25.10.2021

Ponad miliard zł do Podlaskiego w ramach Polskiego Ładu. Które gminy i na jakie inwestycje?

W poniedziałek (25.10) premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na liście dofinansowanych zadań znalazło się ponad 180 z województwa podlaskiego - powiatowych i gminnych na kwotę ponad 1,2 mld zł.

Program Inwestycji Strategicznych obejmuje 35 obszarów gospodarki, a w pierwszym naborze priorytetami są m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie odpadami.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogły zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

1 wniosek bez kwotowego ograniczenia,

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

- w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji;

- w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

 

Dofinansowanie z naszego regionu otrzymały samorządy:


Suwałki miasto - 29 898 000 zł

Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki.

 

Puńsk - 7 060 199 zł

1 Budowa budynku kulturalno-edukacyjnego w Puńsku

W tym przypadku sprawdziło się ludowe porzekadło, że do trzech razy sztuka.

Gmina Puńsk złożyła też pod koniec sierpnia 2020 roku wniosek o dofinansowanie budowy biblioteki  do premiera, który obiecał samorządom dodatkowe 6 mld zł na inwestycje. Nieco wcześniej taki wniosek wysłała - wraz z kilkoma innymi samorządami, w tym partnerem Norweskim oraz Domem Litewskim w Sejnach-  do Ministerstwa Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, który dysponował częścią Funduszy Norweskich. Niestety, w obu przypadkach wniosek nie zyskał akceptacji decydentów. Udało się w Polskim Ładzie.

Jest już gotowy projekt budynku. Budynek o pow. 550 m2 byłby zlokalizowany obok Domu Kultury Litewskiej. Znajdowałyby się w nim m.in.: 3 sale biblioteczne, 3 biurowe, jedna duża, 140 m2, sala na spotkania literackie, autorskie, koncerty, itp. Znajdzie tam miejsce muzeum kultury litewskiej i archiwum.

Budynek byłby wyposażony w fotowoltaikę i geotermiczne ogrzewanie.

Koszt budowy biblioteki szacuje się  na 4,9 mln zł, stad też wnioski o dofinansowanie.

Gdyby teraz  projekt przeszedł, to inwestycja mogłaby rozpocząć się już  w 2022 roku.

- To jest bardzo potrzebny budynek, aby miłośnicy książek oraz spotkań literackich mieli gdzie się spotkać, dyskutować, poszerzać horyzonty wiedzy - uważa wójt gminy Witold Liszkowski.

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 101710B Wiłkopedzie - Widugiery I i drogi gminnej Nr 101709B Widugiery I - Widugiery II w gminie Puńsk

Raczki - 7 723 306 zł

- Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M.Górskiego nr 109761B ulicy Ks. K. Kaczorowskiego nr 10976B ulicy Ks. W. Balukiewicza

- Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach

Gmina Bakałarzewo - 1 597 088 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Posterunku Policji i Ośrodka Zdrowia w Bakałarzewie

Rutka - Tartak - 2 309 557 zł

- Budowa drogi gminnej - ulicy Leśnej, wraz z parkingiem przy ośrodku zdrowia w Rutce-Tartak

- Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak

Suwałki gmina - 8 100 000 zł

Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle

Szypliszki - 2 861 195 zł

- Przebudowa drogi gminnej Słobódka-Żyrwiny- Olszanka - Grauże Stare - Zaboryszki 

- Przebudowa przyszkolnych oczyszczalni ścieków

Wiżajny - 12 750 000 zł

Budowa budynku szkoły podstawowej w Wiżajnach.

Sejny miasto - 5 000 000 zł

Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1-Maja 17 wraz z budową ścieżki edukacyjno-turystycznej.

Sejny gmina - 2 250 000 zł

Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia.

Gmina Augustów - 8 300 000 zł

Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie.

Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Stare - Turówka-Żarnowo Trzecie, gm. Augustów.

Sztabin - 11 440 000 zł

Przebudowa dróg na terenie gminy Sztabin we wsiach Budziski, Jasionowo, Jastrzębna Druga, Ostrowie, Ewy, Jasionowo Dębowskie, Kopytkowo, Komaszówka, Ściokła. 

Gmina Bargłów Kościelny - 2 959 422 zł

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelny poprzez docieplenie budynku szkoły wraz z wymianą źródła ciepła.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 135500B w miejscowości Tajno Stare, Gmina Bargłów Kościelny.

- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135501B w miejscowości Pruska, Gmina Bargłów Kościelny.

Gmina Filipów - 7 410 000 zl

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Czarne wraz z rozbudową sieci i urządzeń wodociągowych zapewniających stałą dostawę wody dla mieszkańców Gminy Filipów

- Przebudowa ulicy Jordyka, Bema i Olendry w miejscowości Filipów.

Gmina Giby - 5 700 000 zł

Przebudowa sieci dróg w miejscowości Kukle gmina Giby

Gmina Jeleniewo - 3 020 175 zł

- Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe, gmina Jeleniewo

- Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 101778B Sidorówka-Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki

Gmina Krasnopol - 9 300 000 zł

Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol.

Augustów - 29 950 000 zł

Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku.

Powstanie stadion sportowy, sala sportowa i boiska przy Szkole Podstawowej nr 2, a całkowicie wyremontowany zostanie blok sportowy przy Szkole Podstawowej nr 3. Powstanie nowy plac zabaw oraz pumptruck na błoniach nad Nettą.

Nowinka - 8 975 000 zł 

Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka

Płaska - 4 275 000 zł

Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna

Przerośl  - 5 022 500 zł       

- Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 101839 B Przerośl- Kolonia Przerośl o dł. odcinka 1,826 km.

- Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wiżańska i w kierunku m. Nowa Przerośl do rozwidlenia dróg) o dł. odcinka do 1 km)w m. Przerośl, gm. Przerośl”.

Lipsk - 10 450 000 zł

Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734 B – ul. Pustej, Nr 102746 B – ul. Jermakowicza oraz Nr 102747 B – ul. Grodzieńskiej w Lipsku

Powiaty

Powiat augustowski  - 14 155 000 zł

Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych.

Powiat sejneński - 12 825 000 zł

Przebudowa dróg powiatowych.

- drogi nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury,  drogi Nr 1164B Sejny (ul. Piłsudskiego, Wileńska) – Bubele – Krasnowo – Sankury i ulicy Strażackiej Nr 2590B w Sejnach o łącznej długości 11,2 km. Drogi te stanowią jeden połączony ze sobą ciąg drogowy. Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 13.500.000,00 zł.

 

Nie przeszedł wniosek dotyczący:

- drogi nr 1177B Berżniki – Bierżałowce – Giby o długości 8,5 km. Szacunkowy koszt przebudowy drogi wyniesie 10.500.000,00 zł.

- drogi nr 1173B Krasnopol – Żlobin – Jeziorki na odcinku Głuszyn – Jeziorki o długości 3,037 km. Szacunkowy koszt przebudowy drogi wyniesie 5.000.000,00 zł.

 

Powiat suwalski - 17 575 000 zł

Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Raczki, Filipów ,Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki.

 

 

WYG

Źródło: Kancelaria premiera RP; Podlaski Urząd Wojewódzki

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
12.05.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.5487 4.6405
USD 0.00% 4.0122 4.0932
GBP 0.00% 5.3422 5.4502
CHF 0.00% 4.3655 4.4537
05.12.2021

Szukam pracy!!!

Dodaj nowe ogoszenie