14.02.2013

Obwodnica Bargłowa - Interpelacja posła Zielińskiego

Interpelacja poselska Posła Jarosława Zielińskiego skierowana do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie chaosu w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz nieuzasadnionej społecznie i ekonomicznie decyzji o budowie obwodnicy Bargłowa Kościelnego w województwie podlaskim.


POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
JAROSŁAW ZIELIŃSKI

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes
Rady Ministrów

Interpelacja poselska
 

w sprawie chaosu w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz nieuzasadnionej społecznie i ekonomicznie decyzji o budowie obwodnicy Bargłowa Kościelnego w województwie podlaskim

Województwo podlaskie podobnie jak cała Polska, otrzymało niepowtarzalną szansę na skok cywilizacyjny w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej i wdrożeniem inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych.

 

Sieć drogowa Podlasia jest uboga, a większość dróg wymaga modernizacji i remontów. Wciąż brakuje wielu obwodnic miast, które zgodnie z obietnicami wyborczymi Platformy Obywatelskiej miały być już wybudowane. Zwłaszcza budowa obwodnic Augustowa i Suwałk powinna być priorytetem, gdyż przez te kilkudziesięciotysięczne miasta z roku na rok przejeżdża coraz większa liczba samochodów ciężarowych, które negatywnie wpływają na codzienne życie i bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Mimo obietnic składanych przez Pana w trakcie kampanii wyborczych oraz w wielokrotnych wystąpieniach publicznych w trakcie trwania poprzedniej i obecnej kadencji nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie obwodnice tych miast zostaną oddane do użytku. Zamiast tego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie bacząc na brak merytorycznego i finansowego uzasadnienia oraz protesty społeczne zamierza wybudować obwodnicę Bargłowa Kościelnego – miejscowości gminnej liczącej zaledwie kilkuset mieszkańców, położonej wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 61, która według obecnych planów rządowych ma w przyszłości – po wybudowaniu drogi ekspresowej S61 prowadzącej przez Łomżę – Ełk – Suwałki - ominąć Bargłów Kościelny w odległości kilkudziesięciu kilometrów, a dzisiejsza droga nr 61 w pobliżu Bargłowa Kościelnego wraz z ewentualnie wybudowaną obwodnicą uzyskać status drogi kategorii gminnej.

 

Samorządy i mieszkańcy wielu polskich miast, a w województwie podlaskim w szczególności mieszkańcy Suwałk, Augustowa, Łomży czy Sokółki walczą o jak najszybszą budowę obwodnic, która wciąż jest odsuwana w czasie, bądź – jak na przykład mieszkańcy i władze samorządowe Grajewa – o przebudowę układu drogowego tak, aby wyeliminować krzyżowanie się w środku miasta ruchliwych i niebezpiecznych dróg tranzytowych stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa usytuowanych w pobliżu budynków. W przypadku Bargłowa Kościelnego sytuacja jest odwrotna – mieszkańcy tej miejscowości walczą o to, aby tej obwodnicy nie było, bo po dokonanej przez rząd PO-PSL zmianie przebiegu dróg ekspresowych w województwie podlaskim stanie się ona docelowo zbędna. Rząd postanowił jednak na siłę i wbrew protestom społecznym tę obwodnicę za słone pieniądze wybudować.

Mieszkańcy Bargłowa Kościelnego sprzeciwiają się planom i decyzjom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która motywuje potrzebę budowy obwodnicy względami bezpieczeństwa oraz przyszłym wzrostem natężenia ruchu tranzytowego na trasi drogi krajowej nr 61. Mieszkańcy obalają te argumenty twierdzeniem, że odcinek drogi, który przebiega przez Bargłów Kościelny jest jednym z najbezpieczniejszych, co potwierdzają statystyki. Wskazują też, że budowa obwodnicy wsi jest merytorycznie nieuzasadniona ze względu na przyszłe rozwiązania komunikacyjne, o których była mowa wyżej. Wyrazem niezadowolenia i determinacji mieszkańców było zawiązanie się Społecznego Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Budowie Obwodnicy Bargłowa Kościelnego, który sprzeciwia się tej inwestycji nie wykluczając nawet zorganizowania akcji protestacyjnej połączonej z blokadą drogi.

Decyzja o budowie obwodnicy Bargłowa Kościelnego, na którą przeznaczono około 300 mln zł świadczy o błędnym rozpoznaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie budowy dróg, chaosie decyzyjnym, a nawet niegospodarności. Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego jest również sprzeczna z interesem mieszkańców tej wsi między innymi ze względu na to, że w znacznym stopniu utrudni im wykonywanie prac polowych i prowadzenie gospodarstw rolnych. W pismach kierowanych do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mieszkańcy Bargłowa Kościelnego wnosili o zaniechanie prac nad jej budową uważając, że jest to marnotrawienie publicznych pieniędzy.

 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa i potrzeb komunikacyjnych zdecydowanie bardziej uzasadniona jest decyzja o przyspieszeniu budowy obwodnic Augustowa i Suwałk, miast, które już od wielu lat oczekują na te inwestycje. W sprawie pilnej potrzeby jak najszybszej budowy obwodnic Augustowa i Suwałk zwracałem się do Pana Premiera już kilkakrotnie wnioskując o niezbędne decyzje rządowe w celu rozwiązania tego nabrzmiałego problemu.


Przykład Bargłowa Kościelnego pokazuje, że inwestycje drogowe w Polsce są realizowane w sposób chaotyczny i nie zawsze uwzględniają rzeczywiste uwarunkowania. Budowa dróg i obwodnic miast powinna być poprzedzona realistycznymi i fachowymi analizami oraz konsultacjami społecznymi, a przede wszystkim musi uwzględniać potrzeby komunikacyjne państwa. Nie istnieją żadne argumenty, dla których obwodnica Bargłowa Kościelnego mogłaby zostać uznana za inwestycję pilniejszą od obwodnic Augustowa czy Suwałk, przez które przetacza się większość ruchu tranzytowego z krajów nadbałtyckich do Polski i Europy Zachodniej. To obwodnice tych miast powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Przemawiają za tym zarówno potrzeby społeczne, jak i uwarunkowania całego transportu międzynarodowego. Obwodnice Augustowa i Suwałk projektowane jako jeden ciąg komunikacyjny umożliwiłyby uwolnienie tych miast od uciążliwego ruchu wielu tysięcy pojazdów ciężarowych w ciągu każdej doby oraz w znacznym stopniu przyczyniłyby się do poprawy jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Wobec powyższego – działając na podstawie art. 14 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późń. zm.) – uprzejmie proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:


1. Jakie okoliczności i argumenty w świetle obowiązującego aktualnie przebiegu dróg ekspresowych w województwie podlaskim były brane pod uwagę przez rząd oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy podejmowaniu decyzji o budowie obwodnicy Bargłowa Kościelnego?
2. Czy wobec argumentów przedstawionych w niniejszej interpelacji rząd jest skłonny przychylić się do uzasadnionego wniosku mieszkańców Bargłowa Kościelnego i wycofać się z planowanej budowy obwodnicy tej wsi?
3. Czy zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe mogą zostać przesunięte na obwodnice Suwałk i Augustowa w celu przyspieszenia ich budowy oraz na przebudowę infrastruktury drogowej i poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w Grajewie?

Suwałki, 13 lutego 2013 roku

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa

udostępnij na fabebook
04.10.2014, 01:16:55

kp

tak jak oowiedział "ch..,d... i kamieni kupa.

04.10.2014, 00:39:36

kp

W sprawie obwodnicy Barglowa była "interpelacja "posła zielińskiego.natomiast w sprawie obwodnicy augustowa "intrwencja poselska" wg.posla.Zostalkiśmy oszukani,okradzeni przez nasze państwo.

Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.14.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie