31.08.2022

Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania. Pieniądze na infrastrukturę

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania 9 września br. rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej lub kulturalnej oraz rewitalizacji małej skali – infrastruktury dla usług użyteczności publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dotacje infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej lub kulturalnej wynosi: – 160 701,16 euro. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł, a maksymalna wartość wsparcia 90 tys. zł.

O te pieniądze mogą wnioskować osoby fizyczne lub prawne, organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich, gminy i ich jednostki.  

Osoby fizyczne wyłączone są natomiast z operacji dotyczących wsparcia rewitalizacji malej skali. Tutaj całkowita kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 179 850,52 zł, a o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny. Mogą to być gminy i ich jednostki, spółki komunalne, spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe czy podmioty ekonomii spolecznej.

Dofinansowanie można zaś uzyskać na projekty mające służyć uporządkowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, poprawie bezpieczeństwa, na przedsięwzięcia związane z przebudową i adaptacją zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji kulturalnych, społecznych czy edukacyjnych, na projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Nabór wniosków potrwa do 30 września 2022 r.  

 

Poniżej ogłoszenia o naborach wniosków:

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

 Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.1 - Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

 

NABÓR nr III/EFRROW/2022

Przedsięwzięcie I.1.5 – Likwidujemy bariery z PROW na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiiefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-infrastruktura-spoleczna.html#gsc.tab=0

 

NABÓR nr II/EFRR/2022

Przedsięwzięcie I.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiefrr2022-na-operacje-z-zakresu-rewitalizacja-malej-skali.html#gsc.tab=0

 

Termin składania wniosków: od 09.09.2022 od godz. 8.00 – do 30.09.2022 do godz. 15.30.

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
09.25.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.7132 4.8084
USD 0.00% 4.7908 4.8876
GBP 0.00% 5.3890 5.4978
CHF 0.00% 4.8793 4.9779
24.09.2022

MAGAZYNIER

23.09.2022

Tynki gipsowe

23.09.2022

Kierowca kat. C

Dodaj nowe ogoszenie