04.05.2021

Matura 2021. Lalka i Ziemia obiecana, znowu mowa o przecieku [zdjęcia]

Wtorek, 4 maja, to pierwszy dzień egzaminu maturalnego w roku 2021. Tradycyjnie maturalny maraton rozpoczął egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Wszystkie egzaminy, podobnie jak rok temu, przebiegają w reżimie sanitarnym. Szkoły musiały zapewnić środki dezynfekujące, oddzielne wejścia, warunki umożliwiające zachowanie dwumetrowego dystansu. Na przykład na stronie internetowej II LO w Suwałkach pojawiły sie bardzo szczegółowe informacje dotyczące wejść. Mają one pomóc zwłaszcza absolwentom z poprzednich lat, którzy zdecydowali się jeszcze raz podchodzić do matury.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. zadeklarowało około 271 tysięcy tegorocznych absolwentów ostatnich klas liceum ogólnokształcącego i technikum, którzy przystąpią do ok. 1 308 100 egzaminów w części pisemnej oraz absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum z lat ubiegłych - ok. 209 tys. osób, które nie zdały egzaminów w poprzednich latach lub chcą podwyższyć jego wynik, abo zdawać przedmiot, którego wcześniej nie zdawali. W Suwałkach szkoły średnie w tym roku szkolnym zakończyło w miniony piątek 759 uczniów.

Na maturze z języka polskiego maturzyści musieli napisać m.in. o roli ambicji na przykładzie "Lalki" Bolesława Prusa lub o życiu w mieście odnosząc się do "Ziemi obiecanej" W. Reymonta.

- Moim zdaniem, egzamin nie był trudny, ale nie można powiedzieć, że był też bardzo łatwy. Trzeba było się skupić - mówi jeden z maturzystów I LO w Suwałkach.  - Wybrałem "Lalkę", ponieważ jest to lektura bardzo szczegółowo omawiana na języku polskim i czułem, że wiem o niej więcej niż o "Ziemi obiecanej". Większość moich kolegów zrobiła podobnie.

Marek Urbanowicz, nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach twierdzi, że tegoroczny egzamin maturalny z języka polskiego był przyjazny uczniom.

- Można było przewidzieć, że na tegorocznej maturze pojawi się "Lalka" Bolesława Prusa. Lektur z gwiazdką, a więc takich fundamentalnych, które uczeń obowiązkowo powinien bardzo dobrze znać, jest zaledwie kilka. W poprzednich latach na maturze pojawiły się: "Dziady cz. III", "Wesele", "Pan Tadeusz", tak więc logicznym było, że czas na "Lalkę". Mówiłem to swoim uczniom od dawna - tłumaczy M. Urbanowicz. - Moim zdaniem tegoroczny egzamin był bardzo dobrze zredagowany. Dobór lektur również był trafny. Uczniowie rozumieją "Lalkę". Motyw ambicji w tej lekturze również jest bardzo czytelny. Całe losy Wokulskiego możemy analizować właśnie pod kątem ambicji - dzięki ciężkiej pracy wyrwał się on ze zubożałej szlachty i - chociaż kpiono z niego, wyszydzano, stał się człowiekiem zamożnym, z wieloma pasjami, w tym naukową. Losy Wokulskiego pokazują jednak niestety, że sama ambicja nie wystarczy. Ważne są również realia. Nie udało mu się zdobyć serca ukochanej Izabeli, bo pochodziła z wyższej warstwy społecznej, a na to Wokulski nie miał już wpływu - tłumaczy M. Urbanowicz.

Jak mówi, młodzież mogła również sięgnąć po takie lektury jak "Makbet" - gdzie ambicja popchnęła do zbrodni, do "Jądra ciemności", "Ludzi bezdomnych" z doktorem Judymem, któremu ambicja stanęła niejako na drodze do osobistego szczęścia, czy do "Granicy", w której przedstawiona została postać karierowicza Zenona Ziembiewicza. 

- Lektur jest dużo. Młodzież mogła się również odwołać do własnych doświadczeń, dlatego uważam, że temat był naprawdę przyjazny - podkreśla.

Obawia się jednak o wyniki egzaminów.

- Gdybyśmy mogli pracować osobiście, na pewno byłoby dużo lepiej. Wtedy każdy wyraz, każde zdanie, można wytłumaczyć, poprawić. Przedłużający się czas nauki zdalnej uruchomił pewne negatywne mechanizmy. Pojawiło się zmęczenie, zniechęcenie. Z większością uczniów mieliśmy kontakt przez cały ten czas, spotykaliśmy się za pomocą komunikatorów, online, nawet po lekcjach. Długo omawialiśmy matury próbne. Są też jednak tacy absolwenci, którzy nie skorzystali z tej możliwości. Myślę, że zdadzą maturę, ale na pewno jej wynik byłby lepszy, gdybyśmy mogli się spotkać na lekcjach w szkole. Z drugiej strony - być może gdyby nie nauczanie zdalne, zmarłoby więcej osób - dodaje M. Urbanowicz.

Tuż przed egzaminem pojawiły się doniesienia, że doszło do "przecieku". Część maturzystów w województwie podlaskim ponoć spodziewała się właśnie takich tematów. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie komentuje na razie tych informacji.

- Nawet jeśli jakikolwiek "przeciek" miał miejsce i tak raczej nikt z tego "nie skorzystał". Ze względu na epidemię byliśmy wpuszczani grupami. Pierwsza grupa wchodziła do sali już o 7.50, druga o 8.20. Telefony musieliśmy zostawić. Raczej nikt nie miałby czasu tak szybko poszukać czy przypomnieć informacji o "Lalce" - tłumaczy maturzysta.

Egzaminy ustne odbędą się z kolei od 19 do 21 maja.W związku z epidemią koronawirusa egzamin ustny jest w tym roku nieobowiazkowy i zostanie przeprowadzony jedynie dla tych maturzystów, od których wymaga tego uczelnia, którą wybrali. W sumie w 2021 r. przeprowadzone zostaną 842 egzaminy w części ustnej, w tym: 34 egzaminy z języka polskiego, 758 egzaminów z języka angielskiego, 5 egzaminów z języka francuskiego, 2 egzaminy z języka hiszpańskiego, 34 egzaminy z języka niemieckiego, 6 egzaminów z języka rosyjskiego i 3 – z języka włoskiego.

W 2021 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.7

Przedmioty obowiazkowe w części pisemnej to:

 język polski – na poziomie podstawowym

 matematyka – na poziomie podstawowym

 język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym

 język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W 2021 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są podyktowane głównie wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2021 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 język angielski – 158 412 osób (tj. 58,5% absolwentów 2021 r.)

 matematyka – 74 603 osoby (tj. 27,5% absolwentów 2021 r.)

 język polski – 57 758 osób (tj. 21,3% absolwentów 2021 r.)

 geografia – 53 884 osoby (tj. 19,9% absolwentów 2021 r.)

 biologia – 44 264 osoby (tj. 16,3% absolwentów 2021 r.)

 chemia – 25 816 osób (tj. 9,5% absolwentów 2021 r.)

 fizyka – 19 883 osoby (tj. 7,3% absolwentów 2021 r.)

 historia – 17 982 osoby (tj. 6,6% absolwentów 2021 r.)

 wiedza o społeczeństwie – 15 817 osób (tj. 5,8% absolwentów 2021 r.)

 informatyka – 9 086 osób (tj. 3,4% absolwentów 2021 r.)

 język niemiecki – 5 030 osób (tj. 1,9% absolwentów 2021 r.)

 historia sztuki – 3 389 osób (tj. 1,3% absolwentów 2021 r.).

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2021 r. (w terminie głównym) Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 239 różnego rodzaju arkuszy oraz 59 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

 w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00

 w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

 

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

 

Źródło: CEK, red.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*