03.01.2013

Dotacje na działalność kulturalną rozdzielone

Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego podczas posiedzenia w dniu 3 stycznia rozdysponował 835 tysięcy złotych na przedsięwzięcia o wysokiej randze artystycznej, publikacje wydawnicze, tworzenie i powiększanie kolekcji muzealnych i sztuki współczesnej, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, edukację dzieci i młodzieży, dialog międzykulturowy, wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych.


Na konkurs ogłoszony w listopadzie wpłynęły 322 oferty. Niestety, aż 86 nie spełniało wymogów formalno - prawnych. Komisja konkursowa rekomendowała Zarządowi Województwa 108 najbardziej wartościowych projektów, w tym 14 z północnej części województwa. Wszystkie zostały zaakceptowane przez marszałków.


Przedsięwzięcia kulturalne o wysokiej randze artystycznej


Objazdowy Festiwal Filmowy "Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie "Suwałki 2013"
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z siedzibą w Suwałkach - 4.000 zł

Publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę i badania z zakresu ochrony zabytków, historii i kultury regionu


Wydanie XIII. Tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego
Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe - 7.000 zł
Wydanie Biblioteki Rocznika Augustowsko - Suwalskiego (tom III)
Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe - 6.000 zł

Dziedzictwo kulturowe i kultura współczesna


Jarmark Folklorystyczny - Zielna
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce z siedzibą w Sejnach - 4.000 zł
Pod Twoim krzyżem stanę
Stowarzyszenienie Miłośników Muzyki VIVA MUSICA w Suwałkach - 4.000 zł
Śladami ginących zawodów - edukacja regionalna dzieci i młodzieży z terenu Suwalskiego Parku Krajobrazowego i otuliny
Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy" z siedzibą w Malesowiźnie - 3.000 zł
Organizacja i realizacja warsztatów wokalno-instrumentalnych poświęconych temtyce kulturalnej w zakresie podnoszenia pozimu gry na instrumentach dętych Orkiestry OSP Sejny oraz rechniki wokalnej żeńskiego chóru polonijnego "Jutrzenka" z Łotwy
Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach - 13.000 zł

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży


Międzynarodowe Warsztaty i Festiwal Piosenki i Tańca "Muszelki Wigier 2013"

Międzynarodowe Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego Oddział Suwałki - 8.000 zł
Warsztaty folklorystyczno - rekodzielnicze dla dzieci i młodziezy z powiatu sejneńskiego

Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce z siedzibą w Puńsku - 5.000 zł
Akademia Kruszni 2013
Stowarzyszenie KRUSZNIA z siedzibą w Krasnopolu - 5.000 zł

Dialog międzykulturowy


Polsko-Litewskie Dialogi Młodych pt. Potrzeba Rozmowy
Fundacja Pogranicze z siedzibą w Sejnach - 12.000

 

Kreowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie swobód obywatelskich wspomagających rozwój demokracji


XIII Piknik Kawaleryjski - konkurs i pokazy sprawności kawaleryjskiej

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe - 4.000 zł

Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego


XX Spotkania Mniejszości Narodowych

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce z siedzibą w Sejnach - 5.000 zł
Działalność Litewskich Zespołów Artystycznych
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce z siedzibą w Sejnach - 4.000 zł
Ocalenie litewskich pieśni patriotycznych poprzez wydanie płyty CD
Litewskie Towarzystwo Świętego Kazimierza w Sejnach - 3.000 zł

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*