30.12.2022

Odcinek Suwałki – Budzisko,plan z drogą ekspresową do Białegostoku, a co w 2023 roku?

Wydłużenie trasy S61 Via Baltica o kolejne 24 kilometry i rozpoczęcie budowy obwodnicy Łomży. Pierwsza decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla S19 – tak można podsumować miniony rok w województwie podlaskim.

Niestety, jest też uchyloną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU) na odcinek S19 Choroszcz - Ploski.

Podlaskie

S61 coraz dłuższa

Droga ekspresowa S61 ma około 220 km, przebiega przez trzy województwa – mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Tylko w ubiegłym roku oddano do ruchu ponad 70 km tej drogi, z tego 51 w woj. podlaskim, a pozostałe 20 w woj. warmińsko-mazurskim.

Od marca tego roku gotowy jest, choć nieużywany, fragment S61 Łomża Południe - Łomża Zachód o dugości. 7,2 km.  Kierowcy skorzystają z niego w połowie 2023 roku, po wybudowaniu węzła Łomża Zachód, realizowanego w ramach sąsiedniego kontraktu na budowę obwodnicy Łomży.     

Natomiast 22 grudnia br. oddano do użytku 24-kilometrowy odcinek S61 Suwałki - Budzisko. Ten fragment „eski” oprócz tego, że połączył Polskę z Litwą, wydłużył także wcześniej oddane do użytku części S61. Kierowcy mogą już korzystać z prawie 70 -kilometrowego fragmentu Via Baltici w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Kalinowo do granicy z Litwą.   

Dostępny jest też kolejny długi, ponad 65-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Kolno i Ełk Południe, a także odcinek Śniadowo - Łomża Południe. Droga ekspresowa S61 znacząco usprawnia tranzyt oraz poprawia bezpieczeństwo ruchu poprzez rozdzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego.

Ostatnie fragmenty w budowie

Trwa realizacja pozostałej części drogi ekspresowej S61. W tym roku, po podpisaniu 19 maja 2022 roku umowy z firmą Intercor, ruszyła budowa ostatniej części S61 w woj. podlaskim- obwodnicy Łomży. To odcinek od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno (12,9 km). Zgodnie z umową wykonawca ma udostępnić do ruchu minimum jedną jezdnię S61 (w przekroju 1x2) na całej długości trasy głównej - w połowie 2024 r. Ma to ogromne znaczenie dla mieszkańców Łomży, którzy zostaną wówczas uwolnieni od ruchu tranzytowego. Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno - z dwoma jezdniami i całą infrastrukturą towarzyszącą - ma być oddany do użytku w 2025 r.    

W mijającym roku również w woj. mazowieckim na styku z woj. podlaskim trwała budowa odcinka S61 od węzła Ostrów Mazowiecka Północ (na S8) do Śniadowa. Ma on długość 19,5 km i będzie udostępniony kierowcom w IV kwartale 2023 roku.   

Łącznik via Baltica i via Carpatia. Decyzja w 2023 roku?

Jedną z rozpoczynających się inwestycji w województwie podlaskim, częściowo także w woj. warmińsko-mazurskim, jest odcinek drogi ekspresowej S16, która połączy Ełk z Białymstokiem oraz drogi ekspresowe S19 z S61.  

Droga ta jest na zaawansowanym etapie prac przygotowawczych. Biuro projektowe wykonało analizę ruchu, także Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Został też przedłożony Raport oddziaływania na środowisko na całe zadanie. Decyzja o wyborze rekomendowanego wariantu przewidziana jest na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) na początku przyszłego roku - głosi ostatni komunikat GDDKiA.

Tymczasem 13 grudnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 z perspektywą do 2033 r. Jego wartość to 294 miliardy złotych. Wśród wpisanych tam inwestycji jest droga ekspresowa S16 Ełk - Białystok. W osobnej uchwale Rada Ministrów wskazała, jako zasadne do wykonania, jeszcze jedno zadanie - budowę drogi ekspresowej S8 od Białegostoku przez Suchowolę i Augustów do węzła Raczki przed Suwałkami.

Rzecz w tym, że jest to raczej uchwała intencyjna. Brak w niej nie tylko terminów realizacji, ale i określenia źródeł finansowania.

 - Ze względu na znaczenie w ruchu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym drogi Białystok-Augustów-Suwałki-granica państwa, Rada Ministrów uznała za zasadną budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwiększy jakość usług transportowych, jeśli chodzi o przewóz pasażerów i towarów - głosi uchwała.

Obwodnice jednojezdniowe

Tymczasem pełną parą idą przygotowania do budowy obwodnic w z Białegostoku w kierunku Augustowa.

Drogowcy złożyli już wnioski o wydanie decyzji ZRID na obwodnice Suchowoli oraz Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8. Obwodnica Suchowoli będzie miała 15,1 km długości, natomiast Sztabina - 4,23 km. Oba odcinki zostaną wybudowane jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Planowane oddanie ich do użytku to 2025 r.    

W ramach rządowego Programu 100 obwodnic w woj. podlaskim powstaną jeszcze obwodnice: Białobrzegów, Augustowa i Zambrowa, które obecnie są na etapie prac przygotowawczych.  

Obwodnica Białobrzegów posiada już ostateczną decyzję środowiskową. Trwają prace przygotowawcze, które umożliwią w przyszłym roku ogłoszenie przetargu na jej zaprojektowanie i budowę. 

S19 - w realizacji

Dla odcinków począwszy od Bielska Podlaskiego, dalej na południe - przez Boćki, Siemiatycze aż za rzekę Bug do Chlebczyna drogowcy złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID. Po ich otrzymaniu, w przyszłym roku planuje się rozpoczęcie budowy poszczególnych fragmentów S19, które sukcesywnie mają być oddawane do ruchu w latach 2024-2025.   

Wniosek o ZRID został również złożony 31 maja br. na ponad 10-kilomerowy odcinek S19 Krynice – Dobrzyniewo - Białystok Zachód. Po uzyskaniu decyzji, budowa ruszy w przyszłym roku. Planowane zakończenie - 2025 r.   

W grudniu wojewoda podlaski podpisał decyzję ZRID na prawie 16-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi od Kuźnicy (gr. państwa z Białorusią) do Sokółki. Wkrótce przekażemy plac budowy wykonawcy, a planowane zakończenie tej inwestycji to koniec 2024 r.

Warmia i Mazury

W 2022 roku oddano do ruchu 48 kilometrów nowych dróg w tym regionie. Na terenie województwa mazowieckiego zakończono budowę 71 km drogi ekspresowej S7 od Napierek do Płońska. Przygotowywana jest dokumentację dla budowy i rozbudowy blisko 300 km dróg na Warmii i Mazurach.

Inwestycje zakończone

S61 Szczuczyn - Ełk Południe

We wrześniu br. oddano do ruchu odcinek drogi ekspresow S61 Szczuczyn - Elk Południe o długości 23,3 km. To drugi z trzech odcinków drogi ekspresowej S61 realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, który został zakończony. Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytku odcinek Wysokie - Raczki, a w 2023 roku zostanie zakończona budowę odcinka S61 Ełk Południe - Wysokie. Wykonawcą zadania o wartości 700 mln zł było konsorcjum firm Porr i Unibep.

Zgodnie z umową powstała droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Wyremontowano także wybrane drogi lokalne oraz zbudowano urządzenia ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstały m.in. węzły Guty i Ełk Południe, para Miejsc Obsługi Podróżnych Niekrasy, 19 obiektów inżynierskich oraz Obwód Utrzymania Drogi w Nowej Wsi Ełckiej. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

S5 Ornowo - Wirwajdy 

W grudniu tego 2022 roku, pięć miesięcy przed umownym terminem, udostępniliśmy kierowcom odcinek drogi ekspreso S5 Ornowo - Wirwajdy. Kontrakt o wartości 204 mln zł zrealizowała firma Budimex. Zadaniem wykonawcy było wybudowanie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S5 o długości ok. 5 km.

 

Powstał na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Oprócz jezdni głównej, w ramach zadania wykonana została budowa dodatkowych jezdni obsługujących tereny przyległe. Ponadto przebudowane zostały drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z S5. Wraz z oddaniem S5 Ornowo - Wirwajdy, oznakowano jako drogę ekspresową obwodnicę Ostródy, której kontynuacją jest ten odcinek. To łącznie ponad 12 km drogi klasy S.

DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

W grudniu br. oddano do ruchu obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Kierowcy omijają tę miejscowość od wschodu drogą o długości około 18 km. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Porr z Warszawy i Porr Bau z Wiednia.

Umowę na realizację tego zadania podpisaliśmy w lutym 2018 r. Obwodnica jest drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1. Inwestycja realizowana była w systemie Projektuj i buduj. Nowa droga została powiązana z innymi drogami publicznymi poprzez cztery ronda na wysokości miejscowości Brzozie Lubawskie, Kacze Bagno, Nowe Miasto Lubawskie, Bratian. Wybudowanych zostało 14 obiektów inżynierskich: dziewięć wiaduktów, przejście dla zwierząt górne, trzy przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

DK51 obwodnica Smolan

W sierpniu br. udostępniono do ruchu, dwa miesiące przed terminem, niemal 2 km obwodnicy  Smolan  w ciągu drogi krajowej nr 51. Jest to pierwsza obwodnica zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, nie tylko w woj. warmińsko-mazurskim, ale także w całej Polsce. Zadanie o wartości 26 mln zł zrealizowała firma Budimex.

Inwestycja, o długości 1,76 km, obejmowała rozbudowę drogi w istniejącym i budowę częściowo w nowym śladzie. Wybudowano dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

S7 Napierki - Płońsk 

W sierpniu br. udostępniono całą trasę S7 Napierk- Płońsk w docelowym przekroju 2x2, a w grudniu tego roku  wdrożono stała organizacje ruchu  na tej drodze. Nową drogę ekspresową S7 pomiędzy Napierkami i Płońskiem udostępniano etapami od grudnia 2021 roku, mimo trwających jeszcze prac. Choć na trasie obowiązywały w związku tym ograniczenia, to udostępniając drogę usprawniono przejazd, a jednocześnie wyprowadzono ruch tranzytowy z miejscowości leżących przy starym przebiegu DK7.

 
Budowę 71 km drogi ekspresowej S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki - Mława (ok. 14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km). Każdy z nich powstał w systemie Projektuj i buduj. W ramach inwestycji powstało m.in. 70 obiektów inżynierskich oraz dziewięć węzłów: Mława Północ, Mława Wschód, Mława Południe, Żurominek, Strzegowo Północ, Strzegowo Południe, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie oraz Dłużniewo. Powstały też cztery Miejsca Obsługi Podróżnych: Pepłowo I, Pepłowo II, Ćwiklinek i Dłużniewo. Nawierzchnię drogi wykonano z betonu cementowego i dostosowano do ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1,6 mld zł. Wykonawcą trzech odcinków jest konsorcjum firm STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe, które wybudowało odcinki Strzegowo - Pieńki, Pieńki - Płońsk oraz Napierki - Mława. Wykonawcą odcinka Mława - Strzegowo było konsorcjum firm PORR oraz PORR Bau. 

Inwestycje w budowie na Warmii i Mazurach

Obecnie realizowane są dwa duże zadania inwestycyjne. To budowa ostatniego w województwie warmińsko-mazurskim odcinka S61 Ełk Południe - Wysokie oraz budowa drogi S16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo. 

S16 Borki Wielkie - Mrągowo

Całkowite ukończenie tego zadania planowane jest w I połowie 2024 roku. Obecnie prowadzone są wymiany gruntu, roboty ziemne, roboty związane z warstwami konstrukcyjnymi (podbudowy, warstwy technologiczne). Wykonawca rozpoczął układanie podbudowy bitumicznej na trasie głównej. Prowadzone są prace na 19 z 20 obiektach inżynierskich. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji to ok. 50 proc.

S61 Ełk Południe - Wysokie

Zaawansowanie robót sięga ok. 87 proc. Zakończone zostało już układanie nawierzchni betonowej, pozostały jeszcze prace bitumiczne na S16 i obiektach mostowych oraz roboty wykończeniowe. Zakończenie inwestycji w II kwartale 2023 r.

Na etapie realizacji znajdują się także mniejsze zadania takie, jak przebudowa skrzyżowań na ronda w Rożentalu (DK15), Olecku (DK65) czy Dywitach (DK51). Rondo w Dywitach zostało już udostępnione kierowcom, ale prace wykończeniowe potrwają jeszcze do lutego 2023 roku. W budowie znajduje się także odcinek drogi krajowej nr 51 Smolajny - Kosyń. Wiosną z kolei rozpoczęły się prace nad rozbudową odcinka od drogowego przejścia granicznego Gołdap do początku obwodnicy Gołdapi w ciągu DK65.

Co na Warmii i Mazurach w 2023 roku?

Rok 2023 będzie rokiem kontynuacji realizowanych obecnie zadań, tj.  budowy S16 i S61 oraz odcinka DK51 Smolajny - Kosyń. Kontynuowane będą także prace przygotowawcze dla budowy S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk oraz S5 Ostróda - Nowe Marzy. Prace nad dokumentacją będą trwały także dla rozbudowy DK53 Olsztyn - Szczytno, DK51 Bartoszyce - Lidzbark Warmiński i Lidzbark Warmiński - Wichrowo, budowy obwodnic Olsztyna i Dywit, Pisza, Szczytna, Jegłownika oraz Dobrego Miasta.

W 2023 roku planuje się rozstrzygnąć przetargi i zawrzeć umowy z wykonawcami budowy dwóch odcinków S16 od Olsztyna do Biskupca, budowy obwodnic Gąsek (realizowanej w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic) i Giżycka oraz rozbudowy czterech odcinków DK65: Kowale Oleckie - Olecko, Olecko - Gąski, Gąski - Ełk oraz Nowa Wieś Ełcka - granica województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. 

Kraj

W 2023 r. drogowcy udostępnią kierowcom blisko 260 km dróg


- Ułatwimy wjazd do Warszawy od południa, domkniemy obwodnicę Łodzi i wydłużymy odcinki drogi ekspresowej, która w przyszłości połączy Koszalin z Katowicami. Do tego poprawimy komfort jazdy na międzynarodowych szlakach łączących Polskę z Niemcami i Litwą. To najważniejsze korzyści, jakie przyniesie oddanie w 2023 r. kolejnych odcinków dróg krajowych. Przyszły rok to również złamanie kolejnej bariery - tym razem przekroczymy próg 5000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce! – głosi komunikat GDDKiA

Łączą międzynarodowe szlaki

Polski odcinek szlaku transportowego Via Baltica, łączącego nasz kraj z państwami bałtyckimi, wydłuży się o kolejne blisko 50 km w ciągu drogi ekspresowej S61. Udostępniony zostanie kierowcom odcinek na wysokości Ełku, który połączy się z oddanymi wcześniej sąsiednimi fragmentami, wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta. Z kolei realizacja łącznic węzła Łomża Zachód umożliwi udostępnienie kierowcom gotowego już 7-kilometrowego fragmentu trasy S61 do węzła Łomża Południe. Kierowcy otrzymają także połączenie S8 z S61 na węźle Ostrów Mazowiecka Północ i dojadą do węzła Łomża Zachód. 

Na przeciwległym krańcu Polski, na obecnej DK18, ukończona zostanie budowa jezdni w kierunku Wrocławia. W tym roku oddaliśmy do ruchu pierwszy z trzech odcinków w woj. lubuskim. Tym samym trasa o długości ok. 70 km, od granicy z Niemcami w Olszynie do Golnic w woj. dolnośląskim, stanie się pełnoprawną autostradą A18. 

W 2023 r. planuje się oddać kierowcom łącznie blisko 260 km nowych dróg: 

49,4 km autostrad: 

 • A18 granica państwa - Żary (11,7 km) 
 • A18 Iłowa - gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego (16,2 km) 
 • A18 gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego - Golnice (21,5 km) 

192,9 km dróg ekspresowych: 

 • S3 Kamienna Góra Północ - Lubawka (ok. 12 km) 
 • S7 Lesznowola - Tarczyn Północ (14,8 km oraz 2,3 km w obrębie węzła Tarczyn) 
 • S7 Moczydło - Miechów (18,7 km) 
 • S11 Koszalin Zachód - Zegrze Pomorskie (16,9 km) 
 • S11 Zegrze Pomorskie - Kłanino (19,3 km) 
 • S11 Kłanino - Bobolice (11,6 km) 
 • S11 obwodnica Olesna (24,8 km) 
 • S14 Aleksandrów Łódzki - Słowik (14,5 km) 
 • S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego - II jezdnia (5,4 km) 
 • S52 Węgrzce - Batowice (fragment Północnej Obwodnicy Krakowa, 3 km) 
 • S61 Ełk Południe - Kalinowo (22,9 km) 
 • S61 Podborze - Śniadowo (19,5 km) 
 • S61 Łomża Zachód - Łomża Południe (7,2 km - budowa zakończyła się w 2022 roku, jednak odcinek zostanie dopuszczony do ruchu w 2023 roku po wybudowaniu węzła Łomża Zachód) 

14,2 km obwodnic w ciągu dróg krajowych: 

 • DK28 obwodnica Chełmca (1,4 km) 
 • DK45 obwodnica Praszki (12,8 km) 

Przetargi planowane do ogłoszenia w 2023 r.

Niemal 565 km - to łączna długość odcinków dróg, na jakie w przyszłym roku GDDKiA zamierza ogłosić przetargi. Ich łączna wartość to ok. 28,6 mld zł. Jest zapewnione finansowanie na ich realizację. W ramach przyjętego przez Radę Ministrów 13 grudnia 2022 r. Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) ogłoszone zostaną przetargi na drogi o długości ok. 480 km. Z kolei w ramach Programu budowy 100 obwodnic będą to inwestycje o łącznej długości ok. 85 km.

Z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (480 km)

 • S7 Czosnów - Kiełpin 
 • S8 Bardo - Wrocław (Magnice) 
 • S10 Szczecin - Piła 
 • S11 Bobolice - Szczecinek 
 • S11 Oborniki - Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik  
 • S11 Ostrów Wielkopolski - Kępno 
 • S11 Kępno - początek obwodnicy Olesna 
 • S12 gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego - węzeł Wieniawa 
 • S19 Sokółka Północ - Dobrzyniewo 
 • S74 gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów 
 • S74 Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa 
 • S74 Łagów - Jałowęsy - początek obwodnicy Opatowa 
 • DK13 Siadło Górne - Szczecin Zachód (II etap obwodnicy Warzymic i Przecławia) 
 • DK25 obwodnice Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego 
 • DK78 Kromołów - Żerkowice (II etap obwodnicy Poręby i Zawiercia) 

 

Z  Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (85 km) 

 • DK8 obwodnica Białobrzegów 
 • DK12 obwodnica Głogowa 
 • DK12 obwodnica Srocka 
 • DK13 obwodnica Kołbaskowa 
 • DK20 obwodnica Stargardu 
 • DK22 obwodnica Rusinowa 
 • DK22 obwodnica Szwecji 
 • DK22 obwodnica Wałcza 
 • DK28 obwodnica Sanoka (II etap) 
 • DK29 obwodnica Krosna Odrzańskiego 
 • DK78 obwodnica Kroczyc 
 • DK78 obwodnica Pradeł 

Planuje się również przetargi obejmujące rozbudowę blisko 360 km istniejących dróg krajowych.  

 

 WYG

 Źródło i fot: GDDKi A

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.19.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie