04.06.2019

Droga Krajowa nr 8. Koncepcja od Suchowoli do Sztabina w przekroju 2+1, przedsiębiorcy chcą 2+2

W poniedziałek, 3 czerwca w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku została podpisana umowa na opracowanie Koncepcji Programowej na 13 km odcinek drogi krajowej nr 8 od Suchowoli do Sztabina.

To druga tego typu umowa, po odcinku Korycin – Suchowola, co oznacza, że w tej chwili opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę w sumie 28 kilometrów nowej DK8 pomiędzy Białymstokiem a Augustowem, w przekroju 2+1 (z dodatkowym pasem do wyprzedzania).

Zadaniem firmy Kontrakt z Gdańska będzie opracowanie – za 1,78 mln zł - dokumentacji projektowej uszczegóławiającej materiały z decyzji środowiskowej, w stopniu umożliwiającym ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i buduj”. W koncepcji opracowany będzie tylko wariant wskazany w decyzji środowiskowej.

Planowana inwestycja obejmuje budowę nowej DK8 wraz z obwodnicą Sztabina w przekroju 2+1 (z naprzemiennie występującym dodatkowym pasem do wyprzedzania). Dziś cały ruch na krajowej 8 przechodzi przez samą miejscowość. Nowa droga będzie przenosiła obciążenie pojazdów o nacisku 11,5 t/oś, przewidziano budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii w poziomie, budowę zatok autobusowych, chodników i odcinków ciągów pieszo-rowerowych.

Koncepcja Programowa powinna być gotowa w przyszłym roku. Podpisanie umowy w systemie „Projektuj i buduj” planowane jest na rok 2021, a realizacja inwestycji w terenie, na lata: 2023-2025.

Wkrótce przetarg na koncepcję odcinka Sztabin - Augustów

Warto dodać, że od połowy marca trwają już prace nad Koncepcją Programową sąsiedniego odcinka DK8 Korycin – Suchowola z obw. Suchowoli (dł. ok 15,3 km), natomiast wkrótce planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej dla ostatniego odcinka DK8 od Sztabina do Augustowa (z obwodnicą Białobrzeg).

Niedawno podlascy przedsiębiorcy oraz samorząd województwa wystosował pismo do ministerstwa infrastruktury w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 8, prosząc, aby na trasie Białystok - Augustów powstała droga 2 x 2 a nie 2 + 1.

Opracowanie koncepcji programowej dla tej inwestycji to jeden z pierwszych kroków w stronę faktycznej budowy trasy. Przedsięwzięcie będzie niezwykle ważne dla mieszkańców miejscowości położonych na północ od stolicy województwa podlaskiego, w tym dla Suwałk i Augustowa.

Wcześniej, bo w maju 2018 roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Sztabina do obwodnicy Augustowa, wraz z budową obwodnicy Białobrzeg.

Planowana inwestycja przewiduje rozbudowę drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Sztabina do obwodnicy Augustowa wraz z budową obwodnicy miejscowości Białobrzegi w km ok. 31+100 – 49+470. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na długości ok. 10,394 km na terenie gminy Augustów, odcinku o długości ok. 2,072 km na terenie miasta Augustów oraz na odcinku o długości ok. 5,756 km na terenie gminy Sztabin.

Inwestycja obejmuje również: budowę dróg dojazdowych, obiektów mostowych, systemu odwodnienia drogi, urządzeń ochrony środowiska (przejść dla zwierząt, wygrodzeń, pasów zieleni, ekranów itp.) oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej drogi. Planowana trasa częściowo prowadzona jest po nowym śladzie, częściowo łączy się z korytarzem istniejącej drogi krajowej nr 8.

Planowana inwestycja przebiega przez tereny o typowym zagospodarowaniu rolniczym (pola uprawne, ugory i łąki), występują również nieużytki, w tym liczne tereny o charakterze podmokłym, oraz kompleksy leśne (Lasy Sztabińskie oraz dwa fragmenty Puszczy Augustowskiej). Główne miejscowości położone w rejonie trasy to: Cisów, Kolnica, Białobrzegi i Augustów.

 

WYG

Źródło i fot: GDDKiA

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.09.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.72% 4.4819 4.5725
USD 1.76% 4.1058 4.1888
GBP 1.15% 5.0787 5.1813
CHF 0.92% 4.2348 4.3204
07.04.2020

działka ROD Malwa

Dodaj nowe ogoszenie