27.02.2020

Gąski, Pisz, Smolajny, Olsztyn. Obwodnice na Mazurach i Warmii

W województwie warmińsko - mazurskim są i będą budowane obwodnice zarówno w ramach programu 100 obwodnic, jak i przy realizacji innych inwestycji drogowych.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach PBDK 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64. Na Warmii i Mazurach w ramach PBDK realizowana jest obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 o dł. 18 km i wartości 318 mln zł.

Ponadto budowa obwodnic jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych. W województwie warmińsko-mazurskim są to obwodnice Ostródy, Wirwajd, Tyrowa, które powstaną dzięki budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy, obwodnice Mrągowa, Bagienic i Marcinkowa realizowane przy okazji budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo oraz obwodnica Ełku w ciągu S16 i S61 budowana w ramach drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Raczki. Zadania te są realizowane niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic

Inwestycje z Programu 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim

Na Warmii i Mazurach z tego programu powstanie pięć obwodnic. Najbardziej zaawansowaną inwestycją jest obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Dla tego zadania na końcowym etapie znajduje się proces opracowywania dokumentacji. Złożyliśmy już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg na budowę. W 2021 roku z kolei planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65, dla której prace przygotowawcze są również na zaawansowanym etapie – koncentrują się na opracowaniu niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji. Ogłoszenie przetargów na realizację pozostałych obwodnic przewidujemy na lata 2024-25.

 

 

 

Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65

Stan prac przygotowawczych: prace przygotowawcze dla zadania są na zaawansowanym etapie – obecny etap koncentruje się na opracowaniu niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji. Zadanie obwodnicy miejscowości stanowi część przebudowy całego korytarza drogi krajowej nr 65, która jest realizowana jako zadanie komplementarne. 

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Gąsek jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 65. Jest jedno z ostatnich tzw. wąskich gardeł na tym przebiegu w ostatnich latach oraz obecnie prowadzone są intensywne prace podnoszące bezpieczeństwo oraz czas podróży na tym korytarzu. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63

Stan prac przygotowawczych: dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Pisza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 58 i 63. W miejscowości już zostały zrealizowane elementy obejścia centrum miejscowości. Proponowana inwestycja powinna domknąć tzw. ring komunikacyjny w Piszu.Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 58 i 63  stanowią popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, a sam Pisz jest miejscowością turystyczną. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica miejscowości Smolajny w ciągu drogi krajowej nr 51

Stan prac przygotowawczych: dla zadania prowadzone są prace projektowe w ramach środków z budżetu państwa, złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w Programie 100 obwodnic zabezpieczy środki i przyspieszy realizację zadania.

Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2020 r.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Smolajn jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 51. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samych Smolajnach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 57

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Szczytna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 53 i 57. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Szczytnie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 53 i 57 stanowią popularne szlaki komunikacyjne na Warmii i Mazurach, samo miasto jest celem podróży turystycznych. Obwodnica będzie również istotna dla obsługi komunikacyjnej lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51

Stan prac przygotowawczych: dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Olsztyna wraz z obejściem m. Dywity jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 51. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Olsztynie i Dywitach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Inwestycja będzie stanowiła również dopełnienie układu drogowego który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16. Dzięki tej inwestycji całość ruchu dalekobieżnego i tranzytowego będzie mogło zostać wyprowadzone z miasta Olsztyna. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Źródło, fot, mapa:GDDKiA

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
13.08.2020

Doradca Klienta

13.08.2020

Usługi budowlane

Dodaj nowe ogoszenie