19.11.2018

Zdobądź dofinansowanie i wyprzedź konkurencję!

Żeby wyprzedzić konkurencję, trzeba być innowacyjnym – dysponować nowatorskim rozwiązaniem. Do tego potrzebny jest oryginalny wynalazek albo zakup licencji czy patentu. Jednak prace badawczo-rozwojowe, licencje i patenty kosztują. Czy jest jakieś rozwiązanie?

Tak! Na innowacje i prace badawczo-rozwojowe w Twojej firmie możesz uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Otwarta droga do sukcesu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłoszony został konkurs z poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę). Wsparcie przewidziane jest również na prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R, ukierunkowanych na wdrożenie. Mogą to być badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie. Można też kupić takie usługi od innych jednostek, w tym także spoza regionu czy kraju. Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencje, know-how. Projekty konkursowe powinny wpisywać się w tzw. inteligentne specjalizacje województwa, czyli m.in. ekoinnowacje, przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy czy sektor medyczny.

Szansa dla przedsiębiorców z Podlaskiego

Adresatami konkursu są przedsiębiorstwa: mikro-, małe, średnie, duże. Warunkiem wsparcia dużych przedsiębiorstw będzie zapewnienie efektów wpływu działalności badawczo-rozwojowej na gospodarkę lub współpraca z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.

W konkursie mogą również wziąć udział jednostki naukowe, naukowo-badawcze czy instytucje otoczenia biznesu zamierzające współpracować z przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami w formie konsorcjum. Budżet konkursu wynosi 100 milionów złotych. Zatem do dzieła! Konkurs odbywać się będzie w dwumiesięcznych rundach do lipca 2019 r. A pierwsza z nich już od 30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
08.12.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.18% 4.3552 4.4432
USD 0.31% 3.6946 3.7692
GBP 0.10% 4.8380 4.9358
CHF 0.28% 4.0407 4.1223
12.08.2020

ELEKTRYK

12.08.2020

AUTOMATYK

Dodaj nowe ogoszenie