13.05.2022

Rail Baltica.Trasa z Kowna do Trakiszek ominie kilka miast. Pociąg pokona ją w 19 minut

Po aktywnych dyskusjach i rozmowach z przedstawicielami gmin i opinii publicznej Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej zatwierdziło optymalny wariant trasy kolei Rail Baltica z Kowna (Jiesia) do granicy litewsko-polskiej.

Biorąc pod uwagę opinię większości mieszkańców, wybrano najkrótszą opcję najbardziej odległą od obszarów miejskich – wariant 6A. Wcześniej brano też po uwagę wariant 3 ( patrz niżej mapa).

 

 

- Zakończono bardzo ważną fazę projektu Rail Baltica, w którą aktywnie zaangażowały się zarówno miasta, jak i gminy oraz gminy. Na kolejnych etapach planowania przestrzennego będą kontynuowane rozmowy z obywatelami, których bezpośrednio dotyczy nowo wybudowana linia kolejowa – powiedziała Loreta Maskaliovienė, wiceminister transportu i komunikacji.

-Nie mam wątpliwości, że kolej dużych prędkości do Polski nie tylko zwiększy możliwości podróżowania mieszkańców, ale także zachęci do zacieśniania więzi biznesowych pomiędzy sąsiednimi krajami, znacząco poprawi mobilność wojskową naszego kraju i całego regionu oraz, oczywiście przyczynić się do przyjaznego dla środowiska transportu – dodała Maskaliovienė.

Alternatywa 6A - omija Mariampol, Kazlų Rūda, Kalwarię

Wybrany wariant 6A trasy Rail Baltica między Kownem a granicą z Polską,  oznacza, że zgodnie nowa linia kolejowa o długości 1435 mm ma powstać w miejscu, gdzie w ogóle nie było torów kolejowych. Główna linia kolejowa ominie Mariampol, oddala się od miasta Kazlų Rūda i nie wjedzie na Kalwarię. Stacje regionalne planowane są w Mariampolu i Szestokach, które będą połączone z główną linią kolejową połączeniami regionalnymi.

Z Kowna do Trakiszek w 19 minut

Przejazd z Kowna do granicy z Polską ma potrwać do 19 minut. Po zakończeniu budowy Rail Baltica podróż z Kowna do Warszawy zajmie 3,5 godziny, a dotarcie do stolicy Polski z Wilna zajmie tylko nieco ponad 4 godziny.

-Obecnie eksploatowana kolej europejska od granicy z Polską do terminalu intermodalnego w Kownie będzie nadal użytkowana. Ogólnie rzecz biorąc, faktycznie zyskuje na znaczeniu, ponieważ ruch towarowy między Litwą a Europą Zachodnią na tej linii kolejowej jest coraz bardziej intensyfikowany. Ponadto sekcja ta pozostaje szczególnie istotna w przypadku mobilności wojskowej. Na przykład nadal będzie służył do komunikacji z poligonem Kazlų Rūda. Aby móc eksploatować ten tor z pełną przepustowością, planuje się w najbliższym czasie ubiegać się o dofinansowanie systemu zarządzania ruchem, który znacząco zwiększyłby liczbę przejeżdżających pociągów, zarówno w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na przewozy towarowe”. i umożliwienie szybszego ruchu pasażerskiego do Warszawy - powiedział Arenijus Jackus, szef Koordynacji Rail Baltica w LTG Infra.

Wybrano wariant najkrótszy

Organizatorzy projektu Rail Baltica – partnerzy joint venture Sweco Lietuva UAB (partner odpowiedzialny) oraz DB Engineering & Consulting GmbH – w marcu zaprezentowali publiczności cztery alternatywne trasy dla kolei Rail Baltica między Kownem (Jiesia) a granicą litewsko-polską. Wszystkie z nich zostały przedłożone do publicznego rozpatrzenia po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w której przeanalizowano nie tylko czynniki środowiskowe, ale także społeczne i ekonomiczne. Promotorzy projektu przeprowadzili również ocenę wszystkich alternatyw zgodnie z ustalonymi kryteriami oraz analizę kosztów i korzyści.

Wybrana alternatywa pozwala na skrócenie czasu podróży do wszystkich głównych miejsc docelowych dla pociągów pasażerskich i towarowych oraz na krótszą długość torów kolejowych. Parametry te pozwalają połączyć optymalną atrakcyjność Rail Baltica dla podróżnych oraz zminimalizować koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury.

Wybrana alternatywa pozwala również na zapewnienie niezbędnej przepustowości dla pociągów towarowych wzdłuż korytarza gospodarczego Rail Baltica, służącego gospodarce oraz obywatelom Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

Mniejsze miejscowości też nie zostaną wykluczone komunikacyjnie

Inteligentne połączenie kolei Rail Baltica z obecnie eksploatowaną jedną linią europejskotorową od granicy z Polską do Kowna pozwoli zapewnić szybsze połączenie do Kowna mieszkańcom regionu mariampolskiego (Šeštokai, Kalvarija, Alytus i innych miejscowości), przy jednoczesnym zachowaniu łączności wszystkich stacji pośrednich na osi Kowno – Kazlu Ruda – Mariampol, zapewniając optymalne codzienne warunki dojazdów.

Szybsze połączenie za pośrednictwem alternatywy 6A zbliży cały region Mariampola (Szestokai, Kalwarię, Alytus) do innych regionów, zwłaszcza Kowna, Wilna, Poniewieża i Szawli, a także do transgranicznego kierunku północnego.

Wnioski dotyczące rekomendowanej alternatywy są również zgodne z wynikami Studium wykonalności modernizacji dla odcinka „Polsko-litewska granica państwowa – Kowno – RRT Palemonas”, ukończonego w 2018 r. oraz z trwającym studium „Węzeł kowieński 1435/1520 mm Usługi Ekspertyz Operacyjnych”. Oba badania miały na celu określenie warunków optymalnych usług kolejowych w regionie Kowna i południowo-zachodniej Litwy.

W następstwie tej decyzji, wspólne przedsięwzięcie Rail Baltica, RB Rail AS, planuje rozpocząć przetarg na szczegółowy projekt techniczny tego odcinka już w nadchodzącym miesiącu. 

Na etapie konkretnych rozwiązań wyznaczone zostaną konkretne działki, na których planowana jest budowa linii kolejowej Rail Baltica, której upublicznienie planowane jest na III kwartał 2022 r. Właściciele i użytkownicy, na których działkach lub sąsiednich nieruchomości, które planuje się uruchomić odcinek Rail Baltica, będą otrzymywać powiadomienia listem poleconym. Zostanie to również ogłoszone w mediach.

Bałtycka część Rail Baltiki

Rail Baltica to największy projekt infrastruktury kolejowej w historii krajów bałtyckich, który wybuduje w pełni zelektryfikowaną dwutorową europejską linię kolejową łączącą Warszawę, Kowno oraz Wilno, Poniewież, Rygę, Parnawę i Tallin. Całkowita długość Rail Baltica w krajach bałtyckich wynosi 870 km, z czego 392 km na Litwie, 265 km na Łotwie i 213 km w Estonii.

Projektowanie trwa też po polskiej stronie granicy od Ełku do Trakiszek. Jak dobrze pójdzie, cała Rail Baltica zostanie oddana do użytku 2027 roku.

WYG

Źródło i fot: Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.21.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6016 4.6946
USD 0.00% 4.3589 4.4469
GBP 0.00% 5.4425 5.5525
CHF 0.00% 4.4852 4.5758
20.05.2022

Kierowca kat. C

Dodaj nowe ogoszenie