22.03.2020

Fundusze Norweskie. Pieniądze na energię odnawialną, efektywność i bezpieczeństwo energetyczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 8 naborów wniosków w trzech obszarach tematycznych ze środków Funduszy Norweskich (Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na ponad 580 mln złotych. Ponadto NFOŚiGW przeznaczył 500 mln złotych na współfinansowanie.

Można starać się o pieniądze na łagodzenie zmian klimatu i adaptacji do ich skutków oraz energię odnawialną, efektywność energetyczną, bezpieczeństwo energetyczne

Trzy z ogłoszonych naborów dotyczą obszaru „Środowisko naturalne i ekosystemy”, w tym „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”, „Zwiększona ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu”, a także „Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)”.

Celem naboru wniosków w ramach tego obszaru jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do nich przez:

 • aktywną ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk,

 • aktywną ochronę ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi,

 • zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i  ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

Kwota środków przeznaczona na nabory w obszarze „Środowisko naturalne i ekosystemy” to prawie 53 mln złotych.

Kolejne dwa nabory obejmują działania z zakresu „Łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”. Nabór na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” ma na celu wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu, zmniejszeniem emisji m.in. z transportu, rewitalizację i rozwój terenów zielonych oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. przez retencję wody. Kwota środków przeznaczona na ten cel to 99,4 mln złotych.

Drugi nabór w tym obszarze dotyczy projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”. Realizacja projektów przyczyni się m.in. do podniesienia świadomości uczniów w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności. Kwota środków przeznaczona to prawie 7 mln złotych.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej” oraz „Budowa i/lub modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych” to projekty, na które można aktualnie składać wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, rozpocznie się 03.04.2020r. i potrwa do 15.07.2020r., do godziny 15:00. Do dofinansowania mogą zostać zakwalifikowane projekty polegające na:

 • ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu

 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych,

 • przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,

 • instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,

 • wymianie systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,

 • montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,

 • zastosowaniu automatyki pogodowej,

 • zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii,

 • wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

Kwota dofinansowania wyniesie 20 000 000 euro, czyli 86 318 000 zł.

Celem głównym naborów ogłoszonych w tym obszarze jest:

 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”;

 • dla przedsiębiorców możliwość budowy nowych źródeł i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.

 • modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, przez wsparcie inwestycji polegających przede wszystkim na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła.

Przewidzianymi formami dofinansowania są dotacje. Dodatkowo dla projektów w obszarze energii NFOŚiGW uruchomił program na współfinansowanie oferujący preferencyjne pożyczki ze środków Funduszu. Finansowanie pożyczkowe umożliwia pokrycie różnicy pomiędzy uzyskanym grantem ze środków norweskich, a nawet 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Na ten cel Fundusz przeznaczył 500 mln zł swoich środków.

Tematyka i terminy:

1. Obszar: Środowisko naturalne i ekosystemy. Działanie: Wdrażanie planów zarządzania ekosystemem, termin naboru 03.04.2020r. – 03.06.2020r.,godz.15:00

2. Obszar: Środowisko naturalne i ekosystemy. Działanie: Zwiększona ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się, termin naboru 03.04.2020r. – 03.06.2020r.,godz.15:00

3. Obszar: Środowisko naturalne i ekosystemy. Działanie: Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów, termin naboru 03.04.2020r. – 03.06.2020r.,godz.15:00

4. Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Działanie: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, termin naboru 03.04.2020r. – 15.06.2020r.,godz.15:00

5. Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Działanie: Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, termin naboru 03.04.2020r. – 30.06.2020r.,godz.15:00

6. Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, termin naboru 03.04.2020r. – 15.07.2020r.,godz.15:00

7. Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Działanie: Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej, termin naboru 03.04.2020r. – 30.06.2020r.,godz.15:00

8. Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Działanie: Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła, termin naboru 03.04.2020r. – 30.06.2020r.,godz.15:00

 

Szczegóły naborów na stronie internetowej NFOŚiGW

Za: NFOŚiGW

Fot: Ilustracja do tekstu

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.02.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.63% 4.4871 4.5777
USD 0.07% 4.0963 4.1791
GBP 0.30% 5.0822 5.1848
CHF 0.75% 4.2445 4.3303
01.04.2020

Praca na obwodnicy

Dodaj nowe ogoszenie