10.01.2023

Ruszyły Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Konferencja inaugurująca [zdjęcia]

1,3 mld euro – to budżet nowego programu regionalnego, rekordowy w historii Podlaskiego. We wtorek, 10 stycznia, w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się konferencja inaugurująca program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP).

W spotkaniu otwartym przez marszałka Artura Kosickiego wziął udział Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda. Uczestniczyły w nim także przedstawicielki Komisji Europejskiej (KE) Elżbieta Gajeska i Aneta Sobotka.

- To program o alaokacji 1,3 mld euro, o prawie 90 mln zl większej niż w perspektywie 20140-2020. Tylko cztery regiony w Polsce maja teraz większe budżety, w tym Podlaskie. To wspólny sukces - powiedzial otwierając konferencję marszałek Artur Kosicki. - Chciałbym serdecznie podziękować za wsparciei pomoc w trudnych, ale merytorycznych negocjacjach panu ministrowi Grzegorzowi Pudzie, pani wiceminister Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak i całemu rządowi Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki któremu możemy cieszyć się z tej wyższej alokacji.

To jest wasz program

Marszałek podziękował również za współpracę Komisji Europejskiej i zespołowi z urzędu marszałkowskiego, który opracowywał projekt FEdP.

– Udało nam się wspólnie wypracować program, dzięki któremu w Podlaskiem powstaną nowe miejsca pracy, a przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł będą niższe rachunki za energię. Region stanie się bardziej przyjazny środowisku i lepiej skomunikowany.  Wesprzemy turystykę, ochronę zdrowia, zadbamy o zabytki i zatroszczymy się o naszych przedsiębiorców. Rozwiniemy też szkolnictwo od zawodowego po przedszkola, zaopiekujemy się osobami wykluczonymi, z niepełnosprawnościami – wyliczał Artur Kosicki.

Jak podkreślił, uda się wesprzeć wszystkie te obszary, gdyż FEdP wpisuje się w główne hasło, jakie samorząd przyjął w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego: „Ambitne Podlaskie”.

– To jest wasz program, to wy jesteście jego beneficjentami – zakończył wystąpienie marszałek, zwracając się do ponad 600 uczestników konferencji: przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i zwykłych mieszkańców.

Synergia rządowo-samorządowa

Minister Grzegorz Puda podkreślił, że to ważny moment dla Podlaskiego.

– Co ważne, udało nam się również wynegocjować, że program dla Polski Wschodniej będzie kontynuowany.  A z poprzedniej Umowy Partnerstwa wynikało, że tak się nie stanie. Z tego źródła pieniądze również popłyną dla Podlaskiego, tak jak do województw wschodniej części Polski i części mazowieckiego – zaznaczył Grzegorz Puda.

Minister przypomniał, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o pozyskanie środków finansowych. Największym krajem korzystającym z polityki spójności. Mamy uruchomione już wszystkie programy: 16 regionalnych i 9 centralnych. Udało się nam jeszcze w starym roku zakończyć negocjacje.

– To była duża przyjemność, mimo że te negocjacje nie były łatwe, negocjować ten program z panem marszałkiem, z jego przedstawicielami, przy wsparciu ministrów i parlamentarzystów z tego regionu – powiedział minister Puda. – Taka synergia rządowo-samorządowa przynosi dobre rezultaty.

Potwierdzili to obecni na konferencji wiceminister edukacji i nauki Dariusz Pionkowski, i senator Marek Komorowski.

– To bardzo dobry dzień dla Podlaskiego i jego mieszkańców. Ogromne podziękowania należą się władzom województwa i polskiemu rządowi, dzięki którym udało się wynegocjować tak duże środki – podkreślił Dariusz Piontkowski. – Jako wiceministra edukacji cieszy mnie, że sporo funduszy zostanie przeznaczonych na wsparcie szkół.

– Jak ważny jest ten program, świadczy liczba uczestników tej konferencji. Życzę, aby te fundusze dobrze służyły Podlaskiemu, a tym samym dobrze służyły Polsce – dodał senator Komorowski.

Obecne na konferencji przedstawicieli KE mówiły o założeniach polityki spójności na obecną perspektywę finansową.

– Program został przyjęty przez Komisję Europejską 7 grudnia ubiegłego roku – przypomniała Elżbieta Gajeska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, KE. – To bardzo ważny etap, który otwiera drogę do realizacji nowych projektów, współfinansowanych z funduszy europejskich.

Dodała, że założeniem polityki spójności jest poprawa warunków życia mieszkańców w regionie, w dużych i małych miastach, wsiach i lokalnych społecznościach.

– Celem programu jest konsolidacja potencjału rozwojowego regionu i poprawa warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarczej – podkreśliła Elżbieta Gajeska.

– W ramach negocjacji wypracowaliśmy kompromis, zadowalający dla obu stron, który przede wszystkim będzie zadowalający dla pracowników i pracodawców, nauczycieli, uczniów i wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego – oceniła Aneta Sobotka z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE.

Zaznaczyła, jak ważne w FEdP będą tzw. działania miękkie, m.in.  dotyczące zwiększenia zatrudnienia w regionie i rozwoju aktywności zawodowej, zwłaszcza osób młodych. W programie pojawi się np. możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych dla osób w wieku 18-29 lat. Promowane będą także działania poprawiające sytuację kobiet na rynku pracy (ich aktywizację zawodową, powrót do pracy po urodzeniu dziecka, rozwój zawodowy) czy propagujące edukację dorosłych.

Na inwestycje i pomoc ludziom

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane szczegóły programu. Przedstawiły go reprezentantki departamentów urzędu marszałkowskiego, odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie FEdP: Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości i Karolina Perkowska, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

A FEdP zakłada pomoc unijną w wielu dziedzinach życia. Skorzystają z niej przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i wielu innych beneficjentów.

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie, to m.in. rozwój przedsiębiorczości i nowo powstałych firm, a także działalność badawczo-rozwojowa w podlaskich przedsiębiorstwach. Duża pomoc zostanie skierowana na efektywność energetyczną, gospodarkę niskoemisyjną czy ochronę różnorodności biologicznej. Program zakłada również inwestycje w transport bezemisyjny, infrastrukturę drogową, edukacyjną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego.

Ważne będą również tzw. działania miękkie, czyli inwestycje w ludzikoncentrujące się m.in. na aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych, ubogich czy wsparciu zawodowym ludzi młodych. Program zakłada także pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie potrzebującym opieki długoterminowej czy realizację programów zdrowotnych.

podlaskie.eu

Fot. Kamil Timoszuk, Mateusz Duchnowski

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.29.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie