11.03.2013

Wkrótce wycena nieruchomości pod obwodnicę

Postępowanie odszkodowawcze przy budowie obwodnicy Augustowa prowadzone jest sprawnie, bez jakiejkolwiek zbędnej zwłoki. Przetarg na rzeczoznawcę przeprowadzony został w rekordowym tempie, a wszystko po to, by właściciele wywłaszczanych nieruchomości jak najszybciej otrzymali pieniądze.


Pod inwestycję związaną z budową obwodnicy Augustowa wywłaszczono 885 nieruchomości (działek). W pierwszej kolejności, w ciągu miesiąca od podpisania umowy z rzeczoznawcą ( czyli do 22 marca) zostaną wycenione nieruchomości zabudowane. Jest ich 20. W następnej kolejności działki z powiatu augustowskiego i dalej z suwalskiego.

 

Proces wyceny nieruchomości podzielono na 3 etapy:

 I – 30 dni od dnia podpisania umowy (do 22.03.2013 r.), jak podano wyżej działki zabudowane

 II – 90 dni od dnia podpisania umowy (do 21.05.2013 r.),

III – 150 dni od dnia podpisania umowy (do 19.07.2013 r.).

 

Innymi słowy całkowita wycena wszystkich działek nastąpi do 19 lipca 2003 roku. Nie ma mowy o szacowaniu nieruchomości w listopadzie, a takie informacje pojawiły się w publikacjach prasowych. Wycena zakończy się do 19 lipca. Do tego zobligowany został umową rzeczoznawca.

 

Właściciele nieruchomości otrzymali informacje o całkowitym zakończeniu sprawy do 29 listopada. W żadnym wypadku nie oznacza to daty zakończenia wyceny -  jest to termin całkowitego zamknięcia spraw – z marginesem bezpieczeństwa na korekty wycen, wydanie decyzji odszkodowawczych i wypłatę pieniędzy (pamiętajmy że w trzecim etapie wyceny dotyczą kilkuset nieruchomości. Być może wyceny te będą wymagały korekty, strony muszą też poznać decyzję i się do niej ustosunkować). Odszkodowanie wypłaca GDDKiA w ciągu 14 dni od momentu wydania decyzji. Niektóre nieruchomości mają skomplikowaną sytuację prawną, żeby wypłacić  odszkodowanie trzeba na przykład przeprowadzić  postępowanie spadkowe, a spadkobiercy są za granicą.  Taki margines bezpieczeństwa jest więc niezbędny.


Postępowanie odszkodowawcze prowadzone jest sprawnie, bez jakiejkolwiek  zbędnej zwłoki. Trzeba pamiętać, że w procedurze odszkodowawczej zastosowanie mają aż trzy różne ustawy. Nie do końca są one spójne i zsynchronizowane.  Specustawa drogowa nakłada terminy na wydanie decyzji odszkodowawczych, jednocześnie  ta sama ustawa odsyła do zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które obligują organ Urząd  do sporządzenia opinii o wartości nieruchomości tylko i wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Wyłonienie zaś rzeczoznawcy majątkowego może nastąpić tylko i wyłącznie w drodze ustawy o  zamówieniach  publicznych (czyli w drodze przetargu) . Trzeba dostosować się do trzech ustaw, żadnych przepisów nie można zlekceważyć.


Urząd robi wszystko, by wyceny zostały dokonane jak najszybciej i by właściciele nieruchomości jak najszybciej otrzymali od inwestora pieniądze. Statystki pokazują, że stosunkowo niewielki odsetek  (od 3 do 5 %) właścicieli jest niezadowolonych z wycen.


Przetarg został przeprowadzony w rekordowym tempie - procedura wyłonienia rzeczoznawcy trwała od 5 lutego (złożenie  wniosku o wszczęcie postępowania) do 21 lutego (zawarcie umowy z wykonawcą) – 16 dni.


Wojewoda podlaski, jako jeden z nielicznych wojewodów w Polsce zawiera zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, umowy ramowe na wykonywanie operatów szacunkowych. Aktualnie obowiązująca umowa ramowa na wykonywanie operatów szacunkowych zawarta została z sześcioma rzeczoznawcami majątkowymi w dniu 2 stycznia 2013 r., po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, powyżej tzw. progów unijnych. Zastosowanie rozwiązania, jakim jest umowa ramowa, pozwala przyspieszyć i znacznie uprościć proces zamówienia publicznego. Jest to obecnie najszybszy możliwy tryb postępowania przewidziany przepisami prawa. Wygląda to tak, że Urząd  zaprasza wykonawców, z którymi została zawarta umowa ramowa, do składania ofert na sporządzenie  operatów wskazanych przez siebie nieruchomości. W związku z brakiem konieczności wykazywania przez wykonawców na tym etapie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający, porównując jedynie zaoferowane ceny jest w stanie poinformować o wyborze najkorzystniejszej oferty jeszcze  tego samego lub następnego dnia. Umowa w sprawie zamówienia  może być zawarta niezwłocznie po wyborze oferty. I takie rozwiązanie -  najszybsze - miało miejsce w tym przypadku.


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.08.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.01% 4.4224 4.5118
USD 0.80% 3.9044 3.9832
GBP 0.46% 4.8832 4.9818
CHF 0.13% 4.1546 4.2386
08.07.2020

Szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie