20.05.2019

Via Baltica z Suwałk do Budziska. Jest zgoda wojewody, można ruszać z budową

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w poniedziałek, 20 maja wydał zgodę na budowę drogi ekspresowej S-61 na odcinku koniec Obwodnicy Suwałk – granica państwa Budzisko, o długości ok. 24 km. Ten fragment międzynarodowej trasy Via Baltica ma kosztować 605 mln zł.

Wydana przez wojewodę podlaskiego decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca może zaczynać budowę od razu po otrzymaniu wydanej decyzji.

Niestety, budowa rusza z opóźnieniem. Miała bowiem rozpocząć się już jesienią ubiegłego roku. roku. Później mówiło się o lutym - marcu 2019. Niestety, wciąż nie było zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielonego zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej.

Wcześniej zakładano, że wykonawca uzyska decyzję ZRID na przełomie III i IV kwartału 2018 roku. Przypomnijmy, że wykonawca złożył do Wojewody Podlaskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID na odcinek Suwałki - Budzisko ponad rok temu, 6 kwietnia 2018 r., ale musiał go uzupełnić, co uczynił 19 października ub. roku.

Wykonawca w czasie całej procedury występował o odstępstwa od norm technicznych. Zwracał m.in. uwagę na grząski teren, który wymagać będzie wzmocnienia, zbyt małe odległości między miejscem obsługi pasażera i przejściem granicznym, itp.

Oddanie do użytku też pewnie się opóźni. Czas na ukończenie zgodnie z Kontraktem upływa w dniu 06.07.2020. Trudno zakładać, że termin może zostać dotrzymany, skoro dwa razy krótsza obwodnica Suwałk ( też o betonowej nawierzchni) budowana była przez dwa lata.

- Zadanie jest dosyć złożone i trudne. 34 obiekty inżynierskie, 24,1 km, a czas na realizację stosunkowo krótki" – mówił podczas prezentowania przez wojewodę decyzji dyrektor białostockiego Oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski, dodając, że Via Baltica, jako całość, powinna powstać do 2022 r.

Inwestycja jest dofinansowana przez UE z programu CEF - Connecting Facility Europe - Łącząc Europę.

Wykonawcą jest konsorcjum: Impresa Pizzarotti & §C. S.p.A z siedzibą w Parmie (Włochy), (lider konsorcjum) i Pizzarotti SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), (partner konsorcjum). 6 czerwca 2017 r. podpisał on umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Zaakceptowana wówczas kwota brutto wynosiła 605,5 mln zł, a kontrakt realizowany jest w systemie ,,Projektuj i Buduj”.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S-61 od km 0+000,00 do km 24+157,274. (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku), budowę Miejsc Obsługi Podróżnych: „Żubryn Wschód", „Żubryn Zachód", „Budzisko Wschód" oraz „Budzisko Zachód" wraz z infrastrukturą,

- budowę obwodnicy Szypliszek

- budowę pasów technologicznych, dodatkowych jezdni,

- budowę i rozbudowę istniejącej sieci dróg publicznych,

- budowę obiektów inżynierskich – w sumie 33 szt., w tym:

• budowę mostu,

• budowę estakad,

• budowę wiaduktów,

• budowę przejść dla zwierząt.

- Budowa tego odcinka jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych, planowanych do realizacji na terenie województwa podlaskiego, którego głównym celem jest: poprawa społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym, zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków ruchu (przepustowość, zmniejszenie strat czasu) oraz zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi, zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich, zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych innych – czytamy w komunikacie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wariantowanie przebiegu drogi

Wcześniej opracowano kilka wariantów przebiegu drogi. Ostatecznie zdecydowano się na wariant pierwszy:

Wariant I:

Trasa od węzła Suwałki Północ biegnie po wschodniej stronie drogi krajowej nr 8. Droga przebiega przez tereny leśne, w niedalekiej odległości od zabudowy zagrodowo-siedliskowej miejscowości Osinki, Żubryn, Lipowo, Olszanka, Słobódka, Dębniak, Mikołajówka, Sadzawki i Budzisko. Trasa omija po prawej stronie w odległości około 200 m istniejący cmentarz. Planowana trasa przecina m. in. drogę powiatową nr 1154B, 1139B. W miejscowości Słobódka trasa krzyżuje się z drogą wojewódzką 651 i rozdziela teren tej miejscowości na dwie części. Dla połączenia drogi wojewódzkiej z drogą ekspresową zaprojektowano węzeł drogowy „Szypliszki”. Na końcowym odcinku wariantu I projektowana trasa przebiega po śladzie drogi krajowej nr 8 przechodzącej przez terminal byłego przejścia granicznego. Droga ma długość 24,58 km.

Ochrona środowiska. Zostaną wykonane: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt (samodzielne i zespolone), przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i inne.

WYG

Źródło: PUW

 

 

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.30.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.15% 4.3925 4.4813
USD 0.62% 3.9791 4.0595
GBP 0.39% 4.8884 4.9872
CHF 0.42% 4.1100 4.1930
Dodaj nowe ogoszenie