22.09.2022

Gmina Sejny. 20 milionów złotych na inwestycje i brak podwyżek w założeniach do budżetu na 2023 rok

Urząd Gminy w Sejnach, jako jeden z pierwszych w regionie, opracował już założenia do budżetu gminnego na 2023 rok.

Założenia ogólne:

1) środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą przy uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 7,8 %. Czy to nie zbyt optymistyczne założenie, pokaże czas.

2) wydatki osobowe kalkulowane będą na poziomie roku bieżącego przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku 2022. Pracownicy gminni nie mają zatem co liczyć na podwyżki.

3) w dochodach własnych zakłada się pozostawienie stawek podatków i opłat lokalnych w wysokościach obowiązujących w 2022 roku.

4) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT i CIT w 2023 roku pozostaną na poziomie roku 2022,

5) w planowanej kwocie subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli w roku 2023, tj. od 1 stycznia 2023 r. planowana kwota bazowa to 3.693,46 zł.,

6) przewidywane wydatki 2023 roku planuje się biorąc pod uwagę kierunki rozwoju gminy, zadania już rozpoczęte i zaplanowane do wykonania w 2023 roku. Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 roku wyniosą ok. 20 801 028,00 zł. Ich sfinansowanie planowane jest ze środków własnych z dofinansowaniem z Programu Sportowa Polska, funduszu COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ze środków unijnych.

Inwestycje

20 milionów złotych na inwestycje to ogromna, jak na kilkumilionowe dochody własne, kwota. W budżecie na 2022 rok, uchwalonym pod koniec 2021 roku, na inwestycje przeznaczono o połowę mniej.

Tak duże wydatki inwestycyjne będą możliwe dzięki pozyskaniu przez gminę sporych dotacji, głównie z programu Polski Ład, gdzie dofinansowanie w niektórych przypadkach dochodzi do 95 procent kosztów.

Zakłada się powadzenie w 20023 roku następujących inwestycji:

Rolnictwo i łowiectwo - 4 029 888,00 zł, w tym:

1. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki 1 830 550,00

2. Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Sejny 2.199 338,00zł.

W lipcu br. gmina otrzymała z programu Polski Ład na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki 1 862 000,00 zł. Jak informował radnych podczas wrześniowej sesji Rady Gminy wójt Dariusz Łostowski, pieniędzy starczy także na podciągniecie dodatkowej „nitki” wodociągowej we wsi Radziucie. To m.in. pominięcie w projekcie wodociągowania tej wsi 23 gospodarstw, wywołało burzę podczas sesji absolutoryjnej dla wójta, w wyniki czego nie otrzymał on ani votum zaufania, ani absolutorium.

Oświata i wychowanie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 813 140,00 zł, w tym:

1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach - 5 112 590,00 zł;

 

 

2. Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach - 7 700 550,00 zł.

To kontynuacja inwestycji rozpoczętych jeszcze w 2021 roku. Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu z Polskiego Ładu będzie można dobudować pomieszczenia dla przedszkola, gdzie, być może, znajdzie się w przyszłości także pierwszy w gminie żłobek. Szkoła zyska też dodatkowe sale dydaktyczne, plac zabaw, boiska wielofunkcyjne, parking.

Problemem są jednak rosnące ceny materiałów oraz ich niedostatek, brak pracowników. Wykonawca już wystąpił do gminy o renegocjację kontraktu.

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej - 2 000 000,00 zł.

 

 

Dzięki 4 365 000,00 zł dotacji z Polskiego Ładu będzie można wreszcie przeprowadzić długo oczekiwaną termomodernizację Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej. Będą pompy ciepła, fotowoltaika. Jak mówi wójt D. Łostowski, szkoła będzie miała własny prąd oraz ogrzewanie. To w obecnych czasach niezmiernie ważne.

Oby tylko ceny usług przestały rosnąć i materiałów budowanych nie zabrakło, bo z tym akurat gmina zmaga się już przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Poćkunach.

Budynek jest dosyć stary, bo wzniesiony pod koniec lat 60. ub. wieku, potem rozbudowywany. Termomodernizacja miała rozpocząć się już na przełomie 2017/2018 roku. Co i raz upominali się o to rodzice, nauczyciele. Dopiero niedawno udało się, pozyskać duże dofinansowanie. Inwestycja jest rozłożona na dwa lata.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 660 000,00zł. w tym:

Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia 1 660 000,00 zł.

Dom Kultury w Berżnikach zlikwidowano już przed wieloma laty. Od kilku lat gmina starała się w różnych funduszach o pieniądze na zagospodarowanie budynku oraz terenu przy nim. Wreszcie udało się pozyskać fundusze, ale roboty szybko nie rozpoczęły się.

W 2021 roku gmina Sejny gmina otrzymała z Polskiego Ładu 2 250 000 zł na przebudowę i nadbudowę "Domu Kultury" w Berżnikach, połączoną z zakupem wyposażenia. Niestety, przeciągnęły się procedury pierwszym przetargowe. Planowany koszt inwestycji to 2,5 mln zł. W pierwszym przetargu zaoferowano wykonanie prac za 3,1 mln zł. To był efekt galopujących cen materiałów i usług. W drugim przetargu udało się zbić cenę do 2,6 mln zł. Powstał problem, skąd wziąć brakującą kwotę, bo gmina realizuje szereg innych dużych inwestycji. Radni ostatecznie dołożyli w lipcu br. 176 tys. złotych na przebudowę budynku byłego GOK. Wójt mógł wreszcie zawrzeć umowę z wykonawcą. Okres realizacji inwestycji to 14 miesięcy od podpisania umowy. Czyli zakończy się latem 2023 roku.

Wójt Dariusz Łostowski informuje, że po przebudowie byłego Domu Kultury znajdą się tutaj pomieszczenia także dla biblioteki, która obecne mieści się w nieczynnej od lat Szkole Podstawowej, gdzie nie ma już warunków do funkcjonowania.

Kultura fizyczna - 298 000,00 zł na rewitalizację boiska połączone z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki.

Projekt jest dofinansowany środkami unijnymi w 72,64 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu planuje się zamontowanie wiat, wybudowanie boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, toru do zawodów strażackich, montaż oświetlenia solarnego oraz budowę parkingu. Będą tu organizowane imprezy plenerowe, takie jak pikniki, warsztaty, wystawy, skierowane zarówno do najmłodszych mieszkańców, jak i seniorów. Na stworzonym parkingu, w czasie organizacji imprez, zawodów sportowych, strażackich, znajdzie się także miejsce, aby lokalni wytwórcy mogli rozstawić swoje stanowiska z produktami regionalnymi

Niestety, ta inwestycja także przeciągała się w czasie z powodu m.in. procedur przetargowych, bo oferenci składali oferty przewyższające możliwości gminy. Trzeba było zmienić nieco zakres prac. Dopiero w sierpniu br. udało się rozstrzygnąć przetarg.

Ten i okoliczny teren czekał na uporządkowanie wiele lat. Udało się na razie uczynić tylko pierwszy krok, czyli zagospodarowanie w 2018 roku terenu wokół budynku po byłym Domu Kultury w Berżnikach. Z kolei w październiku 2021 roku strażacy zbudowali pomost.

 

WYG

Na fot: 1- 2. Szkoły w Krasnowie i Poćkunach w oczekiwaniu na rozbudowę i modernizację. Fot.Szkoły.

Berżniki. Budowa pomostu październik 2021r. Fot. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Berżnicko - Zelwiańskiej

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


Dąb Dąbrowa Białostocka


Wigry Suwałki

01.10.2023
13:00

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
10.01.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
30.09.2023

szukam pracy

29.09.2023

Pracownik biurowy

Dodaj nowe ogoszenie