22.09.2018

Jubileusz OHP w Jeleniewie [zdjęcia]

W piątek w Jeleniewie, w przeddzień 82. rocznicy powstania Junackich Hufców Pracy i w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Bogdan Ścibut odsłonił w tamtejszej Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” tablicę poświęconą pamięci junaków i kadry Junackich Hufców Pracy.

Przed II wojną światową działała w Jeleniewie szkoła, która nosiła imię Junackich Hufców Pracy. Także w Jeleniewie pracował batalion JHP, którego junacy budowali drogę do Wiżajn. W sierpniu spotkał się z nimi właśnie w Jeleniewie Komendant Główny JHP płk Bogusław Kunc.

Uroczystość, pod patronatem Programu Wieloletniego „Niepodległa”, odbyła się z udziałem m.in. parlamentarzystów, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, przedstawiciela Biskupa Ełckiego ks. dr. Karola Sokołowskiego, Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Bogdana Ścibuta, Krajowego Duszpasterza OHP ks. kanonika Jarosława Sroki, Podlaskiego Kuratora Oświaty Beaty Pietruszki, władz lokalnych, nauczycieli, uczniów i mieszkańców Jeleniewa. Uczestniczyła w niej również rodzina patronki szkoły Danuty Siedzikówny "Inki".

Po mszy św. Komendant Główny OHP, przedstawiciele władz lokalnych i dyrektor szkoły Bożena Sobieszczańska złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W imieniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej wieniec złożyła dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ewa Flaszyńska.

Podczas uroczystości odczytano list od minister Elżbiety Rafalskiej, w którym minister podkreśliła, że niepodległość, którą nasi przodkowie wywalczyli zbrojnie sto lat temu, kolejne generacje budowały ofiarną i rzetelną pracą, zarówno scalając Polskę po okresie zaborów, odbudowując ją z gruzów po zniszczeniach ostatniej wojny, jak i nadając jej nowe oblicze po demokratycznych przemianach 1989 roku.

Uroczystości towarzyszyła wystawa poświęcona historii Junackich Hufców Pracy.

Junackie Hufce Pracy powstały 22 września 1936 roku na mocy dekretu prezydenta RP Ignacego Mościckiego i ich głównym celem było zapewnienie dokształcenia, nauczenie zawodu, przeszkolenie wojskowe (mężczyźni) i wychowanie bezrobotnych młodych kobiet i mężczyzn w wieku 18-20 lat na dobrych obywateli, przyszłych obrońców kraju i rzetelnych ludzi pracy (cytat z broszury "Co to są JHP", rok. wyd. 1936). W roku 1938 zaczęto powoływać do JHP również absolwentów szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych. Junakami byli Karol Wojtyła, Tadeusz Zawadzki "Zośka", Janek Bytnar "Rudy" czy Maciej Aleksy Dawidowski "Alek".

Mężczyźni budowali drogi, boiska, strzelnice i stadiony sportowe; usypywali wały przeciwpowodziowe; zajmowali się regulacją rzek i potoków górskich; wykonywali prace melioracyjne, a w miarę narastania zagrożenia wojennego - fortyfikacje. Wzięli także udział w budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz portu i miasta Gdyni. Kobiety, skupione w żeńskich kompaniach pracy, uprawiały ogrodnictwo, hodowały zwierzęta gospodarskie, zajmowały się krawiectwem oraz tkactwem, a także uczyły się prowadzić gospodarstwo domowe.

II wojna światowa przerwała działalność Junackich Hufców Pracy, ale nie zakończyła ich służby dla ojczyzny. Jeden z batalionów walczył w kampanii wrześniowej pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga. Ostatnia, tragiczna karta w historii JHP została zapisana w 1940 r. – wśród zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu znaleźli się byli junacy oraz ich instruktorzy i dowódcy.

Ochotnicze Hufce Pracy, które mają za patrona św. Jana Pawła II, to instytucja rynku pracy wykonująca zadania państwa z zakresu polityki społecznej. Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty i jest przeznaczone dla osób w wieku 15-18 lat, które z różnych przyczyn chcą lub muszą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc go z pracą zarobkową. Oferta kształcenia zawodowego w OHP obejmuje ok. 80 zawodów.

OHP realizują również zadania w zakresie rynku pracy. Świadczą usługi rynku pracy dla młodzieży poprzez: pośrednictwo pracy (w tym pośrednictwo EURES), poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, obsługę refundacji pracodawcom wynagrodzeń młodocianych pracowników. W ramach pośrednictwa pracy OHP pozyskują od pracodawców oferty pracy stałej i krótkoterminowej; kierują młodzież poszukującą pracy do pracodawców; organizują targi i giełdy pracy, jak również współpracują z partnerami rynku pracy. Poradnictwo zawodowe to kolejna z nieodpłatnych form wsparcia, jakiej udzielają OHP osobom w wieku 15-25 lat poprzez Mobilne Centra Informacji Zawodowej (MCIZ) oraz Młodzieżowe Centra Kariery (MCK).

Ochotnicze Hufce Pracy są także jednym z głównych realizatorów unijnego programu "Gwarancje dla młodzieży". W jego ramach realizują wiele atrakcyjnych projektów dla młodzieży.

W obszarze edukacji i wychowania OHP są jedyną instytucją publiczną w Polsce świadczącą pomoc o takim zakresie i w takiej skali. Obejmują opieką ok. 120 tys. osób, w tym ok. 32 tys. osób zdobywa wykształcenie. Znaczenie Ochotniczych Hufców Pracy dostrzegła także Komisja Europejska dokonując przeglądu działań w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” w 2016 r. Wskazała na działające w Polsce OHP jako flagową inicjatywę w obszarze działań na rzecz osób młodych dotkniętych problemem bezrobocia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (Commission Staff Working Document (…), The Youth Guarantee and Youth Employment Initiative three years on, European Commission, Strasbourg, 2016 r. str. 41).

 

Zespół prasowy

Komenda Główna OHP

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
12.04.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.5487 4.6405
USD 0.00% 4.0122 4.0932
GBP 0.00% 5.3422 5.4502
CHF 0.00% 4.3655 4.4537
03.12.2021

Kelnerka/Kelner

Dodaj nowe ogoszenie