09.05.2019

Matura 2019. Matematyka na poziomie rozszerzonym, niektórzy zdają z policyjną obstawą [foto]

Trwają egzaminy maturalne. Dziś maturzyści podchodzą do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Choć dla niektórych matematyka wcale nie jest „królową nauk”, a wręcz zmorą spędzającą sen z powiek, egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zdecydowało się zdawać wielu abiturientów.

Na przykład w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach większość zdających wybrała właśnie matematykę jako dodatkowy przedmiot na maturze.

Przypomnijmy, absolwenci techników z lat 2005/2006 – 2014/2015 oraz absolwenci LO z lat 2004/2005 – 2013/2014 zdają maturę w „starej” formule -muszą obowiązkowo zdać egzaminy pisemne i ustne z języka polskiego, matematyki i języka obcego ( w przypadku mniejszości narodowej jeszcze z języka tej mniejszości pisemnie i ustnie).

Natomiast tegoroczni absolwenci oraz ci, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018,  oprócz tego obowiązkowego trio muszą zdać jeszcze jeden egzamin – z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Dla wielu absolwentów klas matematyczno-fizycznych, matematyka nasunęła się sama - lepiej nauczyć się z jednego przedmiotu raz a dobrze i napisać go na obu poziomach, niż „zakuwać” jeszcze chociażby z fizyki.

Zdaniem abiturientów, którzy pisali we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, był on raczej łatwy. Nauczyciele matematyki doskonale wiedzą, że właściwie na każdej maturze pojawiają się te same zagadnienia: funkcja liniowa, zadania z niewiadomymi, rachunek prawdopodobieństwa, ciągi arytmetyczne czy własności figur geometrycznych, dlatego też zdający mogli się do tego egzaminu dobrze przygotować.

W II LO im. Z. Podhorskiego w Suwałkach (na zdjęciach w galerii) do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym o 9.00 zasiadło 39 osób.

Wielu szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa pilnują policjanci. Jest to związane z groźbami wysyłanymi na adresy e-mailowe placówek. Nieustalony jak dotąd sprawca wysłał do ponad 120 szkół ostrzeżenia o podłożonej bombie. Straszy w nich, że do eksplozji dojdzie właśnie podczas matury.

Od poniedziałku policjanci kontrolują szkoły i choć żadnego ładunku nie znaleziono, funkcjonariusze wciąż mają obowiązek uważnie sprawdzać sale oraz osoby wchodzące i wychodzące do szkół. W związku z kontrolami placówek w Zespole Szkół Technicznych i w VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach egzaminy zaczynały się z około dwudziestominutowym opóźnieniem. Przed niektórymi szkołami ponadgimnazjalnymi policjanci czuwali całą noc:

Fot. KWP w Białymstoku

 

 

Zdjęcia: Aleksandra Żynda

(just)

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*