09.01.2020

Ranking LO i Technikum 2020. Wysokie miejsca I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i LO w Puńsku

Wydawnictwo Perspektywy opracowuje i publikuje ranking najlepszych LO i Techników w Polsce. Na szczeblu województwa bardzo dobrze wypadły I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i LO z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku.

Jak podkreślił Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Ranking Liceów i Techników, przygotowywany od ponad 20 lat, jest i drogowskazem dla młodzieży szukającej najlepszych szkół, i informacją dla władz oświatowych, które uzyskują zweryfikowane, rzetelne dane na temat skuteczności nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Perspektywy co roku publikują listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących na najwyższy stopień podium powróciło Uniwersyteckie LO w Toruniu. Na drugim miejscu XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.  Trzecie jest, podobnie jak przed rokiem, V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Ranking wojewódzki

W województwie podlaskim na pierwszym miejscu znalazło się II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Marii Konopnickiej w Suwałkach uplasowało się na 5 miejscu, a  w rankingu ogólnopolskim jest na 144 miejscu. Natomiast LO w Puńsku znajduje się na szóstym miejscu w skali województwa i na 209 miejscu w skali kraju.

Na 15 miejscu w skali województwa  sklasyfikowano I LO im. Grzegorza Piramowicza z Augustowa, a na 16. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach. Na 18. miejscu znalazło się II LO im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie, a na 19. II LO im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach. Na 40. miejscu LO w Sejnach. W woj. podlaskim rankingiem objęto 43 LO. 

Małe  LO z wielkimi sukcesami

Ciekawe  jest LO w Puńsku. Niewielkie ( kilkadziesiąt uczniów) LO z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku co roku wysoko plasuje się wysoko w rankingu Perspektyw. W 2019 roku w skali województwa zajmowało ósme miejsce, zaś w 2018 - 10. W skali kraju zajęło w br. 209 miejsce, poprawiając wynik w poprzednich lat ( 248 miejsce w 2019; 309. w 2018 i 339. w 2017r.). Pozostawia za sobą nawet sporo warszawskich LO.

Uczniowie z LO w Puńsku  uzyskują nie tylko dobre wynik na maturze.  Np. dwoje uczniów II klasy LO: Matas Bobinas i Wiktoria Grigutyte otrzymało pieniężne nagrody starosty sejneńskiego. Ich średnia to 5.4. W. Grigutyte  też od nowego roku szkolnego otrzymuje stypendium premiera. Zajęła ona ponadto wysokie miejsca w kilku olimpiadach. Ponadto trzech uczniów II klasy otrzymało listy pochwalne za znakomite wyniki w nauce, a takie samo wręczono aż 10 pierwszoklasistom. Edita Sorokaite z I klasy miała na świadectwie średnią aż 5,37.

Dużym sukcesem uczniów II klasy liceum z Puńska było zakwalifikowanie się na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego.  Zostali bowiem, jako jedni z nielicznych w Polsce, laureatami unijnego konkursu 'Euroschola". A ubiegało się o to w Polsce ponad 360 placówek. Opiekunką licealistów z Puńska jest nauczycielka Alicja Krakowska.

Poza tym maja jeszcze czas i chęć tańczyć i  śpiewać w licealnych i folklorystycznych zespołach artystycznych, wystawiać sztuki teatralne, redagować gazetkę szkolną, bardzo aktywnie uprawiają sport, w tym sport narodowy Litwinów - koszykówkę.

Ranking ogólnokrajowy

W Rankingu 2020 analizowano wyniki 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników.

 

 

2020

Nazwa szkoły

Miejscowość

Woj.

'19

'18

'17

WSK

Znak jakości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Białystok

PL

31

28

56

61.31

 

 

38 

I Społeczne LO STO

Białystok

PL

69

137

54

60.61

 

 

47

I LO im. Adama Mickiewicza

Białystok

PL

55

44

33

59.07

 

87

I LO im. Tadeusza Kościuszki

Łomża

PL

97

98

79

54.53

 

144

I LO z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej

Suwałki

PL

158

154

135

50.57

 

209

LO z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca

Puńsk

PL

248

309

339

47.73

 

222

LO Politechniki Białostockiej

Białystok

PL

-

-

-

46.89

 

235

I LO im. Stefana Żeromskiego

Ełk

WM

167

232

163

46.24

 

249

LO im. Mikołaja Kopernika

Grajewo

PL

366

343

306

45.69

 

259

III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Białystok

PL

235

231

211

45.44

 

328

VI LO im. Króla Zygmunta Augusta

Białystok

PL

372

313

245

42.87

 

331

II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego

Hajnówka

PL

294

272

420

42.74

 

354

I LO im. Grzegorza Piramowicza

Augustów

PL

300

323

244

42.30

 

371

III LO z Oddz. Dwujęz. im. Alfreda Lityńskiego

Suwałki

PL

360

260

328

42.02

 

374

Katolickie LO im. Matki Bożej Miłosierdzia

Białystok

PL

697

500+

-

41.85

 

441

II LO im. Polonii i Polaków na Świecie

Augustów

PL

343

500+

500+

40.25

 

465

Katolickie LO im. Kardynała S. Wyszyńskiego

Pisz

WM

902

500+

-

39.88

 

496

II LO im. gen. Zygmunta Podhorskiego

Suwałki

PL

719

500+

500+

39.45

 

505

I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Giżycko

WM

356

331

436

39.30

 

608

II LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego

Ełk

WM

753

500+

433

37.42

 

865

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka

Łomża

PL

1000+

500+

500+

32.48

 

869

I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

Hajnówka

PL

1000+

500+

-

32.40

 

890

LO im. ks. Jerzego Popiełuszki

Suchowola

PL

1000+

500+

500+

32.03

 

954

II LO

Pisz

WM

805

500+

500+

30.79

 

971

LO im. Szymona Konarskiego

Sejny

PL

1000+

500+

500+

30.47

 

981

II LO im. Gustawa Gizewiusza

Giżycko

WM

948

500+

500+

30.35

 

 

Technika

Technikum nr 4 z Suwałk co prawda poprawiło aż o 10. miejsc wynik z poprzedniego rankingu, ale zajmuje 381.  miejsce na  500 ocenianych w skali kraju.

Natomiast w skali województwa  pierwsze miejsce zajmuje Technikum Elektryczne (ZSE) w Białymstoku, na siódmym miejscu jest technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w ACE w Augustowie,  zaś suwalskie  technikum znalazło się na  11. miejscu spośród 35 objętych rankingiem w województwie podlaskim.

 

Ranking krajowy:

 

Miejscowość

Woj

'19

'18

'17

WSK

Znak jakości

 

 

 

 

 

 

 

1

Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1)

 

 

Warszawa

MZ

1

9

9

100.00

 

27

Technikum Elektryczne (ZSE)

Białystok

PL

24

19

27

65.07

 

32

Technikum Leśne

Białowieża

PL

72

205

97

63.55

 

51

Technikum (ZSOiZ im. S. Kard. Wyszyńskiego)

Czyżew

PL

500+

300+

300+

61.04

 

63

Technikum Handlowo-Ekonomiczne (ZSH-E)

Białystok

PL

96

63

58

59.24

 

173

Technikum Budowlano-Geodezyjne (ZSB-G)

Białystok

PL

149

154

75

53.64

 

235

Technikum nr 6 (ZSEiO nr 6)

Łomża

PL

404

300+

300+

52.09

 

291

Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w ACE

Augustów

PL

445

202

70

50.45

 

301

Technikum (Powiatowy CEiKZ)

Szczucin

MP

220

300+

193

50.07

 

373

Technikum (ZSZ im. gen. J. Bema)

Węgorzewo

WM

500+

72

156

48.47

 

381

Technikum nr 4 (S nr 4)

Suwałki

PL

391

234

207

48.28

 

388

Technikum nr 4 (ZS nr 6 im. M. Rataja)

Ełk

WM

320

300+

300+

48.04

 

419

Technikum nr 5 (ZSMiO nr 5)

Łomża

PL

450

254

299

47.41

 

 

Kryteria

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe w Rankingu Liceów 2020:

sukcesy w olimpiadach 25%

matura – przedmioty obowiązkowe 30%

matura – przedmioty dodatkowe 45%

 

Natomiast w przypadku Rankingu Techników 2020 obowiązują cztery kryteria. Są to:

sukcesy w olimpiadach 20%

matura – przedmioty obowiązkowe 20%

matura – przedmioty dodatkowe 30%

wyniki egzaminów zawodowych 30%

 

Do 2010 roku Ranking Liceów i Techników był rankingiem jednokryterialnym, opartym na wynikach olimpiad przedmiotowych i zawodowych finansowanych przez MEN i znajdujących się w rejestrze ministerstwa. W tegorocznym rankingu uwzględniono 55 olimpiad krajowych oraz 14 olimpiad międzynarodowych.

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.

Kapituła Rankingu

Zadaniem Kapituły Rankingu jest ustalenie metodologii, w tym przyjęcie kryteriów i nadanie im procentowej wagi, nadzór nad prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz zatwierdzenie i ogłoszenie ostatecznych wyników rankingu.

W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników weszli tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Wszystkie te grupy łączy przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP. Będąc osobą powszechnie znaną i szanowaną w środowisku akademickim i nauczycielskim, prof. Łaszczyk jest zarazem pasjonatem podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich szczeblach polskiej edukacji.

„Magiczne” 0,75

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2019 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników matury międzynarodowej.

 

WYG

Źródło i fot: Perspektywy

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*