19.01.2023

Energia dla wsi. Nabór wniosków o dofinansowanie ruszy 25 stycznia

Pierwsza odsłona programu „Energia dla wsi”, w ramach którego o dofinansowanie na instalacje OZE ubiegać będą mogli się rolnicy i spółdzielnie energetyczne, wystartuje 25 stycznia 2023 r.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego szczegóły omówili w środę, 18 stycznia minister Anna Moskwa, wicepremier Henryk Kowalczyk i wiceprezes NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) Artur Michalski podczas konferencji prasowej.

Cel programu

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wyjaśniła, że głównym celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

– Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na obszarach wiejskich. Zależy nam, aby przebiegała ona w sposób zrównoważony – bez ograniczania rozwoju produkcji rolnej i produkcji żywności. Zależy nam, aby inwestycje OZE na obszarach wiejskich miały wymiar lokalny, wykorzystywały lokalnie dostępne zasoby oraz odpowiadały lokalnym potrzebom –mówi minister klimatu.

Jak podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa, ostatnie miesiące pokazały, jak istotną kwestią dla Polski i Polaków jest niezależność energetyczna.

- Dzięki realizacji programu zwiększy się dostępność inwestycji OZE dla rolników oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach spółdzielni energetycznych. Taka forma sprzyjać będzie odnoszeniu korzyści przez polską wieś, takich samych, jakie są udziałem m.in. przedsiębiorstw energetycznych, które realizują inwestycji OZE. Oznacza to dodatkowe dochody dla rolników i jednocześnie obniżenie kosztów pozyskania energii przez mieszkańców obszarów wiejskich – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Budżet

Całkowity budżet programu „Energia dla wsi” wynosi 1 mld złotych. Pierwszy nabór rusza już 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia. Budżet dla tego naboru wynosi 100 mln zł.

 

 

Dla kogo

Z dofinansowania w ramach programu „Energia dla wsi” będą mogły skorzystać istniejące spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie będący przedsiębiorcami, a także powstające spółdzielnie energetyczne oraz rolnicy – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne (które w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub dział specjalny produkcji rolnej).

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu będzie mógł być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Na co

Przewidziano udzielanie wsparcia finansowego dla: instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych, biogazowni i elektrowni wodnych oraz magazynów energii zintegrowanych z tymi źródłami.

Formy wsparcia

Wsparcie w ramach „Energii dla wsi” może zostać wypłacone w formie dotacji lub pożyczki. Wnioskujący o dotacje może ubiegać się o dopłatę o maksymalnej wartości 20 mln złotych, z kolei w przypadku starających się o pożyczkę kwota maksymalna wynosi 25 mln zł.

W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć (maks. do 25 mln zł), a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65% kosztów kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł).

Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego.

Inwestycje nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez „rozpoczęcie inwestycji” należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.

Program „Energia dla wsi” jest kontynuacją i rozszerzeniem zakończonego już naboru dla części 2) „Biogazownie i małe elektrownie wodne” programu Agroenergia. Nabory dla jego części 1) „Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny” są nadal prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nabór

Nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi” ma się odbywać, w trybie ciągłym od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków. Wnioski o pożyczki i dotacje będzie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Szczegółowe informacje o programie „Energia dla wsi” są dostępne na stronie Internetowej NFOŚiGW: Strona programu "Energia dla wsi": 

Źródła, fot, grafika: MKiŚ; NFOŚiGW

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.29.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie