29.05.2019

Rolniku - posadź las i weź dofinansowanie. Nawet 7 tysięcy za hektar, a przez 12 lat premie

W najbliższą sobotę, 1 czerwca rusza nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka.

O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw (wyłącznie w zakresie wsparcie na zalesienie).

 Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca br.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Waha się od 5366 do  7385 zł za 1 ha.  Do tego jest jeszcze 8,82 zł za mb zabezpieczania przed zwierzyną - grodzenie 2-metrową siatką metalową. W przypadku zabezpieczenia drzewek 3 palikami otrzymamy 1 132 zł/ha.

W kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać – przez 5 lat – premię pielęgnacyjną  ( od 425 do  1075 zł za ha) oraz premię zalesieniową w wysokości 1215zł.  przez 12 lat.

W pierwszym roku beneficjent otrzymuje 3 płatności: wsparcie na zalesienie, premię pielęgnacyjną, premię zalesieniową. Od drugiego do piątego roku realizacji planu zalesieniowego rolnik otrzymuje 2 płatności: premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową.

Od szóstego roku, po uprzednim przekwalifikowaniu gruntów rolnych na leśne, beneficjent otrzymuje premię zalesieniową, jeszcze przez 7 lat, do 12 roku licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej.

Do jakich gruntów i jakiej powierzchni można dostać dopłatę?

Pomoc na zalesianie jest przyznawana rolnikowi do gruntów rolnych, które są gruntami ornymi lub sadami lub gruntami z sukcesją naturalną. Powierzchnia obsadzona drzewami musi wynieść co najmniej 0,1 ha i szerokość powyżej 20 m (wymagania szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem). "Wymóg minimalnej powierzchni i szerokości dotyczy także powierzchni nasadzeń. Maksymalna powierzchnia gruntu, do której rolnik może otrzymać pomoc na zalesienie nie może przekroczyć 20 ha", wyjaśnia na swojej stronie ARiMR.

Każdy złożony wniosek jest oceniany punktowo. Przyznane punkty decydują o kolejności przysługiwania pomocy - lista zostanie podana 1 października. Wniosek powinien uzyskać min. 6 punktów.

 Za co przyznawane są punkty?

- 14 pkt  za grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na korytarzach ekologicznych na obszarze Natura 2000 określonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

- 12 pkt grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na obszarach zagrożonych erozją wodną

- 10 pkt grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych,

- 8 pkt grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu terenu powyżej 12°

- 6 pkt grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do lasu lub obszaru zalesionego

- 6 pkt grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są położone na glebach V, VI, VIz klasy bonitacyjnej,

- 4 pkt grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są położone w województwie o lesistości poniżej 30%

 

Źródło: ARiMR

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.09.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.27% 4.4382 4.5278
USD 0.14% 3.9172 3.9964
GBP 0.15% 4.9308 5.0304
CHF 0.28% 4.1733 4.2577
09.07.2020

Klatka dla chomika

09.07.2020

Citroen Berlingo

Dodaj nowe ogoszenie