04.02.2020

Mazury. Odcinek S16 Borki Wielkie - Mrągowo za 625 milionów zł, wykonawca wybrany

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę w ponownym przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo.

Zadanie w terminie 36 miesięcy zrealizuje firma PORR S.A. za kwotę 625 887 983,37 zł. Budżet inwestora wynosił 616,6 mln zł.

Jeśli nie będzie odwołań, to po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostanie podpisana umowa. Może to nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Jakie przyjęto kryteria oceny ofert?

Do oceny ofert przyjęto m.in. kryterium czasu realizacji kontraktu, które wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). W postępowaniu zastosowano jeszcze, oprócz czasu realizacji kontraktu, następujące kryteria oceny ofert: cena, przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze.

Dlaczego unieważniono poprzedni przetarg?

Przypomnijmy, że poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty  - 708,6 mln zł przewyższyła kwotę, którą planowano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 604,9 mln zł.

S16 - kolejny etap rozbudowy

Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów akustycznych) oraz wykonanie nasadzeń.

Szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo

Budowa nowej drogi skróci czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas, spaliny i wibracje. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2020-2023.

Plan rozbudowy S16

Rozbudowa drogi ekspresowej S16 obejmuje trasę o długości 117,9 km, podzieloną na pięć odcinków:

Olsztyn Wschód – Barczewo (budowa drugiej jezdni) (11,05 km),

Barczewo – Biskupiec (budowa drugiej jezdni) (13,08 km),

Borki Wielkie – Mrągowo (16 km),

Mrągowo - Orzysz (53,20 km),

Orzysz - Ełk (27,02 km).

Pierwsze dwie części mają być realizowane w latach 2020-2024. Następna w latach 2020-2023. A ostatnie dwie w latach 2022-2025.

GDDKiA planuje budowę nowej trasy S16 z Mrągowa do Ełku. W tej sprawie toczy się nawet postępowanie przetargowe, które ma wyłonić projektanta dla budowy 74-kilometrowego odcinka drogi przecinającej sam środek Mazur. Projekt wywołuje wiele emocji i różnych uwag, wniosków samorządów, organizacji ekologicznych.

Drogowcy dopiero po zakończeniu analiz wskażą we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji rekomendowany przez nich wariant trasy. Początkowo miało to nastąpić do końca 2019 roku. Obecnie mówi się o pierwszym półroczu 2020.

 

 

Źródło, fot, mapa: GDDKiA

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.18.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4662 4.5564
USD 0.00% 3.6850 3.7594
GBP 0.00% 5.2026 5.3078
CHF 0.00% 4.0961 4.1789
17.06.2021

Sprzedam ponton

Dodaj nowe ogoszenie