30.04.2022

Via Baltica. Kierowcy korzystają z 200 km z ponad 311 km trasy, Suwałki - Budzisko we wrześniu

Informowaliśmy o stanie prac przy budowie odcinków via Baltiki Szczuczyn - Ełk - Wysokie. Dziś więcej szczegółów z tych i innych odcinków w naszym regionie.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, sukcesywnie są oddawane do użytku kolejne fragmenty międzynarodowego korytarza transportowego łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą - Via Baltica. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji nieco ponad 200 km.

S61 obwodnica Szczuczyna, dobudowa drugiej jezdni

Ponad 96 km to kompletny ciąg drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej. W ubiegłym roku oddano do ruchu cztery odcinki S61 o łącznej długości ok. 72 km. W połączeniu z funkcjonującymi wcześniej fragmentami wydłużyło tę ekspresówkę do ponad 105 km. Kierowcy mają do dyspozycji trasę od Śniadowa do węzła Łomża Południe, od węzła Kolno do końca obwodnicy Szczuczyna oraz Wysokie - koniec obwodnicy Suwałk.

W tym roku, z realizowanych obecnie blisko 97 km, będzie oddanych do ruchu ok. 55 km. Dla ostatniego brakującego, blisko 13-kilometrowego fragmentu, który połączy S61 w całość, wyłoniono wykonawcę i trwa standardowa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podborze - Śniadowo

To połączenie drogi ekspresowej S8 z S61 o długości blisko 19,5 km wraz z nowym węzłem Podborze na S8. Inwestycja przewiduje również przebudowę ok. 3 km tej trasy. W grudniu 2021 r., po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wykonawca przejął plac budowy i mimo okresu zimowego rozpoczął pierwsze prace. Zakończenie robót i udostępnienie kierowcom tego odcinka S61 planowane jest jesienią 2023 r.

Łomża Południe - Łomża Zachód

Z łącznic węzła Łomża Południe kierowcy już korzystają, natomiast cała trasa, o łącznej długości ok. 7,2 km, choć jest już gotowa, pozostaje wyłączona z ruchu. Powodem jest fakt, że węzeł Łomża Zachód, z którym ten fragment S61 ma się połączyć, jest realizowany w ramach sąsiedniego odcinka - obwodnicy Łomży. Ta zaś będzie zrealizowana w nieco późniejszym terminie ze względu – jak informuje GDDKiA - na nierzetelnego wykonawcę, z rozwiązano w ub. roku umowę.

W ramach odcinka Łomża Południe - Łomża Zachód powstał również prawie 9-kilometrowy fragment drogi krajowej nr 63 w nowym przebiegu, który łączy się z S61 na węźle Łomża Południe, wyprowadzając ruch w kierunku Zambrowa.

Łomża Zachód - Kolno

Kolejny odcinek pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno stanowi obwodnicę Łomży o długości 12,9 km z nowym mostem na Narwi. W maju 2021 r. odstąpiono od umowy - z winy wykonawcy, który po uzyskaniu decyzji ZRID nie zamierzał przejść do fazy budowy, oficjalnie powołując się m.in. na pandemię COVID-19 i niemożność przyjazdu kilkudziesięciu pracowników z Włoch.

 

Zdając sobie sprawę z ważności tego odcinka, zarówno dla mieszkańców Łomży jak i ciągłości S61, GDDKiA ogłosiła nowy przetarg, który wyłonił nowego wykonawcę. Planuje się podpisać z nim umowę, w formule Projektuj i buduj, w maju bieżącego roku. Ze względu na strategiczne znaczenie tego fragmentu S61 dla funkcjonowania całego szlaku Via Baltica, zakłada się osiągnięcie przejezdności tego odcinka (jedna jezdnia) w 2024 r., a oddanie do ruchu całości rok później, czyli w 2025 r.

Odcinki S61 od węzła Podborze do Stawisk powstają przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczuczyn - Ełk Południe

Via Baltica na końcu obwodnicy Szczuczyna odbija od obecnej DK61 na północ w kierunku Ełku. Jak informowaliśmy na budowie pierwszego z trzech odcinków, ponad 23-kilometrowego Szczuczyn - Ełk Południe położono już 90 proc. nawierzchni betonowej, a na pozostałej części trwają intensywne prace mające na celu połączenie wszystkich wykonanych fragmentów. Na wszystkich obiektach mostowych zakończono betonowanie ustrojów nośnych i rozpoczęto wykonywanie nawierzchni bitumicznej.

Powstaną dwa węzły: Guty na połączeniu z DK61 oraz Ełk Południe na skrzyżowaniu z DK65 oraz MOP Niekrasy po obu stronach drogi.

 

Obecnie prowadzone są również roboty wykończeniowe, jak budowa ogrodzeń, wykonywanie oznakowania poziomego oraz budowa konstrukcji wsporczych dla oznakowania pionowego. Zaawansowanie rzeczowe na całości odcinka szacuje się na ponad 90 proc., zaś przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to III kwartał 2022 r.

Ełk Południe - Wysokie

Intensywne prace trwają również na budowie kolejnego, 23-kilometrowego odcinka w okolicy Ełku. Prace ruszyły jesienią 2020 r., po uzyskaniu decyzji ZRID. W okresie zimowym głównie prowadzone były roboty mostowe (zbrojenie, betonowanie). Roboty drogowe prowadzone były w ograniczonym zakresie i dotyczyły przede wszystkim robót ziemnych (wymiany, umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, wykopy, nasypy).

Obecnie wykonawca przystępuje do układania nawierzchni betonowej. Powstaje również łącznik w ciągu przyszłej S16 i węzeł Ełk Wschód na połączeniu z S61. Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie ponad 60 proc. Przewidywany termin zakończenia to II kwartał 2023 r.

Suwałki - Budzisko

Ostatni, przygraniczny odcinek S61 ma długość ponad 24 km. Zaawansowanie rzeczowe prac szacowane jest na około 75 proc. Wykonywane są wykopy i nasypy, powstają kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Prowadzone są również prace przy obiektach inżynierskich.

 

W ramach inwestycji wybudowane zostaną Miejsca Obsługi Podróżnych Żubryn Zachód i Żubryn Wschód oraz Budzisko Zachód i Budzisko Wschód.

Oddanie drogi do ruchu planowane jest na wrzesień tego roku.

Realizacja odcinków S61 od Szczuczyna do granicy z Litwą jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility).

Źródło i fot: GDDKiA

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.21.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6016 4.6946
USD 0.00% 4.3589 4.4469
GBP 0.00% 5.4425 5.5525
CHF 0.00% 4.4852 4.5758
20.05.2022

Kierowca kat. C

Dodaj nowe ogoszenie