01.12.2022

Cztery oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Gąsek

Poznaliśmy chętnych do zaprojektowania i wybudowania obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65. Najniższą cenę - 77 mln zł - zaproponowała firma Porr, najwyższą - 150 mln zł - konsorcjum firm Unibep i Budrex. Budżet, jaki przeznaczono na to zadanie, wynosi 119 113 400,69 złotych.

Kryteria oceny ofert

Złożone oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe (40 proc.). Kryteria pozacenowe uwzględniają dwa podkryteria. Pierwsze z nich to przedłużenie okresu gwarancji jakości na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze - 10 proc. Drugie to przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem, tj. w zakresie konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni - 30 proc.

We wzorcowych wymaganiach waga obu podkryteriów wynosiła po 20 proc., jednak z uwagi na niezbyt dużą liczbę instalacji zasilających i konstrukcji wsporczych GDDKiA zdecydowała o zmniejszeniu wagi pierwszego kryterium do 10 proc., jednocześnie zwiększając wagę drugiego podkryterium do 30 proc. 

Ponadto zniesiono obowiązek osobistego wykonania m.in. nawierzchni trasy głównej (łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem). Celowo wprowadzono takie zapisy, aby zwiększyć konkurencyjność postępowania. Tym samym GDDKiA liczy na większą liczbę podmiotów, w tym firm lokalnych, zainteresowanych realizacją zadania, które złożą odpowiednio skalkulowane oferty. 

Termin realizacji

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych podczas trwania robót budowlanych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Zakres zadania

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Gąsek o długości ok. 3 km, nośności 11,5 t/oś i szerokości jezdni 8 m. Obwodnica będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju jednojezdniowym (1x2). W ramach zadania powstaną dwa wiadukty oraz przejście dla zwierząt średnich. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy. Przebudowane będą drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Powstaną chodniki i elementy ciągów pieszo-rowerowych przy rondach, wybudowane zostaną skrzyżowania. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Cel inwestycji

Budowa obwodnicy Gąsek wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości, co zdecydowanie poprawi warunki ruchu zarówno w Gąskach, jak i w ciągu drogi krajowej nr 65. Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

#PB100

Budowa obwodnicy Gąsek jest jednym z pięciu zadań z rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim. Od sierpnia br. kierowcy omijają już centrum Smolajn, a do 2030 roku powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit (przygotowywane jest Studium korytarzowe), Pisza, Szczytna (obie są na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej). 

Na liście rezerwowej jest obwodnica Dobrego Miasta, dla której dwa tygodnie temu GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji przygotowawczej. Kosztami jej opracowania podzielono się z Gminą Dobre Miasto.

 

Źródło i fot: GDDKiA O/ Olsztyn

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.04.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie