22.11.2019

Via Baltica – rozstrzygnięto ostatnie przetargi. Suwałki – Budzisko za ponad miliard zł

W czwartek, 21 listopada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na dwa ostatnie odcinki Via Baltiki.

Oferty firm Budimex i Polaqua zostały wybrane jako najkorzystniejsze w powtórnych przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch odcinków S61, odpowiednio: Suwałki - Budzisko (1,037 mld zł) i Podborze - Śniadowo (749 mln. zł).

Jeżeli nie będzie odwołań do 2 grudnia br., to po zakończeniu kontroli zostaną podpisane  umowy jeszcze przed końcem 2019 r.

Co zostało do zrobienia?  

Odcinek Suwałki - Budzisko ma już decyzję ZRID, więc Budimex - po podpisaniu umowy - ma zbudować 24,1 km dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni z betonu cementowego do granicy z Litwą. Wykonawca chce za to 1 mld 37 mln zł. W nowym przetargu GDDKiA wymagał, aby prace zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 26 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie krótszym niż 24 miesiące od tej daty.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S-61 od km 0+000,00 do km 24+157,274. (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku), budowę Miejsc Obsługi Podróżnych: „Żubryn Wschód", „Żubryn Zachód", „Budzisko Wschód" oraz „Budzisko Zachód" wraz z infrastrukturą,

- budowę obwodnicy Szypliszek

- budowę pasów technologicznych, dodatkowych jezdni,

- budowę i rozbudowę istniejącej sieci dróg publicznych,

- budowę obiektów inżynierskich – w sumie 33 szt., w tym:

• budowę mostu,

• budowę estakad,

• budowę wiaduktów,

• budowę przejść dla zwierząt

Kalendarium S61 odc. Suwałki - Budzisko

20 kwietnia 2016 r. - ogłoszenie o zamówieniu

24 marca 2017 r. - otwarcie ofert  (wpłynęło 9)

13 kwietnia 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty  - Impresa Pizzarotti 605,5 mln zł (następna oferta PORR - 643,2 mln zł, kolejna Konsorcjum TRAKCJA 684,25 mln zł) 

6 czerwca 2017 r. - zawarcie umowy

20 maja 2019 r. - wojewoda wydaje zrid

17 czerwiec 2019 - GDDKiA odstępuje od umowy 

9 sierpnia 2019 - ogłoszenie nowego przetargu

21 listopada 2019 - wybór najkorzystniejszej oferty firmy Budimex (1,037 mld zł). 

Pozostałe oferty: 

Konsorcjum: Porr S.A. (lider) i Unibep S.A. - 1,289 mld. zł.;

Polaqua Sp. z o.o. - 1,515 mld. zł.;

Rozwiązanie umów

Umowy z poprzednimi wykonawcami wyżej wymienionych odcinków zostały rozwiązane w maju i czerwcu tego roku. Na odcinku Podborze - Śniadowo stało się to w momencie, gdy firma RUBAU nie uzyskała ZRID w przewidzianym terminie, a nawet nie wystąpiła z wnioskiem o taką decyzję.  Z kolei na fragmencie Suwałki - Budzisko realizowanym przez Impresa Pizzarotti brak było właściwej mobilizacji wykonawcy  w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych - m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty. Nieskończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona czasowa organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy - nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, m.in. Policji – głosi komunikat GDDKiA.

Impresa Pizzarotii, przypomnijmy, nie zgadzała się z tą argumentacją i w ydanym oświadczeniu przekonywała, że była skłonna była wybudować odcinek Suwałki - Budzisko za 862 mln zł, czyli o 175 mln zł taniej:.   

 

Na odcinku Podborze - Śniadowo

POLAQUA (po podpisaniu umowy)  będzie musiała przygotować dokumentację, złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i uzyskać decyzję, a potem wybudować dwujezdniową drogę ekspresową o długości 19,463 km [S61] z nawierzchnią z betonu cementowego  i przebudować  3 km S8 (nawierzchnia asfaltowa). Zadanie to firma wyceniła na 749 mln zł.

Kalendarium S61 Podborze - Śniadowo:

29 kwietnia 2017 r. - ogłoszenie przetargu

28 listopada 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty firmy RUBAU (479,1 mln zł)

30 stycznia 2018 r.  - podpisanie umowy

16 maja 2019 r. - GDDKiA odstępuje od budowy

16 sierpnia 2019 r. - ponowny przetarg na P&B

21 listopada 2019 r. - wybór najkorzystniejszej oferty firmy Polaqua (749 mln zł). Pozostałe oferty:

Strabag Sp. z o.o. - 883,68 mln. zł.;

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (lider) i Stecol Corporation - 912,28 mln zł.;

Konsorcjum: Porr S.A. (lider) i Unibep S.A. - 921,03 mln zł.,

Budimex S.A. - 899,9 mln. zł. ;

Mostostal Warszawa S.A. - 940,97 mln.zł.

 

Tak powstaje Via Baltica

Oba odcinki, na które wybrane zostały najkorzystniejsze oferty będą  fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Właśnie powstająca droga ekspresowa S61 stanowi jego zasadniczą część, przebiegającą przez województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko - mazurskie. 

 

Podzielona jest na 11 odcinków realizacyjnych (licząc z drugą nitką obw. Szczuczyna), z których:

  • Pięć jest w budowie: Śniadowo-Łomża Południe, węzeł Kolno - Stawiski, Stawiski - Szczuczyn, II jezdnia obw. Szczuczyna oraz odc. Wysokie - Raczki.
  • Na dwa Podborze - Śniadowo i Suwałki - Budzisko, właśnie wybrano najkorzystniejsze oferty 
  • Cztery odcinki są w trakcie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Łomża Południe - Łomża Zachód, Łomża Zachód - węzeł Kolno (podlaskie) oraz Szczuczyn - Ełk Południe i Ełk Południe - Wysokie (warmińsko-mazurskie).

Przez Mazury do Budziska Mazury

Szczuczyn - Ełk Południe o długości ok. 23,3 km, umowa z Wykonawcą została podpisana 6 sierpnia 2018 r., uzyskanie decyzji ZRID planowane jest w grudniu 2019 r., wartość kontraktu to 700 mln zł,

Ełk Południe - Wysokie o długości ok. 22,9 km (wraz z połączeniem S16 do Ełku), umowa z Wykonawcą została podpisana 19 lipca 2018 r., uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na styczeń 2020 r., wartość kontraktu to 686 mln zł,

Wysokie - Raczki o długości ok. 20,2 km, umowa z Wykonawcą podpisana 4 lipca 2018 r. Decyzję ZRID uzyskano na początku października 2019 r. i rozpoczęto budowę. Wartość kontraktu to 484 mln zł. Planowany termin zakończenia kontraktu to połowa 2021 r.

Raczki - obwodnica Suwałk o długości 13 km (w użytkowaniu), wartość kontraktu to 659 mln zł,

Obwodnica Suwałk o długości ok. 12,8 km (w użytkowaniu), wartość kontraktu to 299,4 mln zł,

Koniec obwodnicy Suwałk - Budziska (granica państwa) o długości ok. 24,2 km, odstąpiono od umowy z pierwotnym wykonawcą, 9 sierpnia 2019 r. ogłoszono ponowny przetarg, a 21. 11.2019r. nastąpiło jego rozstrzygnięcie.

Dla odcinka S61 od Szczuczyna do granicy państwa Polska otrzymała dofinansowanie w ramach projektu Łącząc Europę (CEF). Na realizację tej ważnej trasy Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości ok. 414 mln euro.

 

Źródło, fot, mapa GDDKiA

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
08.09.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.3608 4.4488
USD 0.00% 3.6779 3.7523
GBP 0.00% 4.8431 4.9409
CHF 0.00% 4.0398 4.1214
09.08.2020

praca na budowie

08.08.2020

Nie zwlekaj!

Dodaj nowe ogoszenie