06.11.2019

Program Czyste powietrze. W województwie prawie 65 mln zł

Jak podaje portal CIRE (specjalizujący się w problematyce energetycznej), w WFOŚiGW w Białymstoku jest już ponad 4,1 tys. wniosków na kwotę ponad 86,2 mln zł dotacji i prawie 14,5 tys. zł pożyczek złożonych w ramach rządowego programu "Czyste powietrze".

Podjęto już ponad 2,6 tys. decyzji przyznających dotacje (ponad 58,8 mln zł) i pożyczki (5,7 mln zł).

Zdecydowana większość wniosków dotyczy wymiany starych pieców na proekologiczne, ale są również wnioski na zakup źródeł ciepła do nowobudowanych budynków, są też wnioski dotyczące termomodernizacji.

Od 29 lipca 2019 r. przy realizacji Programu mogą współpracować także gminy, które podpisały odpowiednie porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W województwie podlaskim takie porozumienia z WFOŚiGW w Białymstoku podpisały dotychczas 24 gminy. Jedną z ostatnich gmin, która podpisała w październiku 2019 roku porozumienie był Krasnopol w powiecie sejneńskim. Razem z Krasnopolem do porozumienia dołączyło wówczas 6 gmin z województwa podlaskiego: Ciechanowiec, Hajnówka, Krasnopol, Mielnik, Mońki i Sztabin. Wcześniej. W lipcu 2019 roku porozumienie podpisały Suwałki, Filipów, Wiżajny, Raczki, Przerośl, Bakałarzewo, Jeleniewo, Rutka Tartak, Stawiski, Jedwabne, Suchowola, Sokółka, Wysokie Mazowieckie, Drohiczyn, Wizna, Grodzisk.

Podpisane porozumienie umożliwi mieszkańcom składanie wniosków w ramach Czystego Powietrza w urzędach gmin w miejscu swojego zamieszkania.

Wnioski mieszkańców o dotacje z programu "Czyste Powietrze" przekazały już do WFOŚiGW w Białymstoku gminy: Filipów, Hajnówka, Jedwabne, Jeleniewo, Rutka Tartak, Sokółka, Stawiski, Suwałki, Wizna i Wiżajny.

Z danych WFOŚiGW wynika, że jedną z najbardziej aktywnych gmin w ramach tego porozumienia jest Jeleniewo na Suwalszczyźnie. Gmina przekazała dotąd 10 wniosków o dotacje, w drodze są kolejne, w urzędzie trwają prace nad następnymi siedemnastoma wnioskami.

Program „Czyste Powietrze”

Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne z korzyścią dla poprawy stanu środowiska. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do 47.700 złotych.

Inwestycje dofinansowane z programu „Czyste powietrze” zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Formy dofinansowania

 

  • Dotacja
  • Pożyczka

Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.

  • Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
  • Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem 

  • Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
  • Docieplenie przegród budowlanych.
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  • Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
  • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Sposób składania wniosków 

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z wfośigw. Lista gmin, które podpisały porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Programu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajdują się na stronach wfośigw.

 

Źródła: NFOSiGW; CIRE

 

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
08.09.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.3608 4.4488
USD 0.00% 3.6779 3.7523
GBP 0.00% 4.8431 4.9409
CHF 0.00% 4.0398 4.1214
09.08.2020

praca na budowie

08.08.2020

Nie zwlekaj!

Dodaj nowe ogoszenie