03.05.2021

Forte planuje budowę nowej kotłowni przy ul. Północnej. Warto rozmawiać

Na przełomie maja i czerwca, najprawdopodobniej w sali koncertowo teatralnej SOK, ma dojść do spotkania przedstawicieli zarządu Fabryk Mebli Forte S.A. z mieszkańcami Suwałk w sprawie budowy nowej instalacji kotłowni na terenie fabryki mebli przy ul. Północnej.

- Taki termin uzgodniłem podczas czwartkowej rozmowy z władzami spółki - mówi prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Dzień wcześniej, w minioną środę sprawa planowanej "budowy instalacji kotłowni o mocy 9.5 MW, która będzie produkować ciepło na terenie i na potrzeby oddziału Fabryk Mebli Forte w Suwałkach z odpadów drzewnych wytwarzanych w tym zakładzie" była długo omawiana na sesji Rady Miejskiej. 

"Sprawy" mogłoby nie być, jak zauważył radny Jacek Roszkowski, gdyby inwestor (potencjalny, bo decyzja o tym, czy do budowy dojdzie jeszcze nie zapadła, nie ma złożonego wniosku o pozwolenie na budowę) przeprowadził akcję informacyjną, a samorząd Suwałk - konsultacje społeczne.

Jeżeli w czasach pandemii są one utrudnione, jak tłumaczy prezydent Suwałk, wystarczyłaby porządna, nawet listowna akcja informacyjna, skierowana przede wszystkim do mieszkańców osiedla Kamena, którzy - jak się okazuje - mogą tylko skorzystać na zamianie istniejącej kotłowni na nowocześniejszą, ekologiczną. Dużym ułatwieniem w takiej akcji byłoby przekazanie informacji pracownikom fabryki przy ul. Północnej, a może i tej w Dubowie Pierwszym. Jest ich na tyle dużo, że szeroko rozpowszechniliby wiedzę wśród swoich rodzin i znajomych.

Temat wypłynął 

- Temat wypłynie przez petycję, wiemy też, że zbierane są podpisy przeciw budowie kotłowni-spalarni - zagaił na sesji  Czesław Renkewicz. - Wsród członków spolecznego komitetu zbierającego podpisy wymienione jest nazwisko dyrektora MOPR Leszka Lewoca, ale on zaprzecza, że bierze w tym udział. Widziałem treść pisma protestacyjnego, pod którym zbierane sa podpisy. Zawarty jest w nim generalny sprzeciw, nie ma uwag szczegółowych - mówił Czesław Renkiewicz.

Prezydent Suwałk opowiedział o spełnieniu wszelkich wymogów prawnych, i to z naddatkiem. Dwa lata temu Forte wystąpiło do Ratusza z wnioskiem o wydanie zgody środowiskowej na planowaną inwestycję. Żadnych zastrzeżeń do dokumentów nie miały trzy państwowe instytucje: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Sanepid i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, które uznały, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Mimo to, prezydent Suwałk nauczony doświadczeniami protestami sprzed kilku lat przeciwko budowie spalarni na południu miasta, zażądał od Forte raportu oddziaływania na  środowisko i na czas jego sporządzenia zawiesil postępowanie administracyjne.

Forte przedstawiło raport we wrześniu 2020 r. , społeczeństwo zostało powiadomione poprzez ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w DwuTygodniku Suwalskim. W ciągu przepisowych 30 dni nie wpłynęły żadne uwagi. Decyzja środowiskowa, poprzedzona pełnym raportem oddziaływania na środowisko została wydana w grudniu, a w styczniu 2021 r. się uprawomocniła - zakończył prezydent Suwałk i poprosił o zaprezentowanie planowanej inwestycji przedstawicieli Fabryk Mebli Forte, którzy uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej.

I po temacie?

Edyta Wilczyńska, pełnomocnik zarządu Fabryk Mebli Forte S.A. ds. środowiska i systemu zarządzania mówiła, że chcąc funkcjonować w następnych latach, utrzymywać zatrudnienie, spółka będzie musiała spełniać coraz ostrzejsze wymogi prawne, związane ze zrównoważonym rozwojem, zapobieganiem kryzysowi klimatycznemu, gospodarowaniem w obiegu zamkniętym. 

Trzeba będzie zmodernizować instalację kotłowni.W odróżnieniu od tej działającej obecnie, która wykorzystuje także węgiel, nowa instalacja będzie spalała w dużo wyższej niż teraz temperaturze jedynie pozostałości z produkcji mebli  - trociny i wióry, wytwarzane tylko na miejscu, które w planowanej technologii zostaną uznane za ekologiczną biomasę. Emisja spalin zostanie znacznie ograniczona.

- Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dbamy o środowisko - podsumowywała Edyta Wilczyńska. - Chcemy zachować miejsca pracy i funkcjonowanie zakładu w perspektywie wieloletniej. Obecna kotłownia nie jest najnowocześniejsza, wymiana instalacji i zmiana źródła ciepła są nieuniknione. Zlikwidujemy uciążliwości, czyli przeładunek pyłów i wyeliminujemy transporty. Przeprowadziliśmy pełną ocenę oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, chętnie porozmawiamy z zainteresowanymi mieszkańcami.

Odpowiadając na pytania wychowanego na osiedlu Kamena radnego Adama Ołowniuka o pyły i hałas, pełnomocniczka zarządu Forte poinformowała, że jakość powietrza będzie lepsza niż teraz, że nowa kotłownia będzie bardziej oddalona od przyzakładowego przedszkola, że Fabryki Forte nie pozwoliłyby na to, żeby pracownicy i ich dzieci oddychały szkodliwymi oparami. Jeżeli chodzi o hałas, to będzie on znacznie mniejszy niż obecnie, będzie ciszej. Zostanie wyeliminowane źródło hałasu, jakim jest przeładunek i wywóz pyłów.

W odpowiedzi na sugestię Jacka Roszkowskiego, Edyta Wilczyńska zapewniła, że władze spółki Forte otwarte są na spotkania z lokalną społecznością. O zorganizowanie takiego spotkania poproszony został prezydent Suwałk, który w miniony piątek poinformował o terminie na przełomie maja i czerwca.

Wojciech Drażba

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.16.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4828 4.5734
USD 0.00% 3.7055 3.7803
GBP 0.00% 5.2084 5.3136
CHF 0.00% 4.0919 4.1745
Dodaj nowe ogoszenie