17.09.2022

Polska głównym partnerem handlowym Litwy. Od grudnia pociąg Warszawa – Wilno [zdjęcia]

W środę, 16.09, w Wilnie odbyło się trzecie spotkanie rządów Litwy i Polski, któremu przewodniczyli premierzy obu krajów. Oprócz obrad plenarnych miały miejsce rozmowy ministrów różnych resortów obu krajów.

– Trzecie wspólne spotkanie naszych rządów świadczy o bardzo aktywnym i bliskim partnerstwie strategicznym Litwy i Polski, które jesteśmy gotowi dalej wzmacniać. Tegoroczne wspólne spotkanie rządów jest szczególne, ponieważ zwracamy największą uwagę na Ukrainę, która pozostaje w umysłach i sercach nas wszystkich – powiedziała premier Litwy I.Šimonytė.

Pierwsze spotkanie rządów Litwy i Polski odbyło się w 2020 roku. 17 września W Wilnie.

Gospodarka

Minister Gospodarki i Innowacji Aušrinė Armonaitė rozmawiała z ministrem rozwoju gospodarczego i technologii Waldemarem Budą o tym, jak pogłębić współpracę w sektorze obronnym i energetycznym, aby oba kraje mogły razem skutecznie rozwiązywać wyzwania wynikające z wojny Rosji w Ukraina razem.

- Polska zawsze była i będzie dla nas ważnym partnerem handlowym. Takie spotkania dają jeszcze większy impuls do wzajemnie korzystnej komunikacji, zwłaszcza w rozwiązywaniu wyzwań stojących dziś przed naszymi gospodarkami – mówi Minister Gospodarki i Innowacji A. Armonaitė.  

Dwustronne obroty handlowe Litwy i Polski osiągnęły w ubiegłym roku 7,3 mld euro. Polskie inwestycje bezpośrednie w na Litwie wynoszą 1,2 mld euro i według tego wskaźnika Polska jest 7. największym inwestorem na Litwie.  

W pierwszej połowie br. Polska zajęła 1. miejsce pod względem obrotów towarowych, 2. miejsce pod względem eksportu i eksportu towarów pochodzenia litewskiego oraz 1. miejsce pod względem importu. 

Zdaniem ministra Litwa i Polska powinny ściśle współpracować w działaniach legislacyjnych Unii Europejskiej i wspólnie dążyć do tego, aby unijne prawo przyczyniało się do zmniejszenia zależności UE od krajów trzecich i pomagało być bardziej odpornym.

A. Armonaitė przedstawił swojemu koledze z Polski przygotowywane wspólnie z Ministerstwem Finansów odroczenie podatku dla litewskich firm energochłonnych, gdzie powyżej 10 proc. ich wydatków stanowią koszty energii.  

Minister podkreśla, że ​​zacieśnia się współpraca Litwy i Polski na polu wojskowym. Firmy z naszego kraju dążą do jeszcze lepszego poznania potrzeb polskiego sektora obronnego, identyfikowania możliwości współpracy i udziału we wspólnych projektach finansowanych przez UE na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii sektora obronnego. 

Transport

Litwa i Polska podpisały memorandum o współpracy: będą wspólnie rozwijać nowe korytarze transportowe i strategiczne połączenia z Ukrainą

Litwa i Polska planują jeszcze ściślejszą współpracę w dziedzinie transportu i logistyki w celu rozwoju korytarza transportowego Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Egejskiego oraz dodatkowych połączeń, a tym samym usprawnienia komunikacji zarówno z Europą Zachodnią, jak i Ukrainą. Przewiduje to memorandum podpisane w środę przez Ministra Łączności Mariausa Skuodisa i Ministra Infrastruktury Polski Andrzeja Adamczyka, dziś w Wilnie, w Izbie Lordów, podczas wspólnego spotkania rządów Litwy i Polski.

- Sektor transportu - jeden z obszarów strategicznej współpracy Litwy i Polski - stale zacieśnia nasze relacje, a teraz utrwalamy je konkretnym memorandum. Określa priorytety rozwoju europejskich korytarzy transportowych ważne dla obu krajów, kwestie realizacji połączeń kolejowych oraz najważniejsze projekty infrastrukturalne – „Rail Baltica”, „Via Baltica”, korytarz „Carpatia” – nad którymi już pracujemy pomyślnie i będzie kontynuować bliski dialog w najbliższej przyszłości - mówi Minister Komunikacji Marius Skuodis.

Transkaspijski międzynarodowy korytarz transportowy

W podpisanym przez ministrów memorandum o współpracy zwrócono uwagę, że korytarz transportowy Północ-Południe łączący trzy morza – Bałtyk, Czarne i Egejskie – jest ważniejszy niż kiedykolwiek w dzisiejszym kontekście geopolitycznym. Aby pomóc Ukrainie w zorganizowaniu alternatywnych tras transportowych, nowy multimodalny korytarz musi łączyć Ukrainę z portami morskimi krajów bałtyckich zarówno drogą, jak i koleją europejską.

Oba kraje będą również dążyć do stworzenia warunków do połączenia transkaspijskiego międzynarodowego korytarza transportowego z Bałtykiem przez Polskę i Litwę, połączeń kolejowych Morze Czarne-Bałtyk. Włączenie tej linii do istniejącego Korytarza Północno-Bałtyckiego transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T pozwoliłoby usprawnić komunikację kolejową całego regionu i przyspieszyć ukraiński proces przewozów towarowych.

Pociąg Warszawa - Wilno w grudniu br.

Aby usprawnić komunikację między Litwą a Polską, a także zachęcić do ekologicznego podróżowania koleją, uzgodniono pociąg pasażerski łączący Wilno z Warszawą – mimo przeszkód powinien ruszyć od grudnia tego roku.

Planuje się rozwój regularnych przewozów pasażerskich w trzech etapach: w latach 2022-2023 przejazdy pociągami osobowymi odbywałyby się na trasie Warszawa-Mockawa-Kowno-Wilno, zaś w latach 2023-2024 kursowałby na trasie Warszawa-Kowno-Wilno ( bez przystanku w Mockowie).

Oba kraje będą stopniowo podnosić parametry jakościowe obsługi pociągów pasażerskich między Wilnem a Warszawą, ulepszając istniejącą infrastrukturę i wyposażając kolej w niezbędny tabor. Zapewni to sprawną i szybką komunikację między krajami, tak, aby łączny czas trwania takiej podróży pociągiem przed realizacją „Rail Baltica” nie przekroczył 8 godzin.

Po wybudowaniu i uruchomieniu szybkiej kolei europejskiej „Rail Baltica” do stolic obu krajów można będzie dojechać bezpośrednim pociągiem dużych prędkości. W 2026-2027 r., gdy już powstanie Rail Baltica, czas przejazdu na trasie Warszawa - Wilno wyniesie nie więcej, jak do 4 godziny.

Lepsza infrastruktura kolejowa, lepsze drogi na Łoździeje

Litwa i Polska będą wspólnie dążyć do przyspieszenia strategicznie ważnego projektu Rail Baltica, współpracować w planowaniu, koordynowaniu i wdrażaniu nowych połączeń pociągów pasażerskich, rozszerzać zasięg pasażerskich usług kolejowych między głównymi miastami, w tym głównymi węzłami komunikacyjnymi obu krajów - międzynarodowe porty lotnicze i morskie. Do 2026 planowane jest zainstalowanie automatycznej sygnalizacji na odcinku: granica litewsko-polska -Kowno oraz podjęcie niezbędnych działań w celu poprawy stanu infrastruktury kolejowej na trasie Trakiszki  - Sokółka.

Kraje wyraziły również chęć poprawy warunków mobilności wojskowej oraz dodatkowego rozwoju połączenia drogowego przez przejście graniczne Ogrodniki - Łoździeje. Co w praktyce oznacza modernizacje dogi Augustów- Ogrodniki do standardów NATO. Do takich samych standardów ma też być dostosowana infrastruktura drogowa po litewskiej stronie granicy.

Memorandum o współpracy zostało podpisane w Wilnie, w Izbie Lordów, podczas wspólnego spotkania rządów Litwy i Polski, któremu przewodniczyli premier Litwy Ingrida Šimonytė i premier Polski Mateusz Morawiecki.

 

 

WYG

Źródła: resorty transportu RP i RL

Fot: Ministerstwa Łączności RL

 

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
09.25.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.7132 4.8084
USD 0.00% 4.7908 4.8876
GBP 0.00% 5.3890 5.4978
CHF 0.00% 4.8793 4.9779
24.09.2022

MAGAZYNIER

23.09.2022

Tynki gipsowe

23.09.2022

Kierowca kat. C

Dodaj nowe ogoszenie