28.01.2021

OiFP rekrutuje tancerzy do zespołu baletowego!

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki ogłasza casting na stanowisko artysta baletu (planowane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ¾ etatu). Rekrutacja tancerzy związana jest z tworzeniem nowego zespołu artystycznego w operze podlaskiej.

– W strukturze opery od początku przewidziany był zespół baletowy i teraz, dzięki wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego, pojawia się taka szansa – mówi prof. Violetta Bielecka, p.o. dyrektor OiFP.  – Nie będzie to duży zespół, na początek ośmiu tancerzy, cztery pary. Wykorzystamy go w naszych premierowych spektaklach: musicalu „West Side Story" L. Bernsteina, operetce „Wesoła wdówka" F. Lehára i operze „Eugeniusz Oniegin" P. Czajkowskiego. Wiem, że na Podlasiu jest ogromny potencjał taneczny i czas go pokazać.

Od kandydatów wymagane są umiejętności w zakresie technik tańca klasycznego, jazzowego, współczesnego oraz partnerowania; doświadczenie sceniczne oraz umiejętność pracy zespołowej. Wymagany wiek: od 20 do 36 lat.

Tancerze spełniający powyższe wymagania proszeni są o przesłanie CV zawierającego imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz aktualne zdjęcie portretowe do 20 lutego 2021 r. na adres poczty elektronicznej: przesluchania@oifp.eu , listem na adres siedziby instytucji lub osobiście w Dziale Organizacji Pracy Artystycznej (OiFP, ul. Odeska 1, pok. 303).

Termin castingu: sobota, 27.02.2021 r.

Miejsce: sala baletowa OiFP.

Przebieg castingu:

•             rozgrzewka, lekcja tańca klasycznego

•             prezentacja solo – wykonanie przygotowanej  wariacji współczesnej oraz  wariacji klasycznej, nie dłuższej niż 3 min. każda (muzyka do układów w formacie CD lub pendrive).

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

 

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie Kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie aplikacyjnej, przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań.

Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenia skutkować będzie pominięciem przez Operę takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:

• zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

• wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,

• informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

Fot. M. Heller/OiFP (zdjęcie z premiery „Barona cygańskiego" J. Straussa w OiFP)

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*