17.03.2020

W Polsce musimy poczekać, Litwa przeznaczy 5 miliardów euro na ratowanie gospodarki

Ze względu na no, że koronawirusem zakażony jest minister środowiska Michał Woś i testom musieli poddać się pozostali członkowie rządu, odwołane zostało dzisiejsze posiedzenie Rady Gabinetowej, dotyczące rozwiązań, które mają zabezpieczyć gospodarkę przed skutkami pandemii.

Najprawdopodobniej jutro poznamy zapowiedziany przez rząd Mateusza Morawieckiego program wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników,  czyli pakiet stabilności i bezpieczeństwa, który ma przewidywać m.in. odroczenie różnych płatności, wsparcie dla osób pracujących na tzw. śmieciówkach, a także dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Tymczasem litewski rząd w poniedziałek, 16 marca zatwierdził plan działań gospodarczych w celu złagodzenia skutków kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.

Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Zabezpieczenia Społecznego i Pracy, Ministerstwem Gospodarki i Innowacji, Ministerstwem Zdrowia i Bankiem Litwy przedstawiło taki plan rządowi. Planuje się przeznaczenie na wszystkie zadania 10 proc. produktu krajowego brutto (PKB), co wyniesie 5 miliardów euro. Jest to bezprecedensowy zastrzyk rządu w gospodarkę kraju.

- Sytuacja niestandardowa wymaga analogicznych rozwiązań. Pieniądze te zostaną wykorzystane do zapewnienia zatrudnienia, zdrowia i bezpieczeństwa ludności i oczywiście pomogą przedsiębiorstwom i pobudzą gospodarkę - powiedział premier Litwy Saulius Skvernelis.

- Wprowadziliśmy skuteczny plan, który koncentruje się na zapewnieniu zdrowia ludności, pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom, zwiększeniu zatrudnienia i gospodarki. Sytuacja jest nadzwyczajna, więc tylko wzajemne zrozumienie, współpraca i zdecydowane działania będą decydować o przyszłości gospodarki naszego kraju. Będziemy uważnie monitorować sytuację, słuchać sugestii i realizować plan działania. Władze publiczne, biznes, społeczeństwo - musimy okazać solidarność i działać wspólnie, aby w jak największym stopniu złagodzić negatywne skutki dla gospodarki i środowiska społecznego - dodał minister finansów Vilius Šapoka.

Oto lista kluczowych przedsięwzięć na Litwie

Na zapewnienie zasobów niezbędnych do skutecznego funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i publicznej opieki zdrowotnej - 500 milionów euro

Nacisk kładziony jest na zakup środków ochrony osobistej, odczynników, sprzętu medycznego i innego. Plan działań gospodarczych i finansowych przewiduje również dodatkowe zasoby opieki zdrowotnej, w tym dodatki do wynagrodzeń personelu i dodatkowe gwarancje socjalne dla pracowników służby zdrowia i urzędników z COVID-19. Ponadto fundusze zostaną udostępnione dla organów publicznych zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe, w tym dodatki do wynagrodzeń. Zapewnia się również rozwiązania pozwalające na szybsze i prostsze zamówienia publiczne, co jest niezbędne w nagłych przypadkach w celu ochrony zdrowia publicznego. Wdrożenie tych środków szacuje się na 500 mln euro.

500 milionów euro na ochronę miejsc pracy i dochodów ludności

Plan instrumentów ekonomicznych i finansowych przewiduje 500 milionów euro na utrzymanie miejsc pracy i dochodów.

- W celu zachowania miejsc pracy rząd pokryje do 60% kosztów wynagrodzenia pracownika za przestoje, ale nie więcej niż minimalna miesięczna płaca w wysokości 555 euro.

- Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które opłacały składki na ubezpieczenie społeczne, otrzymają do 257 euro miesięcznie przez okres do 3 miesięcy, gdy nie są w stanie wykonywać swojej działalności z powodu kwarantanny.

- Ci, którzy utracą pracę, otrzymają odroczony okres płatności (bez odsetek) do 6 miesięcy z gwarancją państwową z tytułu kredytów mieszkaniowych.

- Klienci będą mogli odraczać płatności lub płacić rachunki za prąd i gaz ziemny w ratach.

500 milionów euro na utrzymanie płynności biznesowej euro

Plan przewiduje natychmiastowe pożyczki podatkowe, odroczone lub odroczone płatności, bez odsetek; zatrzymanie działań naprawczych na podstawie kryteriów racjonalności; zwolnienie podatników z grzywien i kar; możliwość odroczenia płatności podatku dochodowego od osób fizycznych; a także zwiększenie limitu gwarancji dla Funduszu Gwarancji Pożyczek Rolnych i INVEGA o 500 mln euro, a także umożliwienie firmom odroczenie lub dokonanie płatności za energię elektryczną i gaz ziemny.

Zaleca się również, aby gminy zwalniały przedsiębiorstwa z opłat za nieruchomości komercyjne, podatków od gruntów i odraczały opłaty za media i płatności za energię cieplną.

1 miliard euro na ożywienie gospodarki 

Plan instrumentów ekonomicznych i finansowych przewiduje także przyspieszenie programów inwestycyjnych (1,2 mld euro) poprzez przyspieszenie płatności i zwiększenie intensywności finansowania. Przeniesione zostaną również fundusze inwestycyjne UE na ochronę zdrowia, zatrudnienie i działalność gospodarczą, przyspieszy się wykorzystanie budżetów publicznych na koszty bieżące.

Plan zakłada też zamrożenie funduszy w ramach programów dotyczących zmian klimatu i utrzymania oraz budowy dróg i przyspieszenie programu renowacji budynków mieszkalnych.

Limit gwarancji dla Rolniczego Funduszu Gwarancji Kredytowych i państwowej agencji gwarancji kredytowych INVEGA zostanie podwyższony o 500 mln euro.

Bank Litwy ma złagodzić środki regulacyjne w celu zwiększenia potencjału kredytowego banków o 2,5 mld euro.

Państwowy limit zadłużenia netto ma zostać podniesiony z 900 mln euro do 5,4 mld euro.

Na Litwie odnotowano w poniedziałek kolejne trzy przypadki zakażenia koronawirusem. Ogólna liczba chorych wzrosła do 17 osób. Wszystkie wróciły z zagranicy.

Przypomnijmy, Litwa liczy niespełna 3 mln mieszkańców.

WYG

Źródło i fot: Rząd RL

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.01.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.63% 4.4871 4.5777
USD 0.07% 4.0963 4.1791
GBP 0.30% 5.0822 5.1848
CHF 0.75% 4.2445 4.3303
01.04.2020

Praca na obwodnicy

Dodaj nowe ogoszenie