12.01.2022

Ranking Gmin Województwa Podlaskiego. Wysoko gminy wiejskie Suwałki i Puńsk

Gminy: Mielnik i Juchnowiec Kościelny oraz Miasto Wysokie Mazowieckie to liderzy Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego, którego organizatorami są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Białymstoku.

Gminę wiejską Suwałki sklasyfikowano na 7. miejscu, a gminę Puńsk na 10.

Celem przedsięwzięcia, które odbyło się po raz pierwszy, było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Gala finałowa odbyła się we wtorek (11.01) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Udział w gali wzięli udział m.in. wojewoda podlaski oraz marszałek województwa podlaskiego.

W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy Województwa Podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk z podziałem na kategorie: wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miejskie. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiadał Urząd Statystyczny.

- Braliśmy pod uwagę m.in. średnie, roczne dochody własne z 3 ostatnich lat, wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu czy wielkość środków unijnych, po które Państwo sięgnęliście - mówiła zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku Dorota Wyszkowska.

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i pokazują jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

Laureaci 1. Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego:

Lider województwa: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie.

II miejsce: Gmina Wiejska Juchnowiec Kościelny,

III miejsce: Gmina Wiejska Mielnik,

IV Miejsce: Gmina Miejsko-Wiejska Choroszcz,

V miejsce: Gmina Miejsko-Wiejska Wasików,

VI miejsce: Gmina Supraśl,

VII miejsce: Gmina Wiejska Suwałki,

VIII miejsce: Gmina Wiejska Dobrzyniewo Duże,

IX miejsce: Gmina Miejsko-Wiejska Łapy,

X miejsce: Gmina Wiejska Puńsk.

Lider Gminy Miejskiej: Wysokie Mazowieckie.

Lider Gminy Miejsko-Wiejskiej: Choroszcz.

Lider Gminy Wiejskiej: Juchnowiec Kościelny 

 

Więcej funduszy – szybszy rozwój

 - Bardzo się cieszę, że mamy po raz pierwszy okazję spotkania się podczas tego wydarzenia. Wiem, że wyniki plebiscytu odzwierciedlają to, co działo się w samorządach od kilku lat. Mam nadzieję, że będzie to przyczynek do wyciągnięcia wniosków na temat dotychczasowych działań - przywitał uczestników gali wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

– Jednostki samorządu terytorialnego są bardzo istotne z punktu widzenia poziomu życia naszych mieszkańców i rozwoju województwa. Silne gospodarczo gminy to silny gospodarczo region. Naszym działaniom przyświeca zasada zrównoważonego rozwoju – mówił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Jak dodał, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął wiele działań, które są pomocne dla lokalnych samorządów. To m.in. cieszący się ogromną popularnością Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Marszałek przypomniał także o funduszach unijnych, które w znacznym stopniu wspierają włodarzy podlaskich gmin w realizacji przedsięwzięć.

– Więcej pieniędzy dla województwa, to więcej inwestycji i wyższe miejsca w rankingach gospodarczych, czego państwu życzę – powiedział.

Z kolei wojewoda Bohdan Paszkowski przypomniał o realizowanych w województwie programach rządowych.

– Ranking jest świetną okazją, by gminy mogły zweryfikować swoje działania, poddać ocenie. Jest też okazją, by pokazać dobre przykłady tych samorządów, które bardzo dobrze radzą sobie ze swoją gminą – podkreślała Małgorzata Zielińska z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

- Ranking będzie miał charakter cykliczny. To pokaże trendy rozwojowe samorządów. Chcemy, aby to pierwsze nasze spotkanie nie było ostatnim - podsumowała Marta Siemieniuk - dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum.

 

WYG

Źródła i fot: Podlaski Urząd Wojewódzki; Wrota Podlasia

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
01.24.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4741 4.5645
USD 0.00% 3.9437 4.0233
GBP 0.00% 5.3827 5.4915
CHF 0.00% 4.3110 4.3980
22.01.2022

Pracownik biurowy

21.01.2022

OKAZJA

Dodaj nowe ogoszenie