01.08.2020

Unijne pieniądze. Trzy oferty na przebudowę drogi w gminie Puńsk, w Bakałarzewie 4,2 km dróg

Na ogłoszony przez Urząd Gminy w Puńsku przetarg dotyczący przebudowy drogi na odcinku Sankury - Buda Zawidugierska - Poluńce - granica państwa (z Litwą) o łącznej długości 5 kilometrów wpłynęły trzy oferty.

Najbardziej zbliżone cenowo ofertę złożyły suwalskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe oraz UNIBEP z Bielska Podlaskiego. Pierwsza opiewa na kwotę 1,698 mln zł, zaś druga na 1,692 mln zł. Trzecią złożył STRABAG na kwotę 1,916 mln zł. Wszyscy dają 7-letnią gwarancję i rękojmię wykonanych prac.

Zamawiający, czyli Urząd Gminy w Puńsku, liczył, że trzeba będzie wydać 2,645 mln zł.

 Zamówienie obejmuje m.in.:

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- dostosowanie istniejących zjazdów gospodarczych do nowej nawierzchni jezdni,

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego

Zadanie powinno zostać wykonane do 30 listopada 2020 roku.

Inwestycja jest realizowana w ramach transgranicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja, a projekt nosi tytuł „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów Svietlogorsk

Projekt został sklasyfikowany jesienią 2019 roku przez Wspólny Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska - Rosja na pierwszym miejscu listy rankingowej.

 

Ogólny cel projektu:

- usprawnienie infrastruktury drogowej

- poprawa dostępności do regionów transgranicznych

- rozwój zrównoważonych, odpornych na zmiany klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych

- poprawa bezpieczeństwa i jakości ruchu drogowego z korzyścią dla użytkowników dróg transgranicznych, zwłaszcza przekraczających granicę polsko-rosyjską.

Czas trwania projektu: 24 miesiące (01.07.2020-31.06.2022)

Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Puńsk, Partner 1 – Gmina Bakałarzewo, Partner 2 – Gmina Filipów, Partner 3 – Okręg Svetlogorska (Federacja Rosyjska).

 

Gmina Filipów otrzymała natomiast dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 101858B oraz nr 101865B – Nowe Motule – Tabałówka - Jemieliste (odcinek od 1+806,03 km do 3+917,28 km) w miejscowości Tabałówka. Zadanie obejmuje poszerzenie pasa drogowego oraz przebudowę drogi z nawierzchni żwirowej na bitumiczną o długości 2 km. 

W gminie Bakałarzewo wyremontowanych zostanie około 4,2 km dróg gminnych we wsiach: Płociczno (dwa odcinki) i Zajączkowo Folwark.

Poza działaniami inwestycyjnymi we wszystkich gminach przewidziano m.in. dwudniowe wydarzenie: pierwszego dnia odbędzie się prezentacja dotycząca bezpieczeństwa rowerzystów, użytkowników dróg. W gminie Filipów odbędzie się przejazd szlakiem rowerowym ze wsi Tabałówka do wsi Nowe Motule, drugiego dnia będzie impreza plenerowa poprzez zorganizowanie festiwalu, kiermaszu i zawodów. W gminie Puńsk spacer po Puńsku oraz po przebudowanych drogach gminnych w ramach projektu.

Uczestnicy projektu otrzymali aż 90 - procentowe dofinansowanie kosztów zadania.

Całkowity budżet projektu: 2,7 mln euro.

 

WYG

Fot: Ilustracja do tekstu

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
11.25.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4282 4.5176
USD 0.00% 3.7429 3.8185
GBP 0.00% 4.9482 5.0482
CHF 0.00% 4.1007 4.1835
24.11.2020

Kupię

Dodaj nowe ogoszenie