19.06.2024

Via Baltica. Obwodnica Łomży ma być przejezdna we wrześniu, jest dofinansowanie

Budowa drogi ekspresowej S61 pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno, otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości blisko 245,9 mln zł.

To już czwarta umowa o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na inwestycje realizowane przez GDDKiA.

Koszty i cel projektu

Odcinek ten stanowi część większego projektu, realizacji drogi S61 Łomża Zachód – Stawiski, który objęty był dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), w wysokości 440,4 mln zł.

Obecnie podpisana umowa dotyczy dofinansowania II fazy projektu ze środków programu FEnIKS, odcinka pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno, o długości 12,92 km. Planowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi ok. 448,1 mln zł, kwota wydatków kwalifikowalnych to ok. 289,3 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to 245,9 mln zł.

Celem projektu jest budowa odcinka drogi ekspresowej S61 wchodzącej w sieć bazową TEN-T w korytarzu Morze Północne – Bałtyk. Projekt zlokalizowany jest w woj. podlaskim, w powiatach: łomżyńskim oraz Miasta Łomża (miasta na prawach powiatu), na terenie gmin – Łomża, miasto Łomża oraz Piątnica. Odcinek S61 Łomża Zach. – węzeł Kolno będzie stanowił najdłuższy fragment obwodnicy Łomży.

Co powstanie

W ramach inwestycji powstają trzy węzły drogowe (Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ), obiekty inżynierskie (m.in. mosty, wiadukty, przepusty), a także drogi lokalne do obsługi przyległych terenów.

Inwestycja obejmuje również budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z budowaną drogą ekspresową.

Obwodnica Łomży – o krok bliżej do przejezdności

Ruszyło betonowanie połączenia segmentów nawisowych mostu nad nurtem Narwi na budowanej obwodnicy Łomży. Tym samym oba brzegi rzeki zostały połączone obiektem o długości 1205 m, na razie w ciągu zachodniej jezdni drogi ekspresowej S61, która ma być udostępniona kierowcom do końca września bieżącego roku.

Cały budowany obecnie odcinek, od węzła Łomża Zachód do istniejącego już węzła Kolno, ma 12,92 km długości. Niemal jedna dziesiąta przypada na most przez dolinę Narwi, który powstaje w trzech technologiach:  

* metodą nasuwania podłużnego – tak realizowana jest część zalewowa lewobrzeżna mostu o długości 664 m. Ta część jest już gotowa – pod jedną jezdnię,  

* metodą nawisową – w ten sposób powstaje tzw. część nurtowa mostu o długości 458 m, która właśnie została połączona, 

* na rusztowaniach stacjonarnych – realizowana jest część zalewowa prawobrzeżna mostu o długości 83 m.  

Do końca czerwca wszystkie części obiektu w ciągu jednej jezdni zostaną ze sobą połączone.

Zwornik

Samo połączenie części obiektu betonowanego metodą nawisową jest procesem rozłożonym w czasie. Wykonany zostanie tzw. zwornik, na połączeniu obu dotychczas rozdzielonych części i przebiega to w następujących krokach: 

- za pomocą siłowników hydraulicznych wyrównany został poziom obu łączonych części. Wstawione zostały blachy dystansowe i części dźwigara zostały połączone za pomocą spawania, 

- na już wyrównanych i połączonych częściach ułożono deskowanie i zbrojenie wraz z osłonami na kable sprężające, a następnie zabetonowano, 

- po uzyskaniu właściwej wytrzymałości przez beton – do zabetonowanych wcześniej osłon kablowych wciągnięte zostaną kable sprężające, 

- zdjęte zostaną blokady i stężeń założone na czas wykonywania połączeń, 

- wciągnięte wcześniej kable zostaną stężone (naprężone) i całość, od podpory do podpory zostanie uciąglona.

Po połączeniu – wyburzenia

Połączone już części obiektu odchodziły od podpory w obu kierunkach, wydłużając systematycznie ramiona. Aby nie przypominały huśtawki przy podporze obiektu wykonane zostały dodatkowe, tymczasowe podpory stabilizujące. Po połączeniu obiektu w całość nie będą już potrzebne i zostaną wyburzone. 

Nie tylko most

Dwujezdniowy most umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S61 nad doliną Narwi i samą rzeką. Będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt, a pod obiektem znajdą się również cztery drogi wewnętrzne gminy Piątnica oraz przejazd gospodarczy na wale przeciwpowodziowym. Obie nitki mostu będą miały po 22 przęsła na 21 podporach pośrednich oraz dwóch przyczółkach.

Postęp prac

W maju 2022 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą i przekazaliśmy plac budowy, a dziś zaawansowanie robót przekracza 61 proc. Przejezdność odcinka po jednej jezdni ma być osiągnięta do końca III kwartału br. i wtedy wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z Łomży. Tym samym uciąglimy polski odcinek międzynarodowego szlaku Via Baltica prowadzącego drogą ekspresową S8 do Ostrowi Mazowieckiej i dalej S61 od Warszawy do granicy z Litwą. 

Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej ma być gotowy w połowie 2025 roku. Wartość umowy z wykonawcą inwestycji przekracza 713 mln zł.

Współfinansowanie z Funduszy UE

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - kwota dofinansowania to 518,08 mln zł, przy całkowitej wartości projektu (od dokumentacji, przez wykupy, po roboty budowlane) - 804,79 mln zł.

WYG, WD

Źródło i fot. GDDKiA

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.14.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie