08.04.2021

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - na co przeznaczyć 11,4 mld zł? Stanowisko marszałków

W środę, 7 kwietnia odbyło się spotkanie online marszałków województw, biorących udział w programie dla Polski Wschodniej. Przewodniczył mu Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i jednocześnie przewodniczący Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP.

Efektem jest przyjęcie wspólnego stanowiska marszałków ws. tego programu. Teraz trafi ono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEWP) to kontynuacja programu Polska Wschodnia. Będzie on koncentrować się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje, energia i klimat, spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

Marszałkowie sześciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego swoje stanowisko opracowali w ramach trwających konsultacji społecznych programu.

Włodarze regionów prezentując swoje uwagi do programu, zgodnie uznali, że podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach powinny być kontynuowane działania na rzecz przedsiębiorców. Chodzi m.in. o platformy startowe, wspieranie procesów wzornictwa w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), czy pożyczki na rozwój firm z branży turystycznej.

Z zadowoleniem przyjęto nowe obszary wsparcia, takie jak wsparcie dla automatyzacji i robotyzacji MŚP, czy tzw. gospodarki obiegu zamkniętego.

Marszałkowie zwrócili się również o ujęcie działań dotyczących promocji marki makroregionu Polski Wschodniej oraz wsparcia obsługi inwestorów i eksporterów.

W stanowisku zapisano też uwagi dotyczące obszaru energia i klimat. Zdaniem marszałków działania dotyczące dystrybucji energii powinny być dofinansowywane w ramach programu unijnego, przeznaczonego na infrastrukturę i środowisko (następcę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Zaproponowali również, aby więcej środków przeznaczyć na rozwój niskoemisyjnej komunikacji. 

Marszałkowie zaapelowali o to, by w dyskusji o inwestycjach kolejowych pojawiły się propozycje konkretnych linii. Chodzi o przedstawienie przez PKP Polskie Linie Kolejowe projektów, które będą realizowały w ramach programu. 

Zwrócono się też m.in. o kontynuację projektu Green Velo i rozwój szlaków rowerowych, możliwość realizacji projektów dotyczących uzdrowisk i sanatoriów. Z kolei zgodnie przyznano, że inwestycje dotyczące aktywności lokalnej powinny być realizowane w ramach programów regionalnych.

Jak podkreślał marszałek Artur Kosicki, podczas dyskusji nad stanowiskiem poruszano wiele kwestii dotyczących nowego programu. Przy części propozycji każde z województw pozostało przy swojej wizji.

- Wypracowane przez nas wspólne stanowisko, nie wyklucza możliwości składania uwag indywidualnych przez poszczególne regiony – mówił marszałek. – Chcemy jednak zaznaczyć te obszary, które dla wszystkich sześciu województw są wspólne i ważne - dodał. 

*** 

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia 2021-2027 jest pierwszym krajowym programem funduszy europejskich konsultowanym społecznie. Konsultacje kończą się 8 kwietnia br.

Opis programu można znaleźć na portalu Funduszy Europejskich i serwisie programu Polska Wschodnia. Formularz zgłaszania uwag do programu jest dostępny na stronie: www.polskawschodnia.gov.pl.

Celem Programu Polska Wschodnia jest wyrównanie poziomu rozwoju sześciu regionów Polski Wschodniej do poziomu obszarów lepiej rozwiniętych. W dwóch poprzednich edycjach korzystało z niego pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W nowej perspektywie budżetowej dołączyła do nich część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu ościennych powiatów).

W latach 2007-2013 zrealizowano Program Rozwój Polski Wschodniej o wartości blisko 10 miliardów złotych. Nadal trwa realizacja Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Jego wartość wynosi ponad 8 miliardów złotych. Dzięki środkom zrealizowano do tej pory 2,5 tysiąca projektów, a nabory dla przedsiębiorców nadal trwają.

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to 11,4 mld złotych. 

Wrota Podlasia

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.22.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.5048 4.5958
USD 0.00% 3.7406 3.8162
GBP 0.00% 5.2209 5.3263
CHF 0.00% 4.0876 4.1702
21.04.2021

sprzedawca

Dodaj nowe ogoszenie