08.01.2022

Zafunduj sobie stację aut elektrycznych i wodoru. Gmina Puńsk ma to już w zasięgu ręki

W piątek, 7 stycznia ruszył pierwszy (w bieżącym roku będą trzy) nabór wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozwój infrastruktury przeznaczonej dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi.

Budżet programu przewiduje inwestycje o sumarycznej wysokości 1 mld złotych przeznaczone na rozwój i przystosowanie sieci energetycznej do potrzeb stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

  Beneficjenci

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego;

 • przedsiębiorcy

 • spółdzielnie

 • wspólnoty mieszkaniowe

 • rolnicy indywidualni

Cel programu

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na:

 • budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW

lub

 • przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.

 

  Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w  okresie 07.01.2022 - 31.03.2022 r. - jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Kontakt w sprawie naboru

Pytania w sprawie naboru należy zadawać wyłącznie z wykorzystaniem skrzynki e-mail

infrastruktura.ladowarki@nfosigw.gov.pl

Budżet naboru

Budżet na realizację tego naboru  wynosi do 315 000 000 zł.

W ramach naboru 20% budżetu naboru przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

WAŻNE: Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym.

 • Intensywność dofinansowania

 

 1. do 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku:

 • budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;

lub

 • przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.

 

 1. Intensywność wsparcia, o której mowa w pkt. 1 ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowym poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o  dofinansowanie:

 • liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000, lub

 • zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub

 • mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

 Zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

Prawie 2 mld zł na stacje ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże w br. 1,87 miliarda złotych na rozwój infrastruktury przeznaczonej dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Budżet programu przewiduje inwestycje o sumarycznej wysokości 1 mld złotych przeznaczone na rozwój i przystosowanie sieci energetycznej do potrzeb stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Pozostała część planowanego budżetu, czyli 870 mln zł zostanie przeznaczona na dopłaty do stacji ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania wodoru.

Program NFOŚiGW przewiduje, że dofinansowania pomogą w utworzeniu ok. 17 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz około 20 stacji tankowania wodoru.

Puńsk już przygotowuje się do urządzani stacji ładowania samochodów elektrycznych

Gmina Puńsk, jak partner w unijnym projekcie rejonu Łoździeje na Litwie, już przygotowuje się do zakupu samochodu elektrycznego oraz stacji szybkiego ładowania.

Rejon łoźdiejski, wraz partnerem gminą Puńsk, otrzymał dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej, finansowanej przez Komisję Europejską. Na rejon projekt przeznaczono z UE ponad 445 tys. euro.

Według mera rejonu, Ausma Miškinie, kupione zostaną auta elektryczne 3, 7, 9-osobowe, zainstalowane stacje ładowania samochodów elektrycznych w Veisiejai i Seirijai

Do projektu została zaproszona także gmina Puńsk. Gmina wnioskowała o samochód elektryczny marki Mercedes (9- osobowy) o zasięgu do 400 km i stację szybkiego ładowania. Koszt -500 000, 00 zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2022roku.

Jak informował radnych podczas ostatniej sesji Rady Gminy wójt Witold Liszkowski, gmina otrzyma 35% potrzebnych pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej RP oraz 60% z Komisji Europejskiej. Z budżetu gminy pozostanie dołożyć 5 procent.

Zdaniem Witolda Liszkowskiego, taki autobus bardzo się przyda nie tylko do dowozu uczniów, ale na inne potrzeby gminne, jak pomoc dla pań z KGW, czy licznym zespołom artystycznym w dotarciu na miejsce imprez. Rozważana jest także możliwość zorganizowania kilka razy w tygodniu dowozu potrzebujących osób do Sejn, np. do lekarza, zakupy, itp., ponieważ podlaska spółka PKS ogranicza kursy swoich autobusów.

No, i gmina stałaby się mniej emisyjna.

 

WYG

Na fot: Uruchomiona w 2018 roku stacja ładowania samochodów elektrycznych przy markecie Kaufland w Suwałkach

Fot: Kaufland

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.21.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6016 4.6946
USD 0.00% 4.3589 4.4469
GBP 0.00% 5.4425 5.5525
CHF 0.00% 4.4852 4.5758
20.05.2022

Kierowca kat. C

Dodaj nowe ogoszenie