12.09.2023

Fundusze Europejskie dla województwa. W Suwałkach o nowym programie regionalnym

Pieniądze dla samorządów na odnowę przestrzeni publicznych, wsparcie firm w działalności badawczo-rozwojowej czy szkół zawodowych w zakresie wykorzystania nowych technologii.

To tematyka niektórych konkursów, które zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. Uczestników spotkania w Suwałkach (12.09), poświęconemu nowemu programowi regionalnemu, powitał w imieniu marszałka Artura Kosickiego radny wojewódzki i przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Sejmiku Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski.

Radny odczytał również list, który marszałek wystosował do uczestników spotkania. Podkreślił w nim, że subregion suwalski ma w obszarze ubiegania się o fundusze wiele dokonań, czego przykładem są liczne inwestycje zrealizowane w ramach poprzedniego programu regionalnego czy programów transgranicznych.

- Nowa perspektywa otwiera przed Wami jeszcze więcej możliwości. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne powstają bowiem nie tylko w Białymstoku, ale też w Suwałkach i Łomży, o co zawsze zabiegali mieszkańcy tych terenów. Suwalski ZIT  (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – przyp.red.) obejmie swoim zasięgiem Miasto i Gminę Suwałki. Korzyści z tego rozwiązania jest wiele. Macie Państwo zarezerwowaną pulę pieniędzy na inwestycje i uprzywilejowaną pozycję przy aplikowaniu o wsparcie z programu regionalnego go czy z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027– pisał w liście marszałek.

Budżet całego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) 2021-2027 jest o prawie 90 mln euro wyższy niż w perspektywie 2014-2020 i wynosi 1,3 mld euro. Te pieniądze będą inwestowane w różne obszary, wspierając rozwój regionu.   

Wspólne projekty

Na spotkanie w Suwalskim Ośrodku Kultury licznie przybyli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych oraz przedsiębiorców. Powitał ich także gospodarz miasta – prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

– Skorzystajmy dzisiaj z tej wiedzy, która popłynie z tej sceny. Ta wiedza jest nam potrzebna, aby przygotować się do aplikowania – mówił prezydent Suwałk.

Jak wyjaśnił, miasto i gmina Suwałki utworzyły miejski obszar funkcjonalny, co umożliwi realizację ZIT. W nowym programie na ten cel jest przeznaczona specjalna pula pieniędzy – ponad 30 mln euro. Współpraca miasta i gminy pozwoli na realizację wspólnych projektów, istotnych dla mieszkańców, m.in.: ścieżek rowerowych, grantów na instalacje solarne czy zakup zeroemisyjnych autobusów.

Pomoc w innej formie

Wsparcie w postaci atrakcyjnych pożyczek, finansowanych z programu, omówiła podczas spotkania dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego urzędu marszałkowskiego Joanna Sarosiek. Taka forma pomocy obejmie projekty w obszarze ochrony środowiska i przedsiębiorczości. Pierwsze z nich zostaną uruchomione jeszcze w br. 

 

 

– To pożyczki bardzo preferencyjne, niedostępne na rynku komercyjnym. Nie zaoferują ich państwu banki, ale będą oferować pośrednicy finansowi. Mam nadzieję, że ci regionalni, którzy mają swoje oddziały tutaj, chociażby w Suwałkach czy w Augustowie – tłumaczyła dyrektor.

Jak dodała, pożyczki będą udzielane m.in. na termomodernizację budynków przedsiębiorstw, budynków wielorodzinnych czy odnawialne źródła energii.

Inwestycje przyjazne środowisku, innowacje i rozwój edukacji

W dalszej części spotkania przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, odpowiedzialni za wdrażanie programu, omówili aktualne i planowane nabory wniosków. Katarzyna Kitlas, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, przedstawiła konkursy skierowane m.in. do samorządów na inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków czy budowę magazynów energii elektrycznej. Z kolei dyrektor Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Emilia Malinowska opowiedziała o wsparciu na badania i innowacje.

 

– Ten obszar jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorstw w szczególności do sektora MŚP, ale również do instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych czy organizacji badawczych – wymieniała.

Poinformowała też, że rozpoczęły się już pierwsze nabory skierowane w szczególności do autorów projektów grantowych. Omówiła również kolejny konkurs dla przedsiębiorców, który ruszy 22 września i potrwa do 31 października br. Będzie skierowany do firm na wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów, mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu.

Natomiast dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Karolina Perkowska skupiła się na naborach związanych z obszarem m.in. edukacji przedszkolnej oraz kształcenia zawodowego.

Informacje o funduszach na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych przekazała z kolei wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Urszula Jabłońska.

Więcej informacji

Suwalska konferencja to pierwsze z cyklu spotkań poświęconych konkursom ogłaszanym w ramach nowego programu. Kolejne odbędą się w Białowieży, Łomży i Białymstoku.

Będzie się można podczas nich dowiedzieć, jakie projekty będą wspierane. Zostaną także omówione aktualne i planowane w najbliższym czasie nabory wniosków. 

 

Źródło: podlaskie.eu

Fot. Mateusz Duchnowski / UMWP

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*