17.03.2023

Rolnictwo. Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2023 r. – terminy i zasady

Od środy,15 marca 2023 r., można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Resort rolnictwa szczególnie zachęca wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy.

W ciągu pierwszego dnia przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. 1,4 tys. rolników złożyło takie dokumenty.

Najistotniejsze zmiany

Od tego roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba spełnić kryteria rolnika aktywnego zawodowo (być w poprzednim roku beneficjentem płatności bezpośrednich nieprzekraczających kwoty 5 tys. euro) oraz stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance, i zazielenienia).

Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Ekosystemy

Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, takich jak ekoschematy, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023.

 Ekoschematów jest 6, i to od rolnika zależy, czy zdecyduje się na ich wdrożenie.

Do ekoschematów powierzchniowych zalicza się:

-płatności do obszarów z roślinami miododajnymi;

- płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi – 8 praktyk:

- ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt;

- międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe;

- opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem;

- zróżnicowana struktura upraw;

- wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;

- stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;

- uproszczone systemy uprawy;

- wymieszanie słomy z glebą;

- płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych;

- płatności do integrowanej produkcji roślin;

- płatności do biologicznej ochrony upraw.

Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taka przyznawana jest do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których przyznawana jest płatność (dotychczas było to 50 ha).

O jakie płatności można się ubiegać w 2023 roku?

Składając wniosek o przyznanie płatności roku 2023 można ubiegać się o przyznanie:

- płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (ekoschematów), wsparcia dochodów związanego z produkcją: do krów,  do bydła, do owiec, do kóz, do buraków cukrowych, do chmielu, do lnu, do konopi włóknistych, do pomidorów, do truskawek, do ziemniaków skrobiowych, do roślin pastewnych, do roślin strączkowych na nasiona;

- płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającej płatności podstawowej, płatności niezwiązanej do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);

- płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020) w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, pakietu 5 lub pakietu 6;

- płatności ekologicznej (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020) w tym: premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych;

- płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym płatności za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, interwencji 2 lub interwencji 5;

- płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych;

- pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;

- premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);

- premii z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020);

- pierwszej premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).

Jak złożyć wniosek, gdzie szukać pomocy?

Jak złożyć wniosek?

Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji. Wszelkie wątpliwości można konsultować z ARiMR również za pośrednictwem infolinii, pod nr tel. 800 38 00 84 lub 22 5950611, w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00.

Najważniejsze daty

Wnioski o przyznanie płatności wraz z załącznikami będą przyjmowane od 15 marca do 15 maja 2023 r.

Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki.

Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca 2023 r.

Szczegóły i ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania w 2023 r. wsparcia znajdują się na stronie MRiRW oraz ARiMR.

 

Źródła i fot: MRiRW;ARIMR

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


Ślepsk Malow Suwałki


Aluron CMC Warta Zawiercie

09.12.2023
14:45

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
12.09.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
08.12.2023

Mieszkanie

07.12.2023

Pelet, Pellet

07.12.2023

Szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie