Zapraszamy na relację na żywo


Wigry Suwałki


Legia Warszawa

22.09.2021
17:30

27.07.2021

Trzy osoby lub więcej będą mogły wspólnie zbudować domy lub mieszkania. Ustawa o kooperatywach

Trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Rozwiązania, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, mają wprowadzić tę formułę realizacji inwestycji mieszkaniowych do polskiego prawa.

Dzięki nim będą mogły powstawać domy i mieszkania budowane na własne potrzeby jako wspólna inwestycja.

Zgodnie z projektem ustawy w formule kooperatyw mieszkaniowych będą mogły działać co najmniej trzy osoby fizyczne, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej.

Kooperatywa mieszkaniowa to grupa osób, które chcą wspólnie kupić działkę i wybudować na niej dom lub domy, w których późnej zamieszkają. W kooperatywie można też wyremontować już istniejący budynek i pod kątem potrzeb  przyszłych mieszkańców - członków Kooperatywy.

- Dzięki wprowadzeniu do porządku prawnego formuły kooperatywy mieszkaniowej ułatwimy budowę domów ich przyszłym mieszkańcom. Zaprojektują oni dla siebie nie tylko budynek i poszczególne lokale mieszkalne, ale też wspólne przestrzenie do życia, na przykład świetlicę, pralnię czy miejsce spotkań. Taka formuła realizacji inwestycji mieszkaniowej może być szansą na obniżenie kosztów pozyskania mieszkania oraz na budowę kapitału społecznego – mówi wiceminister rozwoju pracy i technologii Anna Kornecka.

Na potrzebę wprowadzenia pojęcia kooperatywy mieszkaniowej do porządku prawnego zwracali uwagę sami interesariusze proponowanych rozwiązań. Uregulowanie tej formuły może się bowiem przyczynić się nie tylko do zwiększenia zainteresowania inwestycjami mieszkaniowymi realizowanymi przez grupy przyszłych mieszkańców. Może również wzmocnić pozycję osób współpracujących ze sobą w celu samodzielnego pozyskania mieszkań w relacjach z samorządami gminnymi i instytucjami finansowymi.

Rola samorządów

Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dzięki proponowanym rozwiązaniom gminy będą mogły włączyć się szerzej w działania wspierające oddolne budownictwa mieszkaniowe, sprzyjając zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członkom wspólnoty samorządowej. Zbywając członkom kooperatyw mieszkaniowych i nowym spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości w drodze przetargu z bonifikatą,  gminy będą mogły ponadto ubiegać się o bezzwrotny grant z budżetu państwa na inwestycje w infrastrukturę techniczną lub społeczną na swoim terenie.

Ponadto gminy będą mogły uzyskać zwrot części ceny nieruchomości w formie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych utworzonych przez nabywcę nieruchomości lub w drodze najmu tych lokali lub budynków, a także uwzględniać współpracę z kooperatywami mieszkaniowymi w procesie rewitalizacji niektórych obszarów lub budynków.

W projekcie ustawy określono zasady funkcjonowania kooperatyw. Przewidziano też szczególne zasady zakupu nieruchomości, które należą do zasobu gminy. Ma to służyć realizacji potrzeb związanych z  oddolnym budownictwem mieszkaniowym. Z proponowanych rozwiązań będą mogli skorzystać członkowie kooperatyw mieszkaniowych i nowe spółdzielnie mieszkaniowe.

Źródło: MRPiT

Fot. Archiwum Suwalki24.pl

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*