19.02.2024

Wybrano wykonawcę rozbudowy drogi Olecko - Gąski

Olszyński Oddział GDDKiA wybrał wykonawcę rozbudowy DK65 na odcinku Olecko - Gąski. To firma Porr S.A. z Warszawy, która zaoferowała wykonanie zadania za 70,6 mln zł.

Rozstrzygnięcie nastąpiło w drugim przetargu. Pierwszy przetarg z ub. roku pozostał bez rozstrzygnięcia. Najkorzystniejszą ofertę z ceną 74 335 419,86 zł zaproponowała wówczas firma Budimex, natomiast kwota, jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 50 158 110,23 zł. 

W II przetargu nieco zwiększono wydatki na ten cel.

Co zostanie wykonane?

Zakres zadania obejmie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 8 m. W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane nienormatywne łuki pionowe i poziome, rozbudowane będą trzy skrzyżowania. Powstanie chodnik o długości ponad 700 m, trzy przejścia dla pieszych oraz sześć zatok autobusowych. Przebudowane zostaną przepusty oraz obiekt mostowy.

Cel inwestycji

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych oraz dostosowanie parametrów drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Poprawa geometrii drogi i jej równości przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy podróżujących. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie rozbudowa skrzyżowań zwykłych do skrzyżowań skanalizowanych wraz z budową oświetlenia oraz budową dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wlotach drogi krajowej. Przejścia dla pieszych wraz z budowanymi chodnikami przy skrzyżowaniach umożliwią bezpieczne korzystanie przez pieszych z zatok autobusowych i komunikacji publicznej.

Rozbudowują DK65

Rozbudowa odcinka Olecko - Gąski, to część działań na DK65 w województwie warmińsko-mazurskim, jakie GDDKiA prowadzi w celu poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa na tej drodze.

 Do tej pory wybudowano obwodnice Gołdapi, Olecka i Ełku oraz rozbudowano odcinek Gołdap - Kowale Oleckie. W kwietniu ub. roku zakończono rozbudowę odcinka DK65 w Ełku, obejmującego ulice Przemysłową i Grajewską.

W maju 2023 roku podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek (realizowanej w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic) oraz wybrano wykonawcę rozbudowy odcinka Kowale Oleckie - Olecko.

Gąski - Ełk

Pod koniec ub. roku rozstrzygnięto też przetargi na rozbudowę dwóch odcinków DK65: Gąski - Ełk i Nowa Wieś Ełcka - granica województwa

Budimex wykona za 229 mln zł rozbudowę odcinka Gąski - Ełk, natomiast firma Unibep, za 128,4 mln zł, trasę od Nowej Wsi Ełckiej do granicy województwa. Jedynym kryterium oceny ofert w obu przetargach była cena. Na realizację zadań, wykonawcy robót będą mieli po 18 miesięcy.

W ramach rozbudowy odcinka drogi o długości 13,6 km wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 8 m. Przebudowanych będzie piętnaście skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 6 km, trzynaście przejść dla pieszych oraz osiemnaście zatok autobusowych. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 8 km. Przebudowane zostaną 32 przepusty oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe.

Nowa Wieś Ełcka - granica województwa

W ramach rozbudowy odcinka drogi o długości 12,4 km wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 8 m. Przebudowanych będzie szesnaście skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 11 km oraz dziesięć zatok autobusowych. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 2,5 km. Przebudowanych zostanie dziewięć przepustów oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe.

Olecko - Bakałarzewo

Przypomnijmy, że z funduszy unijnych Polska Wschodnia zostanie zmodernizowana także droga wojewódzka DW 653 (Olecko-gr. województwa podlaskiego do granicy z gminą Bakałarzewo). Koszt - 745 081 833,19 zł, w tym dofinansowanie 633,3 mln zł. Poza tym, wyremontowana zostanie droga Olecko - Wydminy.

Tak wiec, na Mazury będzie można pojechać szybciej i wygodniej. Na Suwalszczyźnie nie przewidziano, jak na razie, modernizacji żadnej ważnej wojewódzkiej.

WYG

Źródło i fot; GDDKiA

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*