19.05.2022

Sejny. Pierwsza w Polsce rewitalizacyjna inicjatywa lokalna

Burmistrz Sejn Arkadiusz Nowalski przygotował projekt Rewitalizacyjnej Inicjatywy Lokalnej, pozwalającej na wspólną realizację zadań publicznych we współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami z uwzględnieniem ich wkładu rzeczowego, finansowego i pracy społecznej.

- W ambitnym podejściu do odnowy społeczno-gospodarczej Sejn aktywnie szukamy również nowych narzędzi i mechanizmów wykorzystując do maksimum kompetencje lokalnego samorządu. Robimy to, aby proces rewitalizacji miasta prowadzić nie tylko dla mieszkańców, ale przede wszystkim wspólnie z nimi, łącząc potencjały urzędu i społeczeństwa dla efektywnej współpracy całej naszej wspólnoty samorządowej - wskazuje Arkadiusz Nowalski, burmistrz Miasta Sejny.

Przygotowany przez burmistrza Sejn projekt uchwały zostanie w pierwszej kolejności poddany konsultacjom społecznym.

 - Wdrażając innowacyjny mechanizm partycypacyjno-rewitalizacyjny skierowany bezpośrednio do mieszkańców, chcemy, aby już od samego początku był on konstruowany i procedowany z ich czynnym udziałem i w społecznym dialogu – podkreśla Arkadiusz Nowalski.

Pierwszy nabór wniosków jeszcze w 2022 roku

Po planowanych na przełom maja/czerwca konsultacjach społecznych projekt uchwały przygotowany przez burmistrza Sejn trafi pod obrady Rady Miasta. Według harmonogramu zaprojektowanego przez burmistrza Arkadiusza Nowalskiego, jeszcze w tym roku Urząd Miasta Sejny ma przeprowadzić nabór wniosków mieszkańców do pierwszej edycji pierwszej w Polsce Rewitalizacyjnej Inicjatywy Lokalnej

Proponowane zasady

1.Wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Sejny wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Burmistrz Miasta Sejny dokonuje weryfikacji i oceny wniosków pod kątem

terminowości złożenia, prawidłowości wypełniania

3. Oceny wniosków dokonuje się przynajmniej raz w roku.

 Oceny wniosków dokonuje się na podstawie kryteriów, które obejmują:

1) obszar wnioskowanych działań;

2) zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi Miasta Sejny;

3) formę udziału mieszkańców:

­ wkład pracy społecznej,

­ wkład rzeczowy,

­ wkład finansowy;

4) zaangażowanie środków budżetowych Miasta Sejny;

5) efekt społeczny oraz

KRYTERIA OCENY WNIOSKU

Kryterium I :

OBSZAR WNIOSKOWANYCH DZIAŁAŃ – działalność wspomagająca  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności:

(do wyboru jeden obszar) – 10 pkt;

- remont lub rozbudowę budynków oraz obiektów małej architektury (rewitalizacja infrastrukturalna i przestrzenna)  - 10 pkt;

- budowę budynków oraz obiektów małej architektury -  3pkt;

- budowę, rozbudowę lub remont oświetlenia ulicznego – 2pkt;

- budowę, rozbudowę lub remont dróg  - 1pkt

- budowę, rozbudowę lub remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej – 1 pkt.

Kryterium II:

ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

MIASTA SEJNY (W TYM Z PROGRAMEM REWITALIZACJI)

zgodny  - 10 pkt, niezgodny – 0 pkt

Kryterium III:

FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW (formy udziału podlegają sumowaniu) – 6 pkt

- świadczenia pracy społecznej  - 3pkt;

- świadczenia rzeczowe -  2 pkt;

- świadczenia pieniężne -  1 pkt

Kryterium IV:

WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCÓW W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ -   pkt ogółem

-  0 osobogodzin -  0 pkt

-  od 1 do 10 osobogodzin - 1

-  od 11 do 20 osobogodzin  - 3

-  od 21 do 50 osobogodzin - 5

- od 51 do 100 osobogodzin - 7

-  powyżej 101 osobogodzin - 9

Kryterium VI:

UDZIAŁ FINANSOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJĘ ZADANIA

1. Dla budowy sieci wodociągowej –  udział min. 5%

-  od 5% do 25% wartości zadania -  1 pkt;

-  od 26% do 45% wartości zadania -  2

-  od 46% do 65% wartości zadania  - 3

-  od 66% do 85% wartości zadania - 4

 powyżej 86% wartości zadania       - 6

2. Dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej – udział  min. 7%

 - od 7% do 25% wartości zadania -  1pkt;

-  od 26% do 45% wartości zadania -  2

 - od 46% do 65% wartości zadania -  3

 - od 66% do 85% wartości zadania   -  4

 powyżej 86% wartości zadania -  6 pkt

3. Dla budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – udział  min. 10%

 od 10% do 20% wartości zadania -  1 pkt;

 od 21% do 40% wartości zadania   - 2

 od 41% do 60% wartości zadania    - 3

 od 61% do 80% wartości zadania     - 4

 powyżej 81% wartości zadania      -  6

4. Dla wykonania oświetlenia ulicy – min. 15%

 od 15% do 30% wartości zadania   1 pkt

 od 31% do 45% wartości zadania   -  2

 od 46% do 60% wartości zadania    - 3

 od 61% do 75% wartości zadania    - 4

 powyżej 76% wartości zadania      - 6

5. Dla innych inwestycji

od 1% do 10% wartości zadania -  1 pkt;

 od 11% do 30% wartości zadania   -  2

 od 31% do 50% wartości zadania    - 3

 od 51% do 70% wartości zadania    - 4

 powyżej 71% wartości zadania   -     6

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SEJNY 10

 do 20 000 zł     - 10 pkt;

 od 21 000 zł do 50 000 zł -  7

 od 50 001 zł do 100 000 zł -  5

 od 100 001 zł do 200 000 zł -  3

 od 200 001 zł do 300 000 zł -  2

powyżej 300 001 zł  -      1 pkt.

 

WYG

Źródło: UM Sejny

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.30.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6350 4.7286
USD 0.00% 4.3992 4.4880
GBP 0.00% 5.3758 5.4844
CHF 0.00% 4.5948 4.6876
Dodaj nowe ogoszenie