13.01.2022

Suwalsko - Sejneńska Lokalna Grupa Działania. Pieniądze na działalność gospodarczą i infrastrukturę

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania 25 stycznia rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej lub kulturalnej oraz projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Pieniądze na pomoc finansową pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  

Dla mieszkańców obszaru działania „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD, planujących rozpocząć działalność gospodarczą przeznaczono w sumie  274 057,71 € (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 1 096 230,84 zł). Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości  100 000 zł. Wspierane będą działalności zgodne z domenami rozwojowymi obszaru – turystyka, wykorzystanie zasobów lokalnych. Ponadto premiowane będą wnioski przewidujące dodatkowy wkład własny powyżej wymagalnego minimum. Przedsięwzięcie to w pierwszej kolejności będzie adresowane do grup defaworyzowanych, jakimi są osoby młode do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia.

Nieco wyższa kwota -  324 406,67 € (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 1 297 626,68 zł) przeznaczona została na operacje poprawiające jakość życia mieszkańców  - na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. O dofinansowanie przedsięwzięć mogą występować zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.   

Na przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacja malej skali przewidziano 172, 4 tys. zł. Chodzi o projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, służące poprawie bezpieczeństwa publicznego, projekty przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni, projekty służące udostępnianiu przestrzeni dla mieszkańców. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych. Mogą to być jednostki samorządu terytorialnego, podlegające im instytucje, organizacje pozarządowe, kościoły, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Oto treść ogłoszenia o naborze wniosków:

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

NABÓR nr I/EFRROW/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-iefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html#gsc.tab=0

a także w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Przedsięwzięcie I.1.5 – Likwidujemy bariery z PROW na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

NABÓR nr II/EFRROW/2022

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-infrastruktura-spoleczna.html#gsc.tab=0

Przedsięwzięcie I.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali

NABÓR nr I/EFRR/2022

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefrr2022-na-operacje-z-zakresu-rewitalizacja-malej-skali.html#gsc.tab=0

Termin składania wniosków: od 25.01.2022 od godz. 8.00 – do 18.02.2022 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.20.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.5999 4.6929
USD 0.00% 4.3734 4.4618
GBP 0.00% 5.4206 5.5302
CHF 0.00% 4.3907 4.4795
19.05.2022

opieka nad grobami

19.05.2022

Kierowca C+E

Dodaj nowe ogoszenie