07.12.2022

Via Carpatia budowana z unijnych środków. Odcinek Lublin - Białystok - Ełk w europejskim korytarzu

W miniony poniedziałek w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady ds. Transportu (TTE), dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

W posiedzeniu podsumowującym prace Prezydencji czeskiej w Radzie UE, wzięli udział ministrowie ds. transportu państw członkowskich UE oraz komisarz ds. transportu Adina Vălean.

Polska jest zadowolona z zaproponowanych przez instytucje europejskie zmian w Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Nowy korytarz Morze Bałtyckie - Morze Czarne – Morze Egejskie, którego częścią jest budowana w Polsce Via Carpatia, uzupełniono o odcinek Lublin – Białystok – Ełk, aż do Tallina i Helsinek – głosi komunikat polskiego Ministerstwa Infrastruktury.

 

 

 

Ta decyzja umożliwi otrzymanie dofinansowania realizacji budowy szlaku Via Carpatia ze środków unijnych. Stanowi także potwierdzenie, że korytarze komunikacyjne północ-południe wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej stają się priorytetowymi inwestycjami z punktu widzenia interesów wspólnoty.

Jednym z najważniejszych tematów spotkania była debata nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Priorytetem unijnej polityki TEN-T jest zapewnienie zrównoważonego i efektywnego transportu w całej UE przy jednoczesnym wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Projekt zmian rozporządzenia ws. TEN-T zakłada zbudowanie do 2050 r. niezawodnej, płynnej i wysokiej jakości transeuropejskiej sieci transportowej, która zapewni zrównoważoną łączność w całej Unii, bez fizycznych przerw, wąskich gardeł i brakujących połączeń. Efektem spotkania ministrów ds. transportu było przyjęcie podejścia ogólnego w sprawie zmienionego rozporządzenia TEN-T, w którym Rada przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu swoje stanowisko wobec wniosku ustawodawczego Komisji.

– Wypracowane zapisy stanowią dobrą podstawę do dalszych prac w ramach trilogów z Parlamentem Europejskim. Z zadowoleniem przyjmujemy zaproponowane podejście ogólne, które jest bliskie naszym oczekiwaniom i stanowi wyważone, kompromisowe podejście do realizacji ambitnych celów uwzględniając dostępne środki finansowe. Cieszę się, że dzisiaj finalizujemy prace nad rozporządzeniem TEN-T na poziomie Rady, bo to daje szansę, aby dokument, już po wypracowaniu kompromisu z Parlamentem Europejskim, został przyjęty już w 2023 r. – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Polska od dawna zabiegała o przyspieszenie procesu rewizji, by móc zrealizować sieć TEN-T w przyjętych ramach czasowych oraz opowiadała się za szerszym ujęciem wymiaru geopolitycznego sieci TEN-T i rozwojem połączeń transportowych na osi północ-południe. Dzięki tej aktywności utworzony został nowy korytarz łączący Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Morze Egejskie, obejmujący szlak Via Carpatia.

W toku negocjacji, na wniosek Polski, ten nowy korytarz trójmorski został uzupełniony o odcinek Lublin - Białystok - Ełk, aż do Tallinna i Helsinek. W efekcie cały polski odcinek szlaku Via Carpatia został ujęty w sieci bazowej lub bazowej rozszerzonej TEN-T, w przebiegu nowego korytarza - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ponadto zmieniono przebieg sieci TEN-T w zakresie innych elementów infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz terminali intermodalnych, tak, aby odzwierciedlał aktualne założenia polityki transportowej.

Podczas prac nad dokumentem rząd RP opowiadał się za sformułowaniem jasnych i realnych celów dla sieci TEN-T. W toku negocjacji, w ocenie Polski, ustanowiono takie wymogi dla infrastruktury transportowej, które zapewniając interoperacyjność są możliwe do wdrożenia w określonych ramach czasowych i przy występujących ograniczeniach finansowych.

Poszerzyć szlak o Ukrainę

Szef resortu Infrastruktury Andrzej Adamczyk dodał, że obecnie kluczowe znaczenie ma również poszerzenie sieci TEN-T na Ukrainę, co podczas trwającej wojny stanowi jasny sygnał o braku zgody na naruszenie integralności terytorialnej naszego wschodniego sąsiada.

Podczas posiedzenia Rady TTE poruszona została także kwestia finansowania budowy sieci TEN-T. Polska wyraziła oczekiwania kontynuowania polityki wsparcia z instrumentów finansowych przeznaczonych na rozwój infrastruktury transportowej, w tym ze środków Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Łącznik Via Carpatii i Via Baltiki

A my czekamy na decyzję w sprawie łącznika Via Carpatii i Via Baltiki. Drogowcy są na etapie wyznaczania i decydowania, którędy zostanie poprowadzony łącznik między drogami Via Baltica i Via Carpatia. Mają dwie koncepcje. Łącznik można poprowadzić trasą, która od strony Białegostoku łączyłaby Knyszyn z Ełkiem. Powstał też alternatywny wariant, który prowadziłby starą trasą S8 z Białegostoku do Augustowa. Obie trasy nie spełniają obecnie norm dróg ekspresowych.

- Wydaje się, że ta droga Białystok - Augustów jest bardziej racjonalna, także z powodów militarnych- powiedział niedawno Jarosław Kaczyński podczas pobytu w Suwałkach.

Wcześniej było już wiele stanowisk i apeli podlaskich parlamentarzystów, samorządowców i przedsiębiorców z naszej części województwa, domagających sie budowy drogi ekspresowej Białystok - Raczki.

- Połączenie dróg Via Baltica i Via Carpatia powinno odbyć się poprzez modernizację drogi krajowej nr 8 do standardów drogi ekspresowej. Zapewni to dobre skomunikowanie północnej części województwa ze stolicą regionu, ale też i resztą kraju. Ta droga jest 40 km krótsza niż forsowane połączenie na linii Ełk – Knyszyn. To oznacza tańszą budowę i szybszy przejazd oraz mniejszą emisję dwutlenku węgla – mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk – Wszystkie te miejscowości jak Augustów, Sejny, Suwałki, Sztabin, Suchowola powinny mieć dobre połączenie ze stolicą województwa. Decyzja o ostatecznym przebiegu drogi powinna być podjęta przez drogowców, a nie polityków - podkreślał w sierpniu br. prezydent Suwałk podczas spotkania 39 samorządowców w Sztabinie.

Wariant ten został wskazany jako najkorzystniejszy przez specjalistów opracowujących na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wielokryterialne „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe"..

 

WYG

Źródło i fot: Ministerstwo Infrastruktury

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.15.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie