04.05.2021

Rolnictwo - nowe przepisy unijne. W chlewni czysto jak w szpitalu, ograniczenia w przewozie trzody

Od 28 kwietnia obowiązuje rozporządzenie Komisji Europejskiej, ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Wprowadza ono szereg ograniczeń w hodowli i transporcie. Te środki szczególne w zakresie zwalczania chorób stosuje się w odniesieniu do utrzymywanych i dzikich świń oraz do produktów pozyskanych od lub ze świń w uzupełnieniu środków stosowanych na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych i buforowych oraz w strefach objętych zakażeniem ustanowionych przez właściwy organ zainteresowanego państwa.

Czytamy w nim m.in.:

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się następujące przepisy:

- na czas określony środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stosowane przez państwa członkowskie 15, w których występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III, przy czym obszar objęty ograniczeniami III obejmuje obszary, które charakteryzuje najwyższy poziom ryzyka rozprzestrzeniania się tej choroby i najbardziej dynamiczna sytuacja w zakresie choroby u utrzymywanych świń.

W zasadzie dotyczy to połowy obszaru Polski.

W rozporządzeniu Komisji Europejskiej szczegółowo je wyszczególniono. W województwie podlaskim:

Obszar I

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

Obszar II

Powiat suwalski

gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

powiaty: bielski, grajewski, moniecki, sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim, miejski Łomża,

siemiatycki, hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

powiat białostocki,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

Powiat sokólski

powiat miejski Białystok,

Obszar III

część gminy Bakałarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy - zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim.

W III obszarze znajduje się bliski nam powiat olecki, a w II – gołdapski.

Środki bioasekuracji:

W każdej chlewni podział na strefy czyste i brudne., książka wejść i wyjść właściciela oraz jego pracowników, przebieralnie i prysznice dla osób mających kontakt ze zwierzętami

Szczegółowo rozporządzenie precyzuje te zasady mi.n. tak:

Podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są świnie, znajdujące się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w przypadku dozwolonych przemieszczeń poza te obszary, zapewniają stosowanie w zakładach, w których utrzymywane są świnie, następujących wzmocnionych środków bioasekuracji:

a) brak bezpośredniego lub pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami oraz co najmniej z innymi utrzymywanymi świniami z innych zakładów;

- dzikimi świniami;

b)odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu do i opuszczaniu pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

c) mycie i odkażanie rąk oraz odkażanie obuwia przy wchodzeniu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

d) brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po polowaniu na dzikie świnie lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami;

e) zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub środków transportu do zakładu, w tym do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

f) odpowiednie prowadzenie ewidencji osób i środków transportu mających dostęp do zakładu, w którym utrzymywane są świnie;

g) pomieszczenia i budynki zakładu, w którym utrzymywane są świnie, muszą:

- być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym;

- umożliwiać mycie i odkażanie rąk;

- umożliwiać czyszczenie i odkażanie pomieszczeń;

- posiadać odpowiednie warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

- posiadać ogrodzenia ochronne co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę;

- musi istnieć plan bioasekuracji zatwierdzony przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego z uwzględnieniem profilu zakładu i ustawodawstwa krajowego; ten plan bioasekuracji obejmuje co najmniej:

- ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla pracowników, właściwych dla typologii gospodarstw, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;

- ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych dotyczących wprowadzania do zakładu nowych utrzymywanych świń;

- procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;

- przepisy dotyczące żywności dla personelu znajdującego się na miejscu oraz zakaz utrzymywania świń przez personel, tam gdzie jest to istotne i w stosownych przypadkach;

- specjalny, powtarzający się program podnoszenia świadomości dla personelu w zakładzie;

- ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego rozdzielenia różnych jednostek epidemiologicznych oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i innymi jednostkami;

- procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów w zakresie bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczeń lub budynków;

- audyt wewnętrzny lub samoocena w celu egzekwowania środków bioasekuracji.

Rozporządzenie wprowadza też zakaz transportu świń i mięsa pomiędzy strefami ograniczeń ASF. Wprowadzono jednak możliwość Gospodarstwo ma być szczegółowo sprawdzone pod kątem przestrzegania nowych wymogów bioasekuracji.

Te przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do:

a) przemieszczania przesyłek:

- świń utrzymywanych w zakładach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary;

- materiału biologicznego, produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z utrzymywanych świń, o których mowa w lit. a)

b) przemieszczania:

- przesyłek dzikich świń we wszystkich państwach członkowskich;

- przesyłek i przemieszczania na własny użytek przez myśliwych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III lub przetwarzanych w zakładach znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III;

- podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze zajmujących się przesyłkami, o których mowa w lit. a) i b);

 Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, ani też Głównego Inspektoratu Weterynarii nie ma treści rozporządzenia.

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłało je jednak inspektoratom weterynarii.

 Z całością tego unijnego aktu prawnego można zapoznać się na stronie:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/szczegolne-srodki-zwalczania-afrykanskiego-pomoru-swin-69433486

 

WYG

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.16.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4828 4.5734
USD 0.00% 3.7055 3.7803
GBP 0.00% 5.2084 5.3136
CHF 0.00% 4.0919 4.1745
Dodaj nowe ogoszenie