16.06.2021

Puńsk. Raport o stanie gminy - ludnościowo coraz mniejszej

Przed zbliżającą się sesja Rady Gminy Puńsk w sprawie votum zaufania i absolutorium dla wójta, Witold Liszkowski, wójt gminy opublikował raport o stanie gminy w 2020 roku wraz tegorocznymi planami i zmierzeniami.

Co wykonano w 2020 roku?

W 2020 roku dochody gminy wyniosły 29,7 mln zł, a wydatki 32,4 mln zł, w tym majątkowe, a więc głownie inwestycyjne, 10,3 mln zł.

W ubiegłym roku, dzięki pozyskaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych przebudowano m.in., drogę Sankury - Buda Zawidugierska - Poluńce do granicy z Litwą. Zmodernizowano Grunwaldzkiej, ul. Witolda i ul. Jagiełły, przeprowadzono termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Puńsku.

W ramach projektu LT-PL-3R-254 „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast“ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Lietuva-Polska 2014-2020, wyremontowano budynek Starej Plebanii, w którym mieści się Muzeum Etnograficzne. Ponadto w wyremontowanym Muzeum została utworzona również nowa wystawa czasowa. Można tam podziwiać eksponaty takie jak: chusty, fartuchy, narzuty, tradycyjny litewski ubiór damski i męski z przełomu XIX i XX w. Eksponaty te zostały wykonane na podstawie materiałów ikonograficznych z innych muzeów (w Suwałkach, Wilna i Kownie).

Ciekawostką są okulary 3D, które zawierają film 3D o historii Puńska i obiektach turystycznych. Okulary będą dostępne w Muzeum Starej Plebanii w okresie turystycznym (tj. od maja do końca września).

W marcu br. Muzeum Stara Plebania wraz ze skansenem zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu „Zadbany Zabytek”. Wynik będzie znany w listopadzie br.

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Dobrze funkcjonowała oczyszczalnia ścieków w Puńsku, ale wydatki (283 tys. zł) znacznie przewyższyły dochody (153 tys. zł). Jak informuje wójt Witold Liszkowski, „trudno jest systematycznie obciążać mieszkańców wszystkimi kosztami”. Podobnie było z odbiorem odpadów komunalnych: koszty - 819 tys. zł, dochody - 776 tys. zł.

Dobrze zapowiada się realizacja budżetu 2021 roku

Po ostatnich zmianach dochody budżetu wynoszą 33,7 mln zł, a wydatki 33 mln zł, w tym wydatki majątkowe aż 11 mln zł, z czego dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 9,7 mln zł.

Wybrano już m.in. wykonawcę przebudowy drogi gminnej Ogórki - Nowiniki (odcinek 2,236m). Inwestycja powinna zostać ukończona do końca września br. Z dofinansowaniem m.in. gminy Puńsk trwa już modernizacja drogi powiatowej Puńsk - Oszkinie, wyłoniono także wykonawcę remontu niespełna kilometrowego odcinka powiatowej drogi Puńsk - Wojczuliszki, do którego także dołoży się gmina.

Będzie rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budową studni do poboru wody podziemnej w Puńsku i Pełelach. Ulica Polna w Puńsku zyska nowe chodniki. Szkoła Muzyczna otrzyma nowy sprzęt do nauki.

Wykonana zostanie rewitalizacja placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Puńsku z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku.

Starania o nowe inwestycje

Trwają starania o zgodę Komitetu Wykonawczego Programu Polska - Rosja, o to, by zaoszczędzony w ub. roku 900 tys. zł. na modernizację drogi Sankury- Poluńce - granica z Litwą, można przeznaczyć na remont dwukilometrowego odcinka drogi (asfalt) Kompocie - Buraki, też biegnącej przy granicy z Litwą.

Trwają też rozmowy z dużą firmą wydobywająca żwir w Szołtanach w sprawie remontu drogi w tej wsi. Wójt proponuje, by było to wspólne współfinansowanie. Położona ma być nawierzchnia betonowa.

Wójt poszukuje ponadto funduszy na budowę, dróg gminnych: Widugiery - Wiłkopedzie oraz Pełełe - Dziedziule.

Gmina także czyni wciąż starania o budowę biblioteki wraz z pomieszczeniami dla muzeum i archiwum organizacji społecznych. Jak dotąd nie udało się zdobyć funduszy na ten cel.

Co raz mniej mieszkańców

Zmartwieniem władz gminy, podobnie jak i innych z powiatu sejneńskiego, jest stale zmniejszająca się liczba mieszkańców. Na koniec 2020 roku w gminie mieszkały 4231 osoby, rok wcześniej były 4244. Jeszcze w 2008 roku gminę zamieszkiwało 4365 osób. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 7,0%. Rodzi się coraz mniej dzieci, a dorośli emigrują za pracą.

W 2020 roku urodziło się 48 dzieci, a zmarło 58 osób, zaś w 2019 zanotowano 25 urodzin i 35 zgonów.

Największą miejscowością jest osada Puńsk, w której mieszkają 1222 osoby. Następnymi miejscowościami z największą liczbą mieszkańców są Szlinokiemie (221 osób), Krejwiany (171), Pełele (157), Widugiery ( 155) oraz Wołyńce ( 154).

Dziura oświatowa

Spadająca liczba mieszkańców przekłada się także na mniejszą liczbę uczniów w placówkach szkolnych i przedszkolnych, podległych gminie. W 2020 roku uczęszczało do nich 404 dzieci, o 12 mniej niż w 2019 roku. Subwencja oświatowa wyniosła 4,8 mln zł, zaś wydatki aż 7,6 mln zł. Tymczasem dochody własne gminy przeznaczone na wszystkie wydatki, to głównie podatki od osób prawnych i fizycznych w planowanej wysokości nieco ponad 5 mln zł, z czego do oświaty trzeba było wyasygnować 2,8 mln zł. Tylko dzięki funduszom unijnym gminie udaje się realizować szereg potrzebnych mieszkańcom inwestycji.

Prawie 18 tys. porad lekarskich

Bilansuje się zaś budżet Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia. Wpływy wyniosły 1,3 mln zł, zaś wydatki niecałe 1,2 mln zł. Liczba pacjentów przypisanych do ośrodka wyniosła 3702. Udzielono natomiast 18 tysięcy porad lekarskich, w tym 203 teleporady. W gabinecie dentystycznym udzielono 2228 porad.

WYG 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.28.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.5447 4.6365
USD 0.00% 3.8472 3.9250
GBP 0.00% 5.3161 5.4235
CHF 0.00% 4.2055 4.2905
Dodaj nowe ogoszenie