21.01.2013

Polecamy nowy numer Znad Wilii

 W dystrybucji jest nr 4/52 ZNAD WILII
ISSN 1392-9712, indeks 327956, cena 12 Lt/15 zł

ZNAD WILII to 160 stron lektury. I to fascynującej, w tym numerze m.in.:  O POLSKICH MEDIACH NA LITWIE pisze w swoim felietonie Z czym i dokąd zmierzamy? Romuald Mieczkowski

Co oznacza BYĆ LITWINEM W POLSCE zastanawia się Eugeniusz Pietruszkiewicz z Suwałk w ciekawej publikacji Życie obok siebie

W cyklu MAŁO ZNANE HISTORIE Henryk Czarniawski w artykule Katastrofa kolejowa w Wilnie przytacza fakty z 1945 roku
WOKÓŁ OSKARA MIŁOSZA. PARYŻ - KOWNO - WILNO kontynuje swoje rozważania Zenowiusz Ponarski: W blasku Reduty; Reduta nad Wilią; 

List z Kosowa 

Prof. Mieczysław Jackiewicz wspomina ZARZECZE z czasów wojny, gdzie upłynęło jego dzieciństwo, przytaczając dramatyczne zdarzenia, widziane podczas zmiany dotychczasowego porządku w Wilnie
Do finału Roku J.I. Kraszewskiego nawiązuje Paweł Zięba w publikacji Historiografia Wilna w XIX wieku: Baliński ? Kraszewski
W Zapiśniku uczestnika i obserwatora niemało iformacji z zakresu kultury: ze spotkań, wystaw, festiwali, m.in. mowa jest o I Festiwalu Romansu, o niezwykłej wystawie Wilno 1937 z drukiem na łamach Znad Wilii PO RAZ PIERWSZY unikalnych fotografii, o inspiracjach Bułhakiem       
W dziale Sylwetki artystów znad Wilii prof. Jan Wiktor Sienkiewicz w eseju Wilno Roberta Bluja rozważa o malarstwie tego artysty, z kolorową wklejką reprodukcji wilenskich obrazów Bluja

Wspominając kompozytora Ludomira Rogowskiego i jego wileński etap życia, Piotr Marciniak ze Szwecji w Pieśni o kogutku przytacza również fakty z życia kompozytora w Wilnie 

W KAWIARNI LITERACKIEJ  przytoczony został nieznany dla czytelnika polskiego wiersz Maironis, Wilno  (przed świtem, tłumaczenie: R.M.; Współczesną poezję litewską reprezentuje Alis Balbierius; Wiersz dla sąsiada: do Litwina poświęca Danuta Kobyłecka

Nowe książki przedstawia Tomasz Otocki (Działalność Związku Patriotów Polskich na Wileńszczyźnie, 1944-1946)
oraz prof. Władysław Zajewski (Rozważania o Arystotelesie)
Jak zwykle, W LISTEM i MAILEM mamy niezwykle ciekawe publikacje: Jana Wyganowskiego z Suwałk (Wokół Oświaty Litwinów w Polsce. Niezałatwione problemy); Aldony Gaweckiej (Karaimi na Litwie: Ananiasz Rojecki); znanego tłumacza Krzysztofa Adrzeja Jeżewskiego z Paryża (Inny Adrzej Kuśniewicz); Leonarda Drożdzewicz (Z Doliny Łosośny).
Nigdzie Państwo nie znają tak rzeczowej kroniki zdarzeń w zakresie relacji polsko-litewskich, z podaniem źródeł, jak w rubryce LITWA ? POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC, wydarzenia, fakty, opinie. W kulturze i jej okolicach. Dział przydatny też bardzo dla badaczy.

 

Zapraszam do nabywania kwartalnika w salonikach i kioskach RUCHu, w sieci Garmond Press (markety, stacje benzynowe itp.). Proszę pytać!  Ponadto do nabycia w Polsce: w Księgarni Naukowej im.Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7, również wcześniejsze numery); w Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20);
Kolportaż prowadzi Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878 (Olsztyn/Gdańsk).
Wysyłamy pocztą i to najlepszy sposób jego posiadania.
ZNAD WILII można oczywiście zaprenumerować! Przypominam Szanownym Prenumeratorom o przedłużeniu subskrypcji, zapraszam nowych Czytelników.
ZNAD WILII w Wilnie:
W Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii, Isganytojo 2/4 (k. Bakszty,lit. Boksto, na Starym Mieście); w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76), w księgarni ELEPHAS (Olandu 11).
Nabyć pismo można bezpośrednio u wydawców:
48 508764030 (Polska) i 370 5 2123020 (Litwa)
Spis treści, także innych numerów: www.znadwiliiwilno.lt
http://znadwiliiwilno.lt/kwartalnik/spis-tresci-kwartalnika


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*