14.01.2013

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Rada Gminy przyjęła uchwałę ustalającą stawki opłat jakie gmina będzie pobierała za gospodarowanie odpadami komunalnymi i regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki.

 

Miesięczna opłata wnoszona na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców zależeć będzie od ilości mieszkańców oraz tego czy odpady będą segregowane czy nie.

 

 I tak od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) miesięczna opłata wyniesie 24 zł przy nieselektywnej lub 16 zł przy selektywnej zbiórce odpadów. Od gospodarstw średnich (3-5 osób) stawki te wynosić będą odpowiednio 48 i 32 zł, a od gospodarstw dużych (od 6 osób i więcej) 62 i 41 zł.

 

Natomiast miesięczne stawki za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynoszą w zależności od nieselektywnej lub selektywnej zbiórki:

- za pojemnik o pojemności 0,11 m sześc. - 30 lub 13 zł

- za pojemnik o pojemności 0,24 m sześc. - 50 lub 22 zł

- za pojemnik o pojemności 1,10 m sześc. - 110 lub 66 zł

- za pojemnik o pojemności 7,00 m sześc. - 700 lub 420 zł.

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie posesji określa przyjęty przez Radę Gminy regulamin.

Rozdz. II par. 2 regulaminu określa zakres selektywnej zbiórki odpadów do:

- papieru

- metali

- tworzyw sztucznych

- szkła (z podziałem na białe i kolorowe)

- opakowań wielkogabarytowych

- odpadów komunalnych , w tym opakowań ulegających biodegradacji

- odpadów zielonych

- przeterminowanych leków i chemikalii

- zużytych baterii i akumulatorów

- zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

- innych odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych

- zużytych opon

 

Na terenach zabudowy jedno i wielorodzinnej ustawione zostaną pojemniki na odpady surowcowe (tzw. suche), niesegregowane oraz gniazda na szkło białe i kolorowe.

 

Za naruszenie regulaminu grozi kara grzywny.

 

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.04.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie