14.02.2024

Społeczne Agencje Najmu. Czy nasze samorządy włączą się w wynajem mieszkań?

Wystartował konkurs dla samorządów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Społeczne Agencje Najmu to nowy bezpieczny instrument gminnej polityki, pozwalający wynająć mieszkanie osobom w trudniejszej sytuacji mieszkaniowej czy życiowej lub osobom w tzw. luce czynszowej.

SAN to podmiot utworzony przez gminę.

 Pośredniczy pomiędzy właścicielem mieszkania (najczęściej prywatnego) a lokatorami mieszkań, czyli osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych, na przykład z niepełnosprawnościami czy młodym ludziom opuszczającym pieczą zastępczą.

Celem konkursu jest promowanie modelu Społecznych Agencji Najmu jako nowego narzędzia polityki lokalnej łączącego pomoc mieszkaniową z usługami aktywnej integracji zawodowej i społecznej.

- Uruchamiany konkurs o budżecie  100 mln zł to kolejna inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom samorządów i ich mieszkańców – mówi wiceministra Monika Sikora.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%.

Wkład własny nie jest wymagany.

Wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie nie może być wyższa niż 10 mln PLN.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

100 mln PLN

Korzyści dla właścicieli i wynajmujących

SAN szuka na rynku prywatnym mieszkań do wynajęcia, podpisuje umowy z właścicielami tych mieszkań, a następnie wynajmuje je lokatorom. Oferuje najemcom dopłaty do czynszu, pomoc w remoncie, wyposażenie mieszkania w podstawowe sprzęty oraz usługi aktywizacyjne np. pomoc w znalezieniu lepszej pracy, czy usługę asystencką/opiekuńczą w przypadku gdy lokator ma trudności w codziennym funkcjonowaniu. Celem takich usług jest wzmocnienie kompetencji społecznych, zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej odbiorców wsparcia. Społeczne Agencje Najmu będą również wspierać integrację zawodową, czyli realizować działania ukierunkowane na pomoc w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia.

Właściciele mieszkań, którzy wydzierżawią mieszkanie agencji, mogą liczyć na dodatkowy dochód bez opodatkowania. Nieco niższy niż rynkowy czynsz zrekompensuje im długotrwały najem, gwarancja ciągłości dochodów, przekazanie spraw administracyjnych agencji oraz gwarancja utrzymania mieszkania w niezmienionym standardzie.

- Chcielibyśmy, aby SAN- y zakorzeniły się na naszym rynku mieszkaniowym, bo dają obywatelkom i obywatelom stabilną perspektywę najmu i przyczyniają się do eliminacji nierówności społecznych – podsumowała wiceszefowa MFiPR.

Dzięki udziałowi w konkursie samorządy zyskają dodatkowy, zintegrowany instrument zaspokajania potrzeb społecznych i mieszkaniowych swoich mieszkańców, który podniesie ich atrakcyjność i może nakłonić mieszkańców do pozostania lub powrotu do gminy.

Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 4 marca do 5 kwietnia 2024 r., do godziny 14.00.

Do konkursu zapraszane są gminy, związki międzygminne oraz Społeczne Agencje Najmu.

Szczegółowe informacje  o naborze są  dostępne na stronie Fundusze Europejskie.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Fot. Suwalki24.pl

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*