25.11.2021

Projekt budżetu gminy Puńsk na 2022. W kasie mniej o 7 mln zł

Witold Liszkowski, wójt gminy Puńsk, zatwierdził projekt budżetu gminy na 2022 rok. Na razie jest on sporo skromniejszy od przewidywanego wykonania budżetu w tym roku. Wstępnie przyszłoroczny budżet po stronie dochodów i wydatków ma oscylować wokół 23 mln zł, wobec 30 mln roku obecnym.

Jak głosi uzasadnienie do projektu budżetu, różnica wynika z faktu, że w 2022 roku będzie mniej dochodów, a więc i wydatków z programów unijnych, Jak wiadomo, przeciąga się sprawa uruchamiania unijnych funduszy z nowej perspektywy 2021 - 2027. W 2002 roku w gminie Puńsk, jak na razie, będą w zasadzie tylko kończone już rozpoczęte projekty unijne. W marcu 2022 roku zostanie zakończony projekt z Interreg Polska - Litwa pn. „Wspólna inicjatywa w zakresie zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia transgranicznego rynku pracy”. Pozostałe projekty zostaną rozliczone jeszcze w br.

Niższy plam dochodów wiąże się także ze zmianą obsługi programu 500+, który przejmuje ZUS.

Podatki

Wzrosną w 2002 roku stawki podatku od nieruchomość średnio o 7,5 proc. oraz o 5 proc. podatku rolnego. Z tego drugiego tytułu nie przewiduje się wzrostu wpływów do gminnego budżetu z uwagi na liczne ulgi inwestycyjne przysługujące płatnikom tego podatku. Zakłada się, że z podatku rolnego od osób fizycznych uzbiera się 618 tys. zł. Z podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynie 2 mln zł, zaś od osób fizycznych – 723 tys. zł. Podatek od środków transportu od osób prawnych wyniesie łącznie - 438 tys. zł, a od osób fizycznych - 238 tys. zł.  Podatek leśny wzrośnie o 7,87 proc. ze względu na duży wzrost cen drewna. Osoby fizyczne zapłacą łącznie 43 tys. zł, a prawne - 22,5 tys. zł.

Wydatki

Najwięcej, bo aż 8,6 mln złotych pochłonie oświata, na pomoc społeczną przewidziano prawie 600 tys. zł, tyle samo ma wynieść dotacja dla Domu Kultury Litewskiej.  Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 1,6 mln zł.

Dla OSP Puńsk i Smolany przewidziano dotację w wysokości 90 tys. zł.

Na razie do planu inwestycji ujęto następujące zadania:

1.Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Puńsku oraz w Pełelach oraz budowa studni do poboru wody. Realizacja rok 2021.  koszt nieco ponad milion złotych.  Gmina uzyskała już na ten cel dofinansowanie PROW 2014 -2020, które wyniosło 60 proc. zaplanowanych wcześniej kosztów.  Jednak przetarg trzeba było unieważnić z powodu zbyt wysokich cen, jakich zażyczyli składający oferty.

Na początku listopada br. Ministerstwo Finansów zwiększyło subwencje dla gmin w działach gospodarka wodna i kanalizacja. Gmina Puńsk. 1.120.703zł. Nie przepadnie też dofinansowanie z samorządu wojewódzkiego. Wraz z wkładem własnym powinno wystarczyć na realizacje inwestycji, a może i rozszerzenie jej zakresu. Pod warunkiem, że ceny przestana szaleć. Gdyby udało się tym razem sprawnie przeprowadzić przetarg, to być może inwestycja zostałaby zrealizowana do końca 2022 roku.

2. Rewitalizacja placu przyszkolnego - 574 tys. zł. To zadania także miało być realizowane w 2021 roku, ale przetarg również został unieważniony najpierw powodu zbyt wysokich cen, a za trzecim razem nie wpłynęła żadna oferta.

Na tę inwestycję gmina otrzymała dofinansowaniu z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, utworzonego przez samorząd województwa podlaskiego. Gminie przyznano na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego 130 tys. zł. Wnioskowała zaś o prawie 200 tys. zł. Radni powiatu sejneńskiego postanowili udzielić gminie pomocy finansowej na ten cel w kwocie 50.000 zł, bowiem jest to wspólny plac Szkoły Podstawowej ( będącej w gestii gminy) i Liceum Ogólnokształcącego ( w gestii powiatu). Resztę miała dołożyć gmina. 

Dotacje nieprzespana, a podczas najbliższej sesji sejmiku wojewódzkiego prawdopodobnie radni podejmą również uchwałę intencyjną i przeznaczą na rewitalizację placu w Puńsku kolejne 150 tys. zł.

Plac miał zostanie wyłożony kostką brukową i asfaltem, mają być ustawione ławki, zasiana zieleń, kwietniki.  Poprawiłaby się estetyka miejsca oraz bezpieczeństwo uczniów. Będą mogły tu być także organizowane imprezy okolicznościowe.

3. Zakup samochodu elektrycznego (9 osobowy) wraz ze stacją ładującą do samochodu w 2022 Koszt -500 000, 00 zł. Projekt realizowany będzie w ramach projektu Gmina Puńsk/ rejon Łóździeje na Litwie. Partnerem wiodącym jest rejon łoździejski. Unijne dofinansowanie dla Puńska wyniesie 330 tys. zł.

Drogi

1. Przebudowa 2 kilometrowego odcinka drogi gminnej Kompocie - Buraki, Koszt 1.231.000 zł.

Inwestycja będzie realizowana dzięki zaoszczędzeniu w gminie Puńsk 900 tys. zł pieniędzy z programu Interreg Polska – Rosja, dzięki którym zmodernizowano trzy drogi w gminach Puńsk ( Sankury – Poluńce – granica państwa), Bakałarzewo i Filipów. Zaoszczędziły także pozostałe dwie gminy i też będą realizować nowe inwestycje drogowe, na co zgodę wyraził Komitet Wykonawczy Programu.

2.Przebudowa drogi Kalinowo - Szołtany wieś

 Została już zawarta umowa między gminą, a firmą wydobywająca żwir we wsi Szołtany na wspólną inwestycję. Gmina wyłoży 130 tys. zł, zaś firma bierze na siebie wykonanie pracy i resztę finansowania, czyli ok.500 tys. zł. W 2022 roku – jak mówi wójt - skończy się hałas ( nie będzie już wydobycia żwiru) i błoto, bo będzie droga betonowa.

3. Z Polskiego Ładu Puńsk otrzyma 2.762.220 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 101710B Wiłkopedzie - Widugiery I i drogi gminnej Nr 101709B Widugiery I - Widugiery II.

4. W następnym roku wójt chciałby pozyskać pieniądze na poprawę dróg gminnych m.in. w, Dziedziulach i Pełelach. Już został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie modernizacji drogi Pedele - Żwikiele.

5.Gmina Puńsk będzie też dofinansowywać modernizację drogi powiatowej nr 1163B Sejwy - Widugiery - Sankury, na którą to inwestycję powiat otrzymał dofinansowanie z Polskiego Ładu.

6. W Drogi pogranicza polsko - litewskiego

Być może w 2022 roku ruszy polsko - litewski program modernizacji dróg pogranicza. Zgodnie z zapowiedzią polskiego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, drogi pogranicza polsko - litewskiego mają zostać zmodernizowane do 2024 roku. Po polskiej stronie dofinansowanie tych inwestycji z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg wyniesie 80 proc. kosztów budowy.

Zdaniem polskiego ministra infrastruktury, należy jak najszybciej przeprowadzić wszystkie prace dokumentacyjne, m.in. takie, jak decyzja co do oddziaływania na środowisko. Do końca października br. samorządy poleski i litewskie miały określić koszty i parametry dróg przewidzianych do modernizacji. Chodzi o to, by po obu stronach były takie same. 

Jak informował radnych gminy Puńsk wójt Witold Liszkowski, gmina zgłosiła do modernizacji drogi przez Krejwiany do granicy z Litwą oraz z Sankur ( gmina Puńsk) przez Burbiszki ( gmina Sejny) do granicy z Litwą. Po wykonaniu inwestycji, możliwy byłby tu ruch samochodów ciężarowych, ale nie TIR-ów. Asfalt na drodze miałby 5 metrów szerokości.

Biblioteka

Gminie Puńsk poznano pod koniec października br. w programu Polski Ład 4.297.979 zł na budowę budynku kulturalno-edukacyjnego w Puńsku (siedziba biblioteki i muzeum kultury litewskiej).

Jest już gotowy projekt budynku. Budynek o pow. 550 m2 byłby zlokalizowany obok Domu Kultury Litewskiej. Znajdowałyby się w nim m.in.: 3 sale biblioteczne, 3 biurowe, jedna duża, 140 m2, sala na spotkania literackie, autorskie, koncerty, itp. Znajdzie tam miejsce muzeum kultury litewskiej i archiwum.

Budynek byłby wyposażony w fotowoltaikę i geotermiczne ogrzewanie.

Koszt budowy biblioteki szacuje się na 4,9 mln zł.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest możliwe już w 2022 roku.

- To jest bardzo potrzebny budynek, aby miłośnicy książek oraz spotkań literackich mieli gdzie się spotkać, dyskutować, poszerzać horyzonty wiedzy - uważa wójt gminy Witold Liszkowski.

 

WYG

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
11.27.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6530 4.7470
USD 0.00% 4.4642 4.5544
GBP 0.00% 5.4224 5.5320
CHF 0.00% 4.7383 4.8341
25.11.2022

praca

25.11.2022

Pracownik Lakierni

Dodaj nowe ogoszenie