06.12.2018

Rolnictwo. Będzie można łatwiej i więcej sprzedać żywności własnej produkcji

Od 1 stycznia wejdą w życie nowe regulacje dotyczące sprzedaży produktów przez rolników. Sprzedaż do wysokości 40 tys. zł (dotychczas 20 tys. zł) będzie zwolniona z podatku, a po przekroczeniu tej kwoty zostanie objęta 2-procentowym. podatkiem obrotowym.

Ustawa, która już podpisał Prezydent RP, nowelizuje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Nowe prawo ma poszerzyć możliwości sprzedaży żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego na sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnym charakterze.

 Ustawa ma też stworzyć zachęty podatkowe w celu zwiększenia liczby producentów rolnych uzyskujących dodatkowe przychody z przetwarzania sposobem domowym produktów rolnych. W tym celu ustawa umożliwia korzystanie ze zwolnienia podatkowego od osób fizycznych oraz umożliwia opodatkowanie 2% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych, uzyskiwanych przez producentów rolnych niezależnie od sposobu sprzedaży przetworzonych produktów rolnych oraz rodzaju nabywcy tych produktów. Jednocześnie ustawodawca podwyższył kwotę przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 40 000 zł rocznie. 

Można sprzedawać bezpośrednio do sklepów czy restauracji, ale tylko na obszarze województwa

W zakresie zmian wprowadzanych do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w związku z modyfikacją definicji rolniczego handlu detalicznego, ustawa wprowadza wymagania dotyczące sposobu zbywania produktów w ramach takiej działalności. Zbywanie żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będzie mogło się odbywać pod warunkiem, że zakłady te będą zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Z dokumentami i bez pośrednika

Zbywanie żywności będzie musiało zostać udokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności. Ponadto zbywanie żywności nie będzie mogło być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, pod warunkami wskazanymi w ustawie.

Ustawa wprowadza wymóg, aby w miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika, umieszczony był w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta, napis „rolniczy handel detaliczny" wraz z danymi producenta.

Jak rozpocząć rolniczy handel?

Aby rozpocząć działalność w ramach RHD, należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii (jeśli zamierzamy produkować wyroby pochodzenia zwierzęcego i mieszanego) lub inspekcji sanitarnej (w przypadku wyrobów pochodzenia niezwierzęcego).

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Jak było dotychczas?

Do 1 stycznia 2017 roku rolnik nie mógł legalnie, beż zarejestrowania firmy, sprzedać nam swoich przetworów w zagrodzie. Jak podawał swego czasu portal Money.pl, z sondażu TNS Polska, wynikało, że produkcją różnego rodzaju przetworów trudni się nawet 70 proc. rolników.

Odpowiednia ustawa, po wielu latach debat, została uchwalona przez Sejm 16 listopada 2016 r. Senat nie wniósł do niej poprawek, a prezydent podpisał ją na początku grudnia 2016 roku.

Nowe przepisy miały ułatwić rolnikom sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie. Z produktów pochodzących z własnej uprawy lub chowu rolnik mógł już wytworzyć np. szynki, kiełbasy, pasztety, masło, ser, dżemy, marynaty, pierogi, płatki, oleje, przeciery, kasze, mąki, chleb domowy, oleje, mleko i wiele innych, i sprzedać je odbiorcy końcowemu, czyli np. turyście lub sąsiadowi. Teraz, gdy projekt przyjmie parlament, rolnik będzie miał szersze grono odbiorców: sklepy, restauracje, stołówki.

Ustawa z 2016 roku łagodziła też ogólne wymagania fitosanitarne.  Wcześniej były bardzo rygorystyczne, podobne do tych, jakie obowiązują zakłady produkcyjne.

Jak podają Główny Inspektorat Weterynarii oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) działa obecnie 2753 rolników. To niewiele, biorąc pod uwagę prawie 2 mln gospodarstw rolnych.

 

 

WYG

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP; MRiGŻ

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.01.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.3925 4.4813
USD 0.00% 3.9791 4.0595
GBP 0.00% 4.8884 4.9872
CHF 0.00% 4.1100 4.1930
01.06.2020

SZUKAM PRACY

Dodaj nowe ogoszenie