23.09.2021

WłączMY tryb EKO- nowy projekt w III LO [zdjęcia]

W III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach realizowany jest kolejny projekt z cyklu Erasmus +, pod hasłem: „WłączMY tryb Eko”.

Projekt  łączy wyzwania, jakie niesie świat,  z potrzebami młodzieży oraz z treściami  zapisanymi  w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły.  Celem działań jest w obliczu  dynamicznych  zmian klimatycznych, zmienianie przyzwyczajeń życiowych poszczególnych jednostek , a tym samym społeczeństwa, a także zmiana  trybu korzystania z zasobów naturalnych. Działania projektowe uatrakcyjnią zdobywanie wiedzy i rozwiną  kompetencje naukowe, językowe, społeczne i obywatelskie uczniów. Nowoczesne, wieloaspektowe spojrzenie na ekologię pozwoli przekonywać do zmiany postaw.

Od roku działa facebookowe „EKO Trzecie”, gdzie młodzież sama przygotowuje posty z zakresu najbardziej palących problemów ekologicznych. Jesienią każdego roku dwie klasy biorą  udział w warsztatach Ośrodka Edukacji Środowiskowej w Wigierskim Parku Narodowym. Co roku społeczność III LO włącza się do akcji sprzątania  świata. Niedawno został zrealizowany projekt eTwinningowy dotyczący produkcji ubrań, za który Marcin Hościłowicz z młodzieżą otrzymali tytuł laureata konkursu „Mój projekt eTwinning 2020”.

Od września 2021 roku do marca 2022 realizowany jest cykl mobilności. W Hiszpanii, Grecji, we Włoszech, na Cyprze, w Irlandii, na Malcie szesnastoosobowa grupa nauczycieli doskonali swój warsztat metodyczny i umiejętności językowe. Priorytetem szkoły jest kształtowanie wysokich standardów nauczania dwujęzycznego, pokazywanie postaw proekologicznych, a także  nawiązywanie kontaktów  i współpracy z partnerami zagranicznymi. Wyjazdy zagraniczne pozwolą podnieść kompetencje, czerpać z zasobów najnowocześniejszych ośrodków metodycznych w Europie.

Od marca 2022 roku zdobyta wiedza zostanie wykorzystana  w pracy z młodzieżą. Przygotowywane są:  lekcje otwarte, seminarium ekologiczne poświęcone wodzie, projekt eTwinning.

Działania nauczycieli III LO będą  upowszechnione w formie konferencji dla innych  nauczycieli naszego regionu. Scenariusze zajęć zostaną opublikowane.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*