22.11.2018

Dla szpitala i powiatu sejneńskiego. Interreg Polska - Białoruś - Ukraina po drugim naborze wniosków

Od 1 sierpnia do 31 października 2018 trwał nabór wniosków na projekty z małym budżetem (PMB) do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Jak poinformował w środę, 21 listopada sekretariat programu, złożono 250 wniosków aplikacyjnych, w tym z województwa podlaskiego 69 projektów na kwotę 2,26 mln euro.

Łączna wartość złożonych projektów to ponad 15,3 miliona euro, zaś wartość wnioskowanego dofinansowania to 13,6 miliona euro (prawie trzykrotnie więcej niż alokacja środków przeznaczona na ten nabór). Gotowość realizacji projektów zadeklarowało ponad 460 organizacji z trzech państw.

Na nabór w ramach celu tematycznego Dziedzictwo przeznaczona została kwota 5,2 mln EUR. 

Obecnie trwa ocena złożonych wniosków aplikacyjnych. Wyniki oceny wniosków znane będą w pierwszej połowie 2019 roku.

Dofinansowanie udzielane na realizację PMB nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danego projektu. Reszta środków musi zostać zapewniona przez beneficjentów bądź też ze źródeł innych niż budżet UE. Koszty inwestycyjne (roboty, dostawy) nie mogą przekraczać 20% wartości dofinansowania UE.

Całkowity czas realizacji PMB nie może przekraczać 12 miesięcy.

Wszystkie umowy o dofinansowanie dotyczące wdrażania PMB muszą zostać podpisane najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Wszystkie działania w ramach PMB muszą zostać zakończone najpóźniej 31 grudnia 2022 r.

Komu wsparcie?

Wsparcie dla PMB dotyczyć będzie głównie działań nieinwestycyjnych, mających na celu promowanie współpracy, budowanie nowych relacji transgranicznych pomiędzy obywatelami, wymianę doświadczeń i realizację inicjatyw społecznych związanych z lokalną kulturą oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym.

Wsparcie udzielane będzie wszelkim inicjatywom takim jak: wydarzenia turystyczne i kulturalne, upowszechnianie i kultywowanie wspólnych tradycji w obszarach przygranicznych, współpraca transgraniczna pomiędzy szkołami i instytucjami szkolnictwa wyższego, przedsięwzięcia turystyczne i kulturowe podejmowane przez organizacje pozarządowe itd. Tworzone będą sprzyjające warunki mające na celu ułatwienie nawiązywania wzajemnych relacji pomiędzy sąsiadującymi ze sobą wspólnotami.

Rozdzielono już 112 mln euro

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina to ponad 183 mln euro. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI).

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został uruchomiony 11 października 2016 r. podczas konferencji zamykającej edycję Programu 2007-2013 i otwierającej jego edycję na lata 2014-2020.

Pierwszy nabór otwarty był na wszystkie cele tematyczne Programu: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice oraz wszystkie ich priorytety. Przeznaczono na niego 112,40 mln EUR. Wysokość dofinansowania dla jednego projektu wyniosła pomiędzy 100 000 a 2 500 000 EUR.

Wśród zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie znalazł się m.in. projekt „Model programu opieki zdrowotnej do zwalczania osteoporozy na Polsko-Białoruskich terenach przygranicznych” realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; wartość projektu 2 292 410,00 euro, w tym dotacja dla szpitala w Suwałkach wyniosła1 667 053,44 euro.

Z kolei powiat sejneński otrzymał dofinansowanie z Programu Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 na przebudowę dwóch dróg powiatowych:

Starosta Sejneński podpisał 30 sierpnia 2018r. umowę na realizację projektu "Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i obwodzie grodzieńskim", złożonego do Programu Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu powiat sejneński otrzymał dofinansowanie na przebudowę dwóch dróg powiatowych o łącznej długości: 7,126 km:

- drogę powiatową Nr 1176B Berżniki – Folwark Berżniki (1,231 km),

- drogę powiatową Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki (5,895 km).

Inwestycja zrealizowana zostanie dwuetapowo: W I etapie - 2018/2019 r. planowana jest przebudowa drogi powiatowej Berżniki – Folwark Berżniki, natomiast w II etapie – 2019/2020 r. drogi Ogrodniki – Berżniki.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.499.209 euro, z czego powiat otrzymał dofinansowanie 90% wartości inwestycji tj. 1.358.068 euro.

 

WYG

Źródło i fot: Sekretariat Programu

 

Na fot: Spotkanie 15 11.br. w Lublinie beneficjentów projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków.

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.09.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.27% 4.4382 4.5278
USD 0.14% 3.9172 3.9964
GBP 0.15% 4.9308 5.0304
CHF 0.28% 4.1733 4.2577
09.07.2020

Klatka dla chomika

09.07.2020

Citroen Berlingo

Dodaj nowe ogoszenie